Gwesty’r New Swan

Cwm Tawe

LLEOLIAD:

50 Heol y Gurnos, Ystalyfera, Abertawe, SA9 2HY

Llety sy’n addas i bawb, yn deuluoedd, cerddwyr a beicwyr. Mae croeso i bawb yng Ngwesty’r New Swan.

 

Mae’r holl ystafelloedd yn rhai en-suite gyda chyfleusterau te/coffi, mae oergell a microdon mewn rhai ystafelloedd, ac mae cegin gymunedol ar gael yn yr adeilad llety newydd.

 

Parcio oddi ar y ffordd ar gyfer ceir a beiciau modur. Rheseli beiciau mewn man diogel.

 

Mae croeso cynnes, cyfeillgar yn eich disgwyl yn nhref Ystalyfera.

Tanysgrifio i’n Rhestr Bostio

Chwilio