Mwynhewch Hanner Tymor Llawn Arswyd yng Nghastell-nedd Port Talbot

20.10.21
Calon Ddramatig Cymru

Mae’r adeg mwyaf dychrynllyd o’r flwyddyn ar fin cyrraedd a sut beth fyddai Calan Gaeaf heb ffilm frawychus neu straeon ysbryd o amgylch tanllwyth o dân gwersyll? Mae Calon Ddramatig Cymru yn gyforiog o hwyl Calan Gaeaf i bob oed. Os ydych chi’n chwilio bethau llawn ysbrydion i’w gwneud y tymor hwn, edrychwch ar ein rhestr isod ar gyfer y 5 gweithgaredd mwyaf sbwci yn y Galon Ddramatig y Calan Gaeaf hwn.

 

1. Gwyliwch ffilm frawychus mewn amgylchoedd sbwci yn Sinema Drwy Ffenest y Car Parc Margam.

Wedi’i gyflwyno i chi gan Gower Dough Cinema, cynhelir y digwyddiad sbwci sinema drwy ffenest y car rhwng 27ain a 30ain Hydref 2021 ac mae’n cynnwys ffefrynnau Calan Gaeaf fel Goosebumps a Beetlejuice. Eisteddwch yn gyffyrddus, dewch â byrbrydau ac ymlaciwch wrth wylio eich holl ffefrynnau Calan Gaeaf, i gyd o gysur eich car. Gallwch archebu eich tocynnau nawr ar https://www.tickettailor.com/events/gowerdoughpresentsmargampark.

 

2. Dewch ar eich beic am daith iasol drwy Barc Coedwig Afan

Mae Llên Gwerin Cwm Afan yn sôn am lawer o straeon sbwci yn y coedwigoedd a’r pentrefi cyfagos. Arferai glowyr lleol adrodd am ddigwyddiadau dychrynllyd dan ddaear a gwrthodai rhai hyd yn oed weithio i lawr y pyllau glo wedyn; roedd sôn am ddrychiolaethau yn cynnwys cŵn, plant a ladis gwynion. Y dyddiau hyn, rydych chi’n fwy tebygol o gael eich cyfarch gan olygfeydd a synau ymwelwyr sy’n mwynhau’r dirwedd ddramatig hon nag unrhyw ddigwyddiadau sbwci, felly dewch â’ch beic a chychwyn eich taith feicio ar hyd y Llwybr Rheilffordd yng Nghanolfan Ymwelwyr Parc Coedwig Afan. Peidiwch ag anghofio cymryd hoe i gael diod poeth a thamaid i’w fwyta yn Ystafell De Cedars, yn union beth fydd ei angen arnoch i’ch cynhesu o oerfel y hydref.

 

3. Mwynhewch daith i’r teulu yn yr Addams Family Musical – Theatr Fach Castell-nedd

Gadewch y sgrin i ddod at y llwyfan y Calan Gaeaf hwn ac archebwch eich lle i wylio’r ffefryn Calan Gaeaf clasurol hwn yn cael ei berfformio’n fyw ar Y Llwyfan, rhwng 27ain a 30 Hydref. Archebwch eich tocynnau yma. Sioe gerdd hwyliog a doniol ar gyfer pob oedran.

 

4. Mwynhewch Galan Gaeaf yn y gwyllt o gwmpas Tân Gwersyll yn Aberdulais

Ewch i fforio yn y goedwig, chwiliwch am ffyngau o dan olau UV a mwynhewch fwyd gwyllt o gwmpas golau’r tân gwersyll. Dathlwch Galan Gaeaf mewn ffordd ychydig yn wahanol, tra’n mynd yn agos at fyd natur. Croeso i chi wisgo gwisg ffansi, ond does dim rhaid. https://www.eventbrite.co.uk/e/halloween-campfire-with-wild-foraged-food-and-mush-tickets-188877115537

 

5. Mwynhewch daith gerdded yn y dyffrynoedd gan fwynhau tirweddau hardd yr hydref

Os nad yw sbwci’n apelio atoch chi, mwynhewch daith gerdded yn y dyffrynoedd i werthfawrogi lliwiau syfrdanol yr hydref. Mae digon o ddewis, gweler Ein Teithiau Cerdded am fwy o ysbrydoliaeth.

Tanysgrifio i’n Rhestr Bostio

Chwilio