Afan Valley Escapes – The Nook, Peak, Trail and View

Cwm Afan

LLEOLIAD:

60-62 Heol Afan, Dyffryn Rhondda, Port Talbot, SA13 3ET

Rhandy 2 ystafell wely gyda lle i 5 gysgu yw The Nook, ac mae’n cynnwys popeth angenrheidiol i aros gartref oddi cartref, gan gynnwys cegin ac ystafell ymolchi â’r holl gyfarpar. Mae The Nook yn cynnwys lle storio diogel, y mae modd ei gloi, i feiciau, a chyfleusterau preifat ychwanegol ar ffurf cawod, ystafell golchi dillad a thoiled. Rhennir gardd ddeniadol gyda meinciau picnic; lleoliad delfrydol ar gyfer barbeciw.

 

Rhandy 2 ystafell wely gyda lle i 4 gysgu yw The Peak, ac mae’n cynnwys popeth angenrheidiol i aros gartref oddi cartref, gan gynnwys cegin ac ystafell ymolchi â’r holl gyfarpar. Mae The Peak yn cynnwys lle storio diogel, y mae modd ei gloi, i feiciau, a chyfleusterau preifat ychwanegol ar ffurf cawod, ystafell golchi dillad a thoiled. Rhennir gardd ddeniadol gyda meinciau picnic; lleoliad delfrydol ar gyfer barbeciw.

 

Rhandy 2 ystafell wely gyda lle i 4 gysgu yw The Trail, ac mae’n cynnwys popeth angenrheidiol i aros gartref oddi cartref, gan gynnwys cegin â’r holl gyfarpar, ystafell gawod ac ystafell ymolchi ychwanegol. Mae’r ardal breifat y tu allan yn gyfle i werthfawrogi’r golygfeydd ysblennydd. Mae ardal decin eang gyda bwrdd a chadeiriau, fel bod modd bwyta yn yr awyr agored. Mae The Trail hefyd yn cynnwys lle storio diogel i feiciau gwesteion.

 

Rhandy 2 ystafell gyda lle i 4 gysgu yw The View, ac mae’n cynnwys popeth angenrheidiol i aros gartref oddi cartref, gan gynnwys cegin â’r holl gyfarpar ac ystafell ymolchi fawr i’r teulu gyda bath a chawod ar wahân. Mae The View yn cynnwys lle storio diogel, y mae modd ei gloi, i feiciau, yn ardal yr ardd, a rhennir gardd ddeniadol gyda meinciau picnic; lleoliad delfrydol ar gyfer barbeciw.

 

 

Tanysgrifio i’n Rhestr Bostio

Chwilio