Llwybr Hen Heol y Plwyf

Dilynwch y llwybr islaw mynedfa’r ganolfan ymwelwyr, trwy’r isffordd ac ar draws y llwybr beicio. Mae’r hen lwybr yn mynd â chi trwy’r coetir derw gyda golygfeydd o Gwm Afan a’r afon oddi danoch. Nes creu’r brif ffordd ym 1920, dyma oedd hen heol y plwyf i Gastell-nedd, gan ddyddio’n ôl i’r 11eg ganrif. Mae enghreifftiau da o hyd o waliau cerrig gwreiddiol ar hyd y ffordd, wedi’u gorchuddio’n rhamantaidd â mwsogl erbyn hyn. Rydych yn dychwelyd ar hyd rhan o’r llwybr beicio. I’r rhai y mae’n well ganddynt arwyneb tarmac, gallai’r adran hon fod yn ddewis arall i’r hen lwybr, gan ddilyn y llwybr beicio i’r ddau gyfeiriad. I edmygwyr trenau, cyn dychwelyd o dan yr isffordd, ewch ymlaen ychydig ar hyd y llwybr beicio lle byddwch yn dod ar draws hen orsaf reilffordd Cynon Halt.
Gwylio Bywyd Gwyllt: Mae ymylon y coetir yn gynefinoedd gwych i amrywiaeth o rywogaethau, gan gynnwys ieir bach yr haf megis brith y coed, y fantell paun a’r fantell goch. Ymhlith adar y coetir mae’r titw tomos las a delor y cnau.