Blog Gwadd – Ysgol Syrffio Cymru

08.07.22

Gydag un o’r traethau tywod hiraf yng Nghymru, Calon Ddramatig Cymru yw’r lle perffaith i fentro a rhoi cynnig ar fath newydd o chwaraeon dŵr. Mae Traeth Aberafan yn adnabyddus am ei syrff gwych a’i dywod aur, ond does dim rhaid i chi ddibynnu ar ein gair ni yn unig. Yma mae Nick Thomas o Ysgol Syrffio Cymru yn dweud wrthyn ni pam mai dysgu syrffio yw’r gweithgaredd perffaith ar gyfer y gwyliau haf:

 

“Dwi’n rhedeg Ysgol Syrffio Cymru gyda fy ngwraig Liane. Syrffio yw ein bywyd ac rydym wrth ein bodd yn rhannu ein gwybodaeth a’n harbenigedd gyda’n hymwelwyr.

 

“Mae Aberafan yn lle unigryw i ddysgu syrffio. Fe gewch chi groeso cynnes, syrff gwych a thirwedd gyferbyniol, gyda’r gwaith dur yn gefnlen i ni, lle mae’r byd naturiol yn cwrdd â diwydiant trwm. Mae’n lleoliad perffaith i rywun sy’n syrffio am y tro cyntaf ac rydym yn ymfalchïo ein bod yn rhoi’r hyder i’n holl ymwelwyr i roi cynnig arni ac i ddysgu rhywbeth newydd.

 

“Rydyn ni’n cynnal llawer o sesiynau i blant o 8 oed i fyny. Dydy syrffio ddim wir yn gamp prif ffrwd ac mae llawer o’r plant sy’n dod atom heb gyffwrdd â bwrdd syrffio o’r blaen, felly rydyn ni’n cael boddhad mawr yn gweld eu hyder yn cynyddu yn ystod y sesiwn. Diogelwch yw ein prif flaenoriaeth ac rydyn ni’n dysgu diogelwch y traeth a’r dŵr i blant, sut i gario bwrdd yn iawn a beth i’w wneud os ydyn nhw’n mynd i drafferth. Rydyn ni’n gweithio gyda nhw wedyn ar ddysgu sut i ddal ton ar eu boliau ac yn gweithio i fyny i ddal ton tra’u bod nhw’n sefyll ar y bwrdd.

 

“Rydyn ni hefyd yn cynnal sesiynau penodol ar gyfer menywod, ar gyfer oedolion ac ar gyfer grwpiau preifat. Gall fod yn wefr go iawn i oedolion roi cynnig ar gamp newydd fel syrffio ac i deimlo’r cyffro o fod yn y dŵr a dysgu rhywbeth newydd. Rydyn ni’n cael adborth anhygoel gan ein hymwelwyr ac rydym wrth ein bodd eu bod yn ystyried ein sesiynau fel uchafbwynt eu gwyliau.

 

“Ers y cyfnod clo rydyn ni wedi gweld cynnydd enfawr mewn ymwelwyr o’r tu allan i’r ardal sy’n awyddus i gael gwyliau yn y DU. Rydyn ni’n gweld llawer o ymwelwyr o Lundain a choridor yr M4 a hyd yn oed mor bell â Manceinion. Mae Aberafan yn gyflym yn ennill enw da fel lleoliad syrffio gwych!

Tanysgrifio i’n Rhestr Bostio

Chwilio