Mae’n Dymor y Panto yng Nghalon Ddramatig Cymru

01.12.22
Calon Ddramatig Cymru

Ydych chi’n barod am dymor y Panto? O ydyn mi rydyn ni!

Esgidiau gwydr, coed ffa, Ebenezer Scrooge a hyd yn oed arwr rygbi Cymru a’r Llewod, Richard Hibbard – mae’r cyfan yn dod i lwyfan yng Nghastell-nedd Port Talbot o’r mis yma.

P’un a ydych chi’n cynllunio noson Nadoligaidd allan, neu Wyliau penwythnos Nadoligaidd Castell-nedd Port Talbot yw’r lle i chi fod.

Felly dyma ein dewis o’r sioeau gorau fydd yn digwydd yng Nghalon Ddramatig Cymru o fis Rhagfyr ymlaen.

 

Jack and the Beanstalk – Theatr y Dywysoges Frenhinol

Ffi Ffai Ffo Ffym dwi’n arogli stori dylwyth teg glasurol yn anelu am Theatr y Dywysoges Frenhinol.

Rhwng 1af-10fed Rhagfyr  bydd Jack and the Beanstalk yn meddiannu’r theatr gyda’r chwaraewr rygbi Cymreig, Richard Hibbard, yn darparu llais y cawr.

Bydd y sioe hynodd ddoniol hon yn llawn o hud, chwerthin, cerddoriaeth ac effeithiau arbennig anhygoel – dyma un pantomeim enfawr na ddylech chi ei fethu!

Bydd perfformiad gyda Iaith Arwyddion Prydain (BSL) a pherfformiad hamddenol yn digwydd ar Ragfyr 4ydd.

Mae tocynnau ar gael fan hyn

 

Cinderella – Canolfan y Celfyddydau Pontardawe

Bydd Cinderella’n mynd i’r ddawns yng Nghanolfan y Celfyddydau Pontardawe ym mis Rhagfyr.

Mae gwahoddiad i deuluoedd ddod i berfformiad pantomeim gwych yn cynnwys holl hwyl draddodiadol tymor y Nadolig rhwng 10fed-19eg Rhagfyr.

Gyda chaneuon, comedi i wneud i chi chwerthin dros y lle a digon o ddawnsio, bydd teuluoedd wrth eu bodd gyda’r cracer Nadolig hwn.

Bydd perfformiad BSL/perfformiad hamddenol ar Ragfyr 10fed.

Mynnwch eich tocynnau fan hyn.

 

A Christmas Carol – Theatr Fach Castell-nedd

Rhwng 5ed-10fed Rhagfyr   bydd stori Nadolig enwog Charles Dickens, gyda’r tri ysbryd enwog, yn dod i Gastell-nedd.

Paratowch i fynd ar daith gyda’r anfad Ebenezer Scrooge wrth i ysbrydion y gorffennol, y presennol a’r dyfodol ymweld ag ef, gan geisio newid ei ffawd mewn pryd ar gyfer y Nadolig.

Mae tocynnau ar gael fan hyn.

 

Cinderella – Neuadd Gwyn

Bibiti Bobiti Bŵ – Mae Cinderella yn ôl ym mis Ionawr!

Y tro yma, bydd y stori hudol o dlodi i gyfoeth yn cael ei pherfformio yn Neuadd Gwyn rhwng 6ed a 15fed Ionawr.

Gyda dewines garedig, pwmpenni, llysfam greulon a llyschwiorydd hyll i gyd yn barod i gamu ar y llwyfan, bydd y pantomeim yn cynnig hud ar gyfer y teulu cyfan.

Os ydych chi’n chwilio am brofiad braf yn y flwyddyn newydd – dyma un na ddylech chi ei golli!

Mae tocynnau ar gael fan hyn.

 

Gyda chymaint o atyniadau cyffrous eraill, harddwch naturiol a chroeso cynnes Nadoligaidd Cymreig yng Nghalon Ddramatig Cymru, gallech chi gyfuno eich taith i’r theatr gyda gwyliau byr yng Nghastell-nedd Port Talbot.  Ewch i’n tudalennau Cynllunio eich Ymweliad i gael ysbrydoliaeth neu trefnwch eich llety gan ddefnyddio ein cyfeirlyfr defnyddiol Llefydd i Aros.

 

Nadolig Llawen!

Tanysgrifio i’n Rhestr Bostio

Chwilio