Afan Lodge

Cwm Afan

LLEOLIAD:

Heol Afan, Dyffryn Rhondda, Port Talbot, SA13 3ES

Mae Afan Lodge yn ganolfan berffaith i archwilio ardal Castell-nedd Port Talbot. O draethau tywod ac ystadau gwledig hanesyddol, i natur ddramatig Cwm Afan a’i deithiau cerdded pictwresg, mae yma rywbeth i bob aelod o’r teulu. Yn Afan Lodge, mae llety addas i bawb.

 

Ystafelloedd teulu i’r rhai sydd am archwilio byd natur, ystafelloedd dwbl a ‘super king’ helaeth ar gyfer cyplau sydd am gael ennyd dawel, a chyfleusterau i ddarparu ar gyfer grwpiau. Mae gennym ni gyfanswm o 16 ystafell wely, pob un ohonynt yn en-suite ac wedi’u hawyru, gyda chyfleusterau gwneud te a choffi, teledu, a mynediad am ddim i’n rhwydwaith WIFI.

Tanysgrifio i’n Rhestr Bostio

Chwilio