Gwely a Brecwast Fferm Cwtsh

Cwm Tawe

Lleoliad:

Fferm Cwtsh, Heol Coedffaldau, Rhiwfawr, SA9 2RL

Rydyn ni’n cynnig Gwely a Brecwast lle mae croeso i gŵn yng Nghwm Tawe Uchaf, De Cymru. Rydyn ni wedi’n lleoli ar ymyl De Orllewinol Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog a gyferbyn â’r Mynyddoedd Du. Rydyn ni o fewn taith fer mewn car i Benrhyn Gŵyr a’i thraethau yn ogystal ag atyniadau eraill fel Ogofeydd Dan yr Ogof a Pharc Gwledig Craig y Nos. Mae gennym ni hefyd fannau hyfryd i gerdded yn y mynyddoedd wrth ein stepen drws.

 

Mae’r bwthyn yn 200 oed ac mae golygfeydd panoramig o’r Mynyddoedd Du i’w gweld o bob un o’n tair ystafell. Mae gennym hefyd 3 erw o dir sy’n berffaith ar gyfer mynd am dro ymlaciol gyda’r ci yn y bore neu ar gyfer gwylio’r adar. Yn ystod misoedd yr haf mae blodau gwyllt yn ein cae a’r rheiny’n denu gwenyn a phili palaod hardd. Rydyn ni hefyd yn gartref i 4 mochyn mini.

Tanysgrifio i’n Rhestr Bostio

Chwilio