Beth sy’n Digwydd yng Nghalon Ddramatig Cymru dros yr Haf

21.07.22
Calon Ddramatig Cymru

Mae’r haf wedi cyrraedd o’r diwedd, a fedrwn ni ddim aros am y digwyddiadau cyffrous sydd ar ddigwydd yng Nghalon Ddramatig Cymru. Camwch i mewn i fyd natur gan fwynhau eich gwyliau gyda digon o hwyl ac antur i’r teulu yn yr haul yma yng Nghastell-nedd Port Talbot!

 

I gychwyn popeth ar 22 – 23 Gorffennaf, mae Gŵyl Cwrw a Seidr Go Iawn Castell-nedd yn Neuadd y Dref Castell-nedd gyda cherddoriaeth fyw, bar, a stondin porc wedi’i rwygo (Dydd Sadwrn yn unig)

 

Peidiwch â cholli’r cyfle i fwynhau’r ŵyl archarwyr y diwrnod wedyn (Superhero Summer Spectacular) ym Mharc Gwledig Margam ar 25 Gorffennaf. Bydd criw o gymeriadau mewn gwisgoedd yno wedi eu hysbrydoli gan eich hoff archarwyr; dewch i fwynhau’r sioe gerdd ddoniol yma fydd yn llawn syndod i’r teulu cyfan. Bydd Parc Gwledig Margam hefyd yn cynnal ‘Te Parti Swigod yr Hetiwr Hurt ar 26 Gorffennaf lle byddwch yn gallu diflannu i lawr y twll cwningod ac ymuno â’r Hetiwr Hurt yn ei dreic hud ar daith o gwmpas Gardd yr Orendy. Cewch fwynhau gemau, posau a gwobrau o arddangosfeydd swigod enfawr! Rydyn ni i gyd yn hurt fan hyn…

 

Ydych chi’n chwilio am gynnyrch ffres a lleol ar gyfer eich gwyliau yma? Does dim rhaid edrych ymhellach na Marchnad Ffermwyr Pontardawe CBSCNPT ar Stryd Herbert ar 29 Gorffennaf gyda 20 o stondinau cynhyrchwyr bwyd a 3 stondin bwyd poeth. Y lle perffaith i aros am damaid bach i’w fwyta.

 

Dewch â’ch ochr gystadleuol i ymuno â’r Big Cycle ar 14 Awst i godi arian dros y brif elusen iechyd prostad yng Nghymru, Prostate Cymru. Beiciwch drwy olygfeydd syfrdanol De Cymru yma yng Nghalon Ddramatig Cymru, a’r cyfan tuag at achos da. Yna gallwch fwynhau Noson Ffilmiau gydag Adventure Theatre yn cynnig ffilmiau ar sgrin awyr agored – yn cynnwys y romcom glasurol Pretty Woman ar 20 Awst a’r ffilm i’r teulu The Lion King ar 21 Awst.

 

Mwynhewch ddiwedd y mis gyda Gŵyl Dinosoriaid Jwrasig  ar 29 Awst gyda ‘The Dinosaur that came to Tea’ ar lawntiau Castell Parc Gwledig Margam. Ymunwch â’r hwyl i ddathlu pen-blwydd Dinosor, yn cynnwys gwneud cacenni slapstic dwl, caneuon dinosor doniol a gemau parti.  Y Diwrnod Dino perffaith i bawb!

 

Mwynhewch eich gwyliau yng Nghalon Ddramatig Cymru drwy ddarllen ein tudalen Cynllunio Eich Ymweliad. Mae gan ein teithlenni a’r gweithgareddau rywbeth i’w gynnig i bawb.

 

*Mae angen talu am barcio ym Mharc Gwledig Margam.

Tanysgrifio i’n Rhestr Bostio

Chwilio