Ynysmeudwy Arms

Cwm Tawe

Lleoliad:

Heol Ynysmeudwy, Pontardawe, SA8 4QJ

Croeso i’r Ynysmeudwy Arms, tafarn o’r 18fed ganrif, sy’n sefyll ym mhentref Ynysmeudwy yn harddwch Cwm Tawe.

Yn hanesyddol unigryw, yr Ynysmeudwy Arms yw’r ddihangfa ddelfrydol i ymlacio a dadflino ynddi. Gyda’n gofod awyr agored hardd a’n ardal chwarae, mae’n tafarn yn fan delfrydol i’r holl deulu gael mwynhau, gyda’r holl harddwch naturiol sydd gan Dde Cymru i’w gynnig o’n cwmpas.

Mae gennym saith ystafell en-suite cysurus, wedi’u dodrefnu a’u haddurno’n hardd ac mae croeso cynnes Cymreig yn eich disgwyl yma.

 

Mae’r Ynysmeudwy Arms yn ganolfan perffaith i chi ar gyfer canfod rhyfeddodau De Cymru.

Mae’n lleoliad sy’n cynnig popeth, o draethau i lwybrau cerdded arfordirol, i lwybrau cerdded mynyddig a llwybrau beicio; rydyn ni’n lle delfrydol i chi gael profi antur a gweld ardaloedd o harddwch naturiol eithriadol. Mae’n tafarn â’i hanian cwbl Gymreig yn cynnig lletygarwch cynnes, ac mae’n agos at olygfeydd nad oes eu tebyg yn unman arall yn y byd o’r Bannau Brycheiniog syfrdanol i Benrhyn Gŵyr ffantastig.

Ar ôl eich holl grwydro gallwch fwynhau pryd o fwyd blasus yn ein bwyty helaeth, gyda’r bwyd i gyd wedi’i goginio gartref yn defnyddio cynhwysion lleol; i orffen eich pryd gallwch fwynhau peint o gwrw gwahanol gwych y Gower Brewery.

Tanysgrifio i’n Rhestr Bostio

Chwilio