Beth sy’n Digwydd yng Nghalon Ddramatig Cymru y Gwanwyn hwn

31.03.22
The Dramatic Heart of Wales

Mae tymor y gwyliau ar y gorwel ac mae gwyliau byr yn 2022 yng Nghalon Ddramatig Cymru yn cynnig rhywbeth ar gyfer pawb. Gyda’r Pasg a phenwythnos hir y Jiwbili o’n blaenau, yr addewid am ddyddiau hir a thywydd cynhesach, mae digwyddiadau yn ôl ar yr agenda a fedrwn ni ddim aros i’ch croesawu chi i brofi gwyliau byr yng Nghastell-nedd Port Talbot.

 

Mae Pharc Gwledig Margam yn ferw o weithgareddau y Gwanwyn hwn. Gyda digwyddiadau sy’n addas i’r teulu cyfan (hyd yn oed y ci), o ddarpar archarwyr i selogion ffilmiau, mae rhaglen gyfan o ddigwyddiadau drwy gydol Ebrill a Mai.

 

Teimlwch wres y tsilis yng Ngŵyl Tsili Margam ar 3ydd Ebrill. Mae’r digwyddiad diwrnod llawn hwn, sy’n rhad ac am ddim*, yn hanfodol ar gyfer y rhai sy’n hoffi tsilis a bydd yn rhoi cyfle i chi ddysgu dulliau coginio newydd, blasu sawsiau, jamiau a phiclau ac i gael gafael ar hadau i dyfu eich tsilis eich hun.

 

Bydd mis Ebrill hefyd yn cynnig digwyddiadau gwych i’r teulu ym Mharc Gwledig Margam gyda dyfodiad Penwythnos Ail-greu Llewod a Lilis ar 9fed Ebrill.  Bydd cyfle i blant ac oedolion ganfod sut beth oedd bywyd yn yr ail ganrif ar bymtheg, gan ddysgu am ymladd, gwaith llaw, a bwyd o’r cyfnod hwnnw. Cewch wisgo arfwisg a dysgu sut i drafod picell tra’n gwylio arddangosfeydd cleddyfau ac ail-greadigaethau saethyddiaeth. Dewch i’r Ystafell Arddangos yng Ngerddi’r Orendy ar 14 Ebrill ar gyfer Dog Pawtraits a chewch sesiwn fach ddifyr yn tynnu lluniau o’ch ci – ac mae opsiwn hyd yn oed i gael eich teulu yn y lluniau hefyd! Yn dilyn yn fuan ar ôl y Llewod a’r Lilis mae Gwledd o Archarwyr ar 18fed Ebrill. Bydd mynediad i’r digwyddiad drwy docyn, a bydd Titan y Robot yn perfformio mewn sioe llawn hwyl a phethau annisgwyl. Bydd llu o gymeriadau archarwyr a thywysogesau’n ymuno ag ef – beth am wisgo i fyny eich hun?

 

Os hoffech chi brofiad ychydig yn arafach, dewch i Barc Gwledig Margam ym mis Mai ar gyfer dangosiadau’r Sinema Antur o West Side Story, Mamma Mia a Harry Potter and The Philosopher’s Stone. Rhaid prynu tocynnau ymlaen llaw.

 

Gan symud oddi wrth Barc Gwledig Margam, mae digon o ddigwyddiadau eraill y Gwanwyn hwn yng Nghastell-nedd Port Talbot. I feicwyr mynydd benywaidd, mae gŵyl gyntaf Sisters of Send yn cael ei chynnal ar 14eg-15ed Mai.  Yn ogystal â chael y cyfle i feicio ar y llwybrau ym Mharc Coedwig Afan, bydd digon o gyfleoedd dysgu i gael gwybod mwy am y gamp ac i roi cynnig ar gyfarpar newydd.

 

Mae gan Ganolfan y Celfyddydau Pontardawe a Neuadd y Gwyn ddetholiad gwych o berfformwyr y Gwanwyn hwn. Mae Dom Joly yn dod â’i daith ddiweddaraf Travel & Comedy in the Danger Zone i Neuadd y Gwyn ym mis Ebrill  ac mae Canolfan y Celfyddydau Pontardawe yn cynnal amrywiaeth eang o berfformwyr cerddoriaeth yn amrywio o’r ddeuawd werin, The Unthanks, i’r banc roc, Karnakata. Mae Theatr y Dywysoges Frenhinol ym Mhort Talbot hefyd yn cynnig amserlen lawn y Gwanwyn hwn, gyda’r comedïwr Ed Byrne, noson gyda seren Strictly, Amy Dowden, a chyngerdd gyda’r band naw darn doo-wop, The Darts.

 

Os ydych chi’n ystyried trefnu gwyliau byr yng Nghalon Ddramatig Cymru i gynnwys un o’r digwyddiadau gwych yma, yna ewch i’r tudalennau Cynllunio eich Ymweliad.

 

*mae angen talu am barcio ym Mharc Gwledig Margam.

Tanysgrifio i’n Rhestr Bostio

Chwilio