calon

ddramatic cymru

Bu Castell-nedd Port Talbot yng nghanol pethau erioed. Dyma galon De Cymru, lle mae’r dwyrain trefol yn cwrdd â’r gorllewin gwledig.

Roedden ni yng nghanol y Chwyldro Diwydiannol. Ac efallai byddai rhai’n honni mai dyma lle cewch chi hyd i galon y genedl.

Os dringwch i fyny un o’n bryniau, cewch eich hun ar lwyfan, yn gwylio theatr naturiol yr wybren, y môr, y tir a’r bobl islaw. I un cyfeiriad, mae’r gweithwyr dur yn gwau eu ffordd trwy’r strydoedd i gyrraedd eu shifft nesaf. I’r llall, mae beicwyr mynydd yn gwibio i lawr disgyniadau serth yn y cymoedd, wrth eu bodd mewn braw. Yn y pellter, ar hyd yr arfordir, mae teuluoedd yn mwynhau llanast o hufen iâ ac yn oeri’u traed yn ymyl y dŵr.

Prin iawn yw’r lleoedd sy’n cynnig drama ac amrywiaeth fel a welir yma. Mae byd natur yn bodoli ochr yn ochr â gwaith dyn. Mae rhaeadrau’n tywallt i lawr i gwrdd â’r tonnau. Mae ein cymunedau’n ymfalchïo’n fawr yn ein treftadaeth ddiwydiannol, ond maen nhw’n gweithio’n galed i ysgrifennu pennod nesaf ein stori.

Mae rhywbeth am Gastell-nedd Port Talbot yn ysbrydoli pobl i greu pethau hardd yma. Mae’r cymdeithasau, y corau a’r bandiau a ffurfiwyd gan y glowyr a’r gweithwyr ffowndri yn dal i ffynnu er bod y diwydiannau wedi hen ddiflannu. Mae’r doniau creadigol rydyn ni’n eu ‘hallforio’ fel Katherine Jenkins, Michael Sheen ac Anthony Hopkins i gyd yn sôn am eu ‘cartref’ yma.

Mae’r bobl sy’n byw, yn gweithio ac yn chwarae yma lawn gymaint yn rhan o’r ardal â’n tirweddau. Mae ein cymeriad digymar i’w weld ymhobman – cyfeillgar, di-flewyn ar dafod, a chwbl Gymreig.

#CalonDdramatig

Blogiau

Dathlwch Ddydd Gŵyl Dewi drwy Wneud y Pethau Bychain

I ddathlu Dydd Gŵyl Dewi eleni, rydyn ni’n ymuno gyda Croeso Cymru i Wneud y Pethau Bychain er…

Darllen mwy

Gwaith Tun a Sgwd Aberdulais yn ail-agor

Yn swatio o fewn yr ardal yn Ne Cymru sy’n cael ei hadnabod fel Gwlad y Sgydau, mae…

Darllen mwy

Llefydd i Aros dros Hanner Tymor yng Nghalon Ddramatig Cymru

Mae hanner tymor yn egwyl i’w groesawu ynghanol hwrlibwrli’r tymor ysgol – amser i deuluoedd ddod at ei…

Darllen mwy

Blwyddyn newydd, person newydd: Anturiaethau egnïol yng Nghalon Ddramatig Cymru

Wrth i ni gamu i mewn i 2024, gadewch i ni ei wneud yn flwyddyn o ddarganfod: darganfod…

Darllen mwy

Gwres y Gaeaf: Teithiau cerdded gaeafol a’r mannau cynnes am luniaeth

Does dim ffordd well i ganfod trysorau cudd ardal newydd na thrwy ddod i’w hadnabod ar droed. Mae…

Darllen mwy

Dewch am wyliau unigryw yn Ne Cymru i osgoi digalondid y gaeaf

Gyda nosweithiau tywyll y gaeaf yn cau amdanom mae llawer ohonom yn dechrau chwilio am ein gwyliau haf…

Darllen mwy