Dewch i adnabod y cyrchfan gwyliau cyffrous, Calon Ddramatig Cymru

13.01.22
Calon Ddramatig Cymru

Ydych chi wedi gosod nod ffitrwydd ar gyfer 2022? Does dim angen i chi edrych ymhellach na gwyliau gartref sy’n cynnig cyfoeth o gyfleoedd ffitrwydd mewn ardaloedd hardd, arfordirol, gwledig a mynyddig.

 

Trefnwch eich gwyliau nesaf yng Nghastell-nedd Port Talbot, Calon Ddramatig Cymru, ac ewch â’ch taith iechyd a ffitrwydd i’r lefel nesaf. Gyda llwybrau beicio mynydd byd-enwog, teithiau heriol beicio ar y ffordd, milltiroedd lawer o arfordir a digwyddiadau ffitrwydd drwy gydol y flwyddyn (yn amodol ar ganllawiau Covid-19), does dim amser gwell wedi bod i ganfod beth sydd gan Gastell-nedd Port Talbot i’w gynnig.

 

Rydyn ni wedi creu teithlen o’r enw ‘Caled fel y Dur’, yn arbennig i ddilynwyr ffitrwydd, i arddangos y profiadau sydd ar gael yn ein hardal. Gallwch lawrlwytho’r deithlen a chynllunio eich taith gan ddibynnu ar eich diddordebau ffitrwydd.

 

Dewch i archwilio Cwm Afan ar eich beic

 

I ddilynwyr beicio mynydd mae Parc Coedwig Afan yn lleoliad y mae’n rhaid ymweld ag ef. Arhoswch ym Mhorthdy Afan, sydd wedi’i leoli yn harddwch Cwm Afan, gyda’i olygfeydd alpaidd a’r llety ar batrwm chalet. Os mai cychwyn beicio mynydd ydych chi beth am drefnu sesiwn gyda hyfforddwyr beicio mynydd Campbell Coaching fydd yn gallu eich arwain drwy’r llwybrau troellog a’ch helpu i fwynhau llwybrau Parc Coedwig Afan i’r eithaf.

 

I feicwyr mwy profiadol, ewch i siop Afan A Blast fydd yn gallu darparu popeth sydd ei angen arnoch i ddilyn y llwybr Skyline sydd newydd ei adnewyddu – ychwanegiad cyffrous a heriol i Barc Coedwig Afan.

 

Os mai beicio ar y ffordd sydd orau gennych, astudiwch Lwybrau’r Ddraig sydd i gyd yn cychwyn ac yn gorffen ym Mharc Gwledig Margam yn nwyrain y sir. Mae pob llwybr wedi’i ddylunio ar gyfer beicwyr o wahanol allu felly ymlaciwch a mwynhewch y golygfeydd neu heriwch eich hun gyda llawer o ddringfeydd caled er mwyn cael ymdeimlad enfawr o gyflawniad.

 

Ydych chi’n hyfforddi ar gyfer marathon neu ddigwyddiad yn y dyfodol?

 

Mae Calon Ddramatig Cymru yn lle rhagorol ar gyfer hyfforddi am farathon neu ddigwyddiadau eraill. Gallwch redeg o gwmpas Parc Gwledig Ystâd y Gnoll yng Nghastell-nedd lle byddwch yn canfod nifer o lwybrau hardd.

 

Os ydych chi am ddilyn eich cyflymder eich hun, ewch i Draeth Aberafan a mwynhau aer y môr ym Mae Abertawe gan redeg ar hyd tair milltir o draeth tywod.

 

Mae campfa awyr agored hefyd ar Lan Môr Aberafan i ymestyn eich cyhyrau ac i ymarfer yn yr awyr iach. Beth am gofrestru ar un o’r llu o ddigwyddiadau athletig sydd i fod i ddigwydd yn ystod 2022? (yn amodol ar gyfyngiadau Covid-19).

 

Dewch i fwynhau sesiwn nofio neu sba

 

Ar ôl yr holl feicio a rhedeg yna efallai y byddwch yn edrych am gyfle i ymlacio ychydig gyda gweithgaredd llai egnïol. Mae Pwll Nofio Cwm Afan yn fan perffaith ar gyfer nofio’n hamddenol neu ar gyfer y rhai sydd am gael sesiwn hyfforddi ar gyfer triathlon. Gyda sawna newydd sbon a sesiynau nofio mewn lonydd yn gynnar yn y bore, mae’n werth ymweld â’r pwll yn ystod eich arhosiad yng Nghalon Ddramatig Cymru.

 

Os mai cael profiadau newydd yw pwrpas eich taith ffitrwydd, yna gallwch fwynhau ymweliad llawn adrenalin i Go Ape ym Mharc Gwledig Margam. Yma mae’r Swing Tarzan mwyaf yn y DU a gallwch ddringo, swingio a neidio eich ffordd drwy frigau’r coed yn y lle delfrydol yma ar gyfer pawb sy’n chwilio am antur.

 

Os nad yw clywed am hyn i gyd wedi eich blino’n lân, yna ewch ar ymweliad i Galon Ddramatig Cymru am eich gwyliau ffitrwydd llawn hwyl nesaf.

Tanysgrifio i’n Rhestr Bostio

Chwilio