Camlesi Nedd a Thenant

Lleoliad:

Castell-nedd

Mae dwy adran o gamlas yng Nghastell-nedd Port Talbot, Camlas Nedd a Chamlas Tenant. Fe’u datblygwyd ar gyfer cludiant yn niwydiannau gweithgynhyrchu cynnar creu briciau ac adeiladu llongau.

 

Ewch am dro neu dewch i feicio yn ymyl ein Camlesi, ac fe ryfeddwch at y bywyd gwyllt sydd i’w weld, yn arbennig gweision y neidr yn dawnsio ger wyneb y dŵr.

 

Mynediad: Mae’r adran a adferwyd i’r gogledd o Resolfen a Basn Aberdulais yn hygyrch i ymwelwyr anabl.

Tanysgrifio i’n Rhestr Bostio

Chwilio