Cartref Gwyliau Cwm Afan

Cwm Afan

LLEOLIAD:

93 Heol Brytwn, Cymer, SA13 3EW

Mae’r bwthyn hwn, hen adeilad carreg hardd a fu unwaith yn fwthyn glöwr, wedi’i leoli yng nghanol ardal odidog Parc Coedwig Afan, ym mhentref hyfryd Cymer, taith gerdded fer o dafarn boblogaidd The Refreshment Rooms, mae’n hafan i gerddwyr a beicwyr mynydd fel ei gilydd.

 

Yn y bwthyn mae 3 ystafell wely a lle i 6 o bobl – mae’r bwrdd bwyta hefyd yn fwrdd pŵl, felly bydd digon i’ch cadw chi’n brysur y tu mewn a’r tu allan ac mae storfa feiciau ddiogel yma hefyd. Er hwylustod ychwanegol, mae gwelyau y gellir eu cysylltu â sip yn y ddwy ystafell wely fwyaf, sy’n gallu darparu gwelyau dwbl neu ddau wely sengl.

Tanysgrifio i’n Rhestr Bostio

Chwilio