Dathlu 10 mlynedd o harddwch Llwybr Arfordir Cymru

25.05.22
Calon Ddramatig Cymru

Mae Llwybr Arfordir Cymru yn adnabyddus am ei draethau gwych, ei glogwyni garw a’i fryniau gwyrddion ac mae wedi dod yn rhan hanfodol o’r darlun i’r rhai sydd eisiau gweld y gorau o Gymru. Mae eleni’n 10 mlynedd ers i’r llwybr 870 milltir ddod y llwybr cyntaf yn y byd i ddilyn arfordir gwlad yn ei gyfanrwydd. Mae’n gyfoethog yn ei hanes, ei fywyd gwyllt a’i ddiwylliant ac mae’n cynnig profiad digyffelyb i ymwelwyr, ac nid yw arfordir Calon Ddramatig Cymru yn eithriad i hyn.

 

I ddathlu ei ddengmlwyddiant, rydym yn rhoi sylw arbennig i ddwy daith gerdded hudolus drwy’r morfeydd dolennog, tywod, twyni a bryniau Castell-nedd Port Talbot.

 

Morfa Margam

 

Ein cyfrinach orau o bosib. Mae Morfa Margam yn daith gerdded awr a 40 munud fydd yn eich arwain drwy dirwedd cyfoethog o ddiwydiant, coetiroedd, twyni tywod uchel a morfeydd eang.  Yr adran hon o lwybr yr arfordir yw’r un sy’n cael ei cherdded leiaf yng Nghastell-nedd Port Talbot gan ymestyn bellach i’r sir nesaf, Pen-y-Bont ar Ogwr, gyda’r cyswllt newydd ei adeiladu dros Afon Cynffig.  Mae’r morfeydd yn llawn bywyd gwyllt ac yn berffaith ar gyfer mynd â’r ci am dro, teithiau i’r teulu, rhedeg pellter hir neu deithiau heicio.

 

Crwydro llwybr cerdded Morfa Margam

 

Mynydd Dinas

 

Mae’r daith gerdded gylch hon yn fwy heriol, yn para 6 awr a 35 munud, ac mae’n cynnig golygfeydd panoramig o dirwedd cyferbyniol Aberafan a Phort Talbot. Dewch i weld lle mae diwydiant yn cwrdd â’r môr a’r bryniau gwyrddion braf yn cwrdd â thair milltir o dywod euraidd. Mae’n cael ei ystyried yn un o’r llwybrau arfordirol mwyaf llafurus a byddwch yn cerdded ar hyd llwybr arfordir yr iseldir cyn dringo i fyny Mynydd Dinas sy’n enwog am ei olygfeydd syfrdanol o Aberafan, Bae Abertawe, y dociau a Dyfnaint.

 

Crwydro llwybr cerdded Mynydd Dinas

 

Os ydych wedi eich ysbrydoli i estyn am eich esgidiau cerdded a dilyn y llwybr cyfan, gallwch lawrlwytho Ap Llwybr Arfordir Cymru bellach i gofnodi eich cynnydd ar hyd yr 870 milltir o arfordir eiconig Cymru.

 

Mae’r llwybr yn rhan annatod o ddiwylliant Cymru ac mae’n arddangos harddwch gwirioneddol y fan lle rydyn ni’n byw. Estynnwn wahoddiad i bawb ymweld â’r llwybr a dathlu 10 mlynedd o harddwch naturiol eithriadol sy’n unigryw i Gymru.

Tanysgrifio i’n Rhestr Bostio

Chwilio