Hwyl yn y Coed yn Go Ape

23.05.22
Calon Ddramatig Cymru

Hoffech chi fwynhau adrenalin yn y goedwig, anturiaethau zipline epig a hwyl wrth godi hyder? Beth am wneud hyn i gyd tra’n mwynhau golygfeydd o’r môr neu gael golwg ar yr haid ceirw mwyaf yng Nghymru?

 

Dyma Reolwr Go Ape, Scott Martin, yn dweud wrthym beth sy’n gwneud Go Ape ym Mharc Gwledig Margam mor arbennig.

 

“Ein Go Ape ni yw’r unig Go Ape yn y wlad sy’n gallu cynnig golygfa o’r môr ac mae wedi’i leoli yng nghanol 1000 o erwau o barcdiroedd sy’n cael eu cynnal a’u cadw’n wych – tiroedd Castell hanesyddol Margam. Mae ein hymwelwyr wrth eu bodd gyda’r lleoliad a gydag awyrgylch Margam ond, wrth gwrs, dod yma ar gyfer yr antur maen nhw, yr her bersonol, a’r cyfle i ymgymryd â her y Swing Tarzan mwyaf – gyda chwymp rhydd anhygoel o chwe metr i mewn i rwyd, a llu o anturiaethau eraill llawn hwyl.

 

“Rydyn ni’n croesawu teuluoedd, partïon plu a stag, ac yn cynnal llawer o ddyddiau adeiladu tîm; yr hyn sy’n gyffredin i bob un o’n hymwelwyr yw eu bod yn gadael gyda gwên ar eu hwynebau. Mae ein Her Coedwig yn herio pobl ac yn eu gosod y tu allan i’w man cysurus i raddau – mae’n helpu pobl i ennill hyder ar yr un pryd â chael hwyl. Mae’n wych ar gyfer oedolion yn ogystal â phlant.

 

“Mae pob un ohonom wedi cael dwy flynedd digon rhyfedd, yn methu gwneud llawer o’r teithiau a’r gweithgareddau yr oedden ni wedi bwriadu eu gwneud, felly bellach dwi’n teimlo fod pobl yn dechrau ymlacio ac yn benderfynol o fwynhau eu hunain, felly rydyn ni’n dechrau bod yn brysur unwaith eto.  Dwi’n credu hefyd fod pobl wedi ail-ddarganfod eu hardaloedd lleol hefyd. Rydyn ni i gyd wedi bod yn treulio mwy o amser gartref ym Mhrydain a dwi’n credu bod ein llygaid wedi cael eu hagor i’r hyn sydd gennym i’w gynnig ac i sylweddoli pa mor hardd yw lleoliadau fel Parc Gwledig Margam. Rydyn ni’n ffodus i gael lle fel hyn a byddwn yn annog pawb i ddod i fwynhau Go Ape – fe gewch chi groeso cynnes.”

Tanysgrifio i’n Rhestr Bostio

Chwilio