Canolfan Ddarganfod Margam FSC

Port Talbot

Lleoliad:

Parc Gwledig Margam, Margam, Port Talbot, SA13 2UA

Mae Canolfan Ddarganfod Margam FSC wedi’i lleoli ym Mharc Margam, ystâd wledig 850 erw sy’n swatio ar y gwastadedd arfordirol cul a llethrau deheuol Mynydd Margam.

 

Mae 33 ystafell yng Nghanolfan Ddarganfod Margam FSC, pob un â chyfleusterau en-suite. Mae modd defnyddio’r ystafelloedd fel rhai sengl, dau, tri neu bedwar gwely gan fod y gwelyau ym mhob ystafell wedi eu dylunio i blygu o’r ffordd er mwyn gwneud y gorau o’r gofod. Mae pump o’r ystafelloedd wedi eu dylunio’n benodol i fod yn rhai hygyrch gyda chyfleusterau ystafell ymolchi wedi eu haddasu’n arbennig.

 

Mae amrywiaeth o ardaloedd hamdden yn y ganolfan. Mae yno ddwy ystafell gyffredin gyda theledu digidol, tenis bwrdd, gemau bwrdd a chyfleusterau gwneud diodydd poeth ac oer, ac mae gofod awyr agored mawr hefyd.

Tanysgrifio i’n Rhestr Bostio

Chwilio