Dramatig Ei Natur

02.12.21
Calon Ddramatig Cymru

Sut gallai golygfeydd mor ddramatig, naturiol beidio â meithrin cenedlaethau o dalent theatrig eithriadol? Mae safonau’n uchel yng Nghalon Ddramatig Cymru ac mae’r ardal wedi cynhyrchu artistiaid, awduron a sêr y llwyfan a’r sgrîn sy’n fyd-enwog.

 

Ein mab enwocaf, heb amheuaeth, yw Richard Burton. Cafodd ei eni ym Mhontrhydyfen i deulu o lowyr a thyfodd i fyny yn Nhaibach; ef oedd y perfformiwr mwyaf dawnus o’i genhedlaeth a’r actor oedd yn cael ei dalu fwyaf yn Hollywood ar y pryd. Roedd Richard Burton yn cael ei ysbrydoli gan ein tirweddau gwledig a diwydiannol gwrthgyferbyniol a dywedir y byddai’n sefyll ar y bryn oedd yn edrych i lawr ar y Gwaith Dur yn ymarfer ei linellau.

 

Mae Rob Brydon a Michael Sheen yn actorion enwog sy’n hannu o bentref Baglan. Mae Brydon yn adnabyddus yn bennaf am ei gomedi, ond mae hefyd yn ysgrifennu, cyflwyno a gwneud gwaith trosleisio a bydd yn aml yn sôn am ei fagwraeth yn ei gyflwyniadau comedi. Mae Sheen yn actor uchel ei barch sydd wedi ymddangos mewn nifer o ffilmiau Hollywood ac mae ei falchder o’i dref enedigol wedi bod amlwg drwy gydol ei yrfa.

 

Mae caneuon y gantores Bonnie Tyler yn enwog ar hyd a lled y byd ac mae’n enedigol o Gastell-nedd. Dyw Bonnie ddim wedi anghofio ei gwreiddiau, ac fe’i gwelir yn aml yng Nghalon Ddramatig Cymru yn mwynhau’r harddwch naturiol. Cafodd ei llais ei feithrin yma, yn perfformio mewn tafarnau a chlybiau, sy’n parhau i feithrin talent newydd heddiw.

 

Ymhlith y sêr byd-enwog eraill sydd wedi dod o ffwrnais danllyd talent Calon Ddramatig Cymru mae’r gantores opera Katherine Jenkins a’r actor Syr Anthony Hopkins, sy’n enillydd Oscar.

 

Mae pobl yn aml yn meddwl tybed sut mae Calon Ddramatig Cymru yn cynhyrchu talent fel hyn gyda phoblogaeth mor fach. Ond i ni, mae’r ateb yn glir. Mae’n gyfuniad o gymunedau clos a chariadus, yr angerdd sy’n dod yn rhan gynhenid o’n pobl drwy genedlaethau’r gorffennol ac yn olaf, yr harddwch naturiol anhygoel sy’n eu hamgylchynu ac yn ysbrydoli o’r crud.

 

Mae Calon Ddramatig Cymru wedi’i hadeiladu ar genedlaethau o weithwyr caled yn y pyllau glo a’r gwaith dur. Mae’r etheg gwaith a’r natur benderfynol wedi eu trosglwyddo o genhedlaeth i genhedlaeth ac mae artistiaid uchelgeisiol yn brwydro i’w llais gael ei glywed, gyda gwytnwch yn rhedeg drwy eu gwythiennau. Gall ein hartistiaid ffynnu yma, gyda lle i berfformio a chreu yn Neuadd y Gwyn, Theatr y Dywysoges Frenhinol a Chanolfan Gelfyddydau Pontardawe. Mae yma hefyd lawer o grwpiau theatr, perfformio a chorau cymunedol sy’n meithrin talent yr ifanc, felly cadwch lygad allan am sêr y dyfodol!

 

Nid yn unig bod Calon Ddramatig Cymru wedi cynhyrchu actorion a chantorion dawnus, mae hefyd wedi bod yn gefnlen boblogaidd ar gyfer llu o gynyrchiadau. Gyda’r amrywiaeth yma, o ddiwydiant trwm o sgydau a bryniau tonnog, i draethau tywod hir, mae Calon Ddramatig Cymru wedi ysbrydoli llawer o griwiau ffilm a theledu o ar draws y byd, yn cynnwys cynyrchiadau ar gyfer Doctor Who, Davinci’s Demons, Merlin, His Dark Materials a Twin Town i enwi ychydig yn unig.

 

Mae’n anodd peidio cael eich llenwi ag angerdd pan fyddwch wedi eich amgylchynu â golygfeydd hardd a dramatig. Gadewch i’ch dychymyg redeg yn rhydd ar ein bryniau tonnog, gadewch i’n sgydau ysbrydoli eich creadigrwydd a gadewch i awyr iach Cymru gario eich cân fel y mae cenedlaethau o’n cymunedau wedi gwneud ac yn parhau i wneud.

Tanysgrifio i’n Rhestr Bostio

Chwilio