TAITH DREFTADAETH PARC GWLEDIG MARGAM

Trochwch eich hun yn hanes Parc Gwledig hardd Margam a chewch deithio yn ôl mewn amser i ddysgu am y stad arbennig hon a’i gorffennol unigryw. Mae tystiolaeth fod pobl wedi byw yma am dros 4,000 o flynyddoedd ac mae llawer o hanesion dramatig i’w hadrodd am Fargam a’r cyfraniad y mae wedi’i wneud i Galon Ddramatig Cymru.

 

Dechreuwch eich diwrnod gyda thaith dywys drwy dirwedd treftadaeth Margam gyda Chyfeillion Parc Margam fydd yn eich arwain o gwmpas Ystâd Parc Margam gyda’r Castell trawiadol, yr Orendy, Adfeilion yr Abaty, y Tŷ Sitrws a llawer o nodweddion hanesyddol eraill. Mae’r Cyfeillion hefyd yn cynnig cyfres o Deithiau Cerdded Llesiant o gwmpas yr ystâd drwy gydol y flwyddyn. Mae modd bwcio teithiau gyda Chyfeillion Parc Margam drwy eu rhestr digwyddiadau.

 

Treuliwch amser ynghanol harddwch Gerddi’r Castell a’r Orendy helaeth sy’n cynnig rhywbeth unigryw i westeion gyda phob newid yn y tymhorau. Mae 27 o ffenestri enfawr yn yr Orendy ar hyd y ffasâd sy’n wynebu’r de; roedd unwaith yn gartref i goed oren, lemwn a ffrwythau sitrws egsotig eraill. Byddwch yn gweld pam ei fod yn lle poblogaidd ar gyfer priodasau gyda’i leoliad rhamantaidd a’r golygfeydd perffaith.

 

Os ydych chi’n barod am hoe, ewch draw at un o feinciau niferus y parc am amser tawel i fwynhau’r golygfeydd dros y parc, yr arfordir a thuag at y gwaith dur enwog. O’r fan hon byddwch yn gweld pam y mae’r dirwedd hon wedi ffurfio cymaint o gymeriadau diddorol, o actorion enwog i arloeswyr anhygoel; mae pob un o’r rhain wedi cael eu hysbrydoli gan harddwch a gwydnwch y dirwedd ddramatig hon. Mae hefyd yn lle gwych i ddefnyddio eich camera, Oeddech chi’n gwybod mai yma ym Mharc Gwledig Margam y cafodd un o’r ffotograffau cyntaf i’w dynnu yng Nghymru ei gymryd yn 1841?

 

Am luniaeth, ewch i Bantri Charlotte, y caffi tecawê ar y safle sy’n gweini byrbrydau, brechdanau, teisennau a chacennau yn ogystal â hufen iâ llaeth Cymreig moethus Mario.

 

Os ydych chi’n awyddus i sgwrsio, dewiswch un o feinciau sgwrsio’r parc lle cewch eich annog i gwrdd â’r person sy’n eistedd nesaf atoch chi. Dydych chi byth yn gwybod pwy y gallech chi gwrdd â nhw a beth y byddwch yn ei ddysgu!

 

Unwaith y byddwch wedi’ch digoni, gallwch fynd am ymweliad i eglwys hanesyddol Abaty Margam. Bydd eich tywysydd swyddogol o Abaty Margam yn rhoi profiad unigryw i chi yn y mynachdy Sistersaidd sy’n dyddio’n ôl i 1147.

 

Mae’r Abaty Canoloesol yn enghraifft wych o eglwys blwyf sydd wedi’i gadw ac yn dal i gael ei ddefnyddio heddiw. Byddwch yn dysgu am hanes yr Abaty gan gynnwys ei sefydlu yng Nghymru’r Canol Oesoedd, crefftwriaeth fedrus y seiri maen a adeiladodd yr Abaty a bywyd y sylfaenydd, Iarll Robert – mab i Frenin.

 

Mae taith mewn gwisgoedd o gwmpas yr Abaty ar gael i grwpiau sy’n trefnu ymlaen llaw ac mae’n cynnwys antur atmosfferig drwy’r Canol Oesoedd gyda chymeriadau sy’n gysylltiedig â hanes 870 mlynedd yr Abaty. Mae modd gwneud ymholiadau a bwcio teithiau yn Abaty Margam drwy wefan Plwyf Margam.


Mae Parc Gwledig Margam hefyd yn cynnal nifer o ddigwyddiadau awyr agored ac achlysuron cyffrous drwy gydol y flwyddyn. O wyliau bwyd, sinema awyr agored a chynyrchiadau theatr, mae yma rywbeth i bawb. Mae’r parc yn gyrchfan drwy gydol y flwyddyn gyda thirwedd sy’n newid gyda’r tymhorau.

 

Gall grwpiau mawr sy’n ymweld â’r parc ddewis o blith amryw o wahanol ddarparwyr llety ac mae opsiynau bwyd a lluniaeth hefyd ar gael. Cysylltwch â ni i gael gwybod mwy am deilwra ymweliadau ar gyfer grwpiau mawr.

 

AWGRYM AM AMSERLEN:


DIWRNOD UN

  • Bore – Cyrraedd Parc Gwledig Margam a chrwydro’r tiroedd, Castell Margam, Gerddi’r Castell a’r Orendy.
  • Hanner Dydd – Prynwch fyrbryd ym Mhantri Charlotte yng Nghlos Castell Margam.
  • Prynhawn  – Mwynhau taith dywys o gwmpas Abaty Margam.

 


Mae Calon Ddramatig Cymru yn ddewis gwych ar gyfer gwyliau byr gyda phellter cymdeithasol. Gyda chymaint o atyniadau awyr agored, o barciau gwledig a’n glan môr gwych i’n rhes o fynyddoedd a thirweddau naturiol, gallwch ymlacio gan wybod eich bod yn cael gwyliau diogel. Mae llawer o’n busnesau twristiaeth wedi ennill statws ‘Barod Amdani’ ac wedi ymrwymo i gynnal y safonau uchaf o ddiogelwch a glendid.

 

Mae gwarchod ein tir ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol tra’n gofalu am ein gilydd yn rhan o’r hyn sy’n ein diffinio. Mae Croeso Cymru’n eich gwahodd i wneud eich ‘Addewid’, felly ymunwch â ni i wneud eich addewid cyn eich ymweliad. Drwy weithio gyda’n gilydd i gadw pawb yn ddiogel gall pob un ohonom fwynhau’r hyn sydd gan Galon Ddramatig Cymru i’w gynnig.


 

Tanysgrifio i’n Rhestr Bostio

Chwilio