Roedd y masnachwyr wrth eu boddau gyda Gŵyl Fwyd a Diod Castell-nedd eleni

08.11.22
Calon Ddramatig Cymru

Daeth Gŵyl Fwyd a Diod Castell-nedd yn ôl y mis Hydref hwn, yn llawn o fasnachwyr o bob math o Gastell-nedd Port Talbot a’r ardaloedd cyfagos yn cynnig eu bwydydd a’u diodydd blasus.

Roedd y digwyddiad poblogaidd dros ddau ddiwrnod yn rhoi cyfle i bawb sy’n hoff o fwyd i flasu’r gorau o’r cynnyrch lleol, gyda phopeth ar y fwydlen o seidr a chacenni i fyrgyrs a chwrw.

Ochr yn ochr â’r danteithion melys, mae’r ŵyl hefyd yn denu llawer o dwristiaid i’r ardal, gyda’r ymwelwyr yn gallu mwynhau profi bwydydd a diodydd Castell-nedd Port Talbot.

Ond heb os, y cynhyrchwyr bwyd sy’n gwneud y penwythnos yn un mor llwyddiannus. crème de la crèmeYma fe fuon ni’n holi tri busnes lleol fu’n cymryd rhan yn y digwyddiad i weld pam mai Gŵyl Fwyd a Diod Castell-nedd yw’r crème de la crème!

 

Seidr a Pherai Artisan Afal y Graig

Mae Seidr a Pherai Artisan Afal y Graig yn gwmni teuluol arobryn sy’n arbenigo mewn seidr a pherai afal a gellyg wedi’i wasgu’n ffres.

Mae’r holl ffrwythau sy’n cael eu defnyddio yn eu cynnyrch yn cael eu tyfu yn eu perllannau eu hunain, neu wedi eu cael o fannau lleol yng Nghymru. Maen nhw’n fegan ac yn ddi-glwten, y diodydd perffaith ar gyfer tymor clyd yr hydref.

Dyma oedd ganddyn nhw i’w ddweud am yr ŵyl eleni.

“Roedd yr ŵyl yn wych! Wedi’i threfnu’n dda a’r dref yn llawn o bobl. Roedd hi’n wych gweld Castell-nedd mor llawn a phawb yn y gymuned yn mwynhau eu hunain. Rydyn ni’n dod o Gastell-nedd ein hunain sy’n ei gwneud hi’n fwy arbennig fyth i ni gael ein cefnogi gan ein tref ein hunain. Fe gafodd ein busnes benwythnos gwych!”

 

Gareth’s Delicious Delights

Mae Gareth’s Delicious Delights yng Nghastell-nedd yn fwyaf adnabyddus am ei ddewis o siocled a melysion cartref blasus.

Mae ganddyn nhw ddewis helaeth o bob math o siocledi a dyma freuddwyd unrhyw un sy’n caru siocled.

Dyma eu hargraff o’r ŵyl eleni.

“Rydyn ni wrth ein bodd gyda Gŵyl Fwyd a Diod Castell-nedd. Roedden ni’n edrych ymlaen yn arbennig eleni yn dilyn Covid. Roedd hi’n hyfryd gweld cymaint o bobl yng nghanol tref Castell-nedd yn cefnogi busnesau lleol, gyda dros 50 o fasnachwyr yn dangos y cynnyrch gwych sydd gennym ni.

“Roedd cerddoriaeth fyw yno oedd yn rhoi awyrgylch gwych i’r dref, gyda phobl yn cefnogi’r masnachwyr bendigedig, a hefyd yn ymweld â’r bariau a’r caffis lleol i fwyta ac i yfed. Dwi’n berson lleol fy hun, ac mae’r ŵyl bob amser yn denu cymuned Castell-nedd. Fedrwn ni ddim aros tan y flwyddyn nesaf!”

 

Little Goat Brewery 

Cafodd Little Goat Brewery ei sefydlu yn 2018 ac mae ganddo dros 50 mlynedd o brofiad mewn bragu cartref ac angerdd am gwrw gwych. Mae wedi’i leoli, yn anghonfensiynol, mewn sied yn Ynysmeudwy ac mae’r tad a’r mab yng nghyfraith wedi cynhyrchu amrywiaeth o fathau o gwrw craidd a chwrw potel nifer cyfyngedig.

Dyma beth oedd ganddyn nhw i’w ddweud.

“Fe wnaethon ni fwynhau Gŵyl Fwyd a Diod Castell-nedd, mae’n wirioneddol wych ei gael yn ôl. I ni, fel busnes lleol, mae’n arbennig iawn gan ei fod yn caniatáu i ni arddangos cynnyrch hen a newydd.  Mae’n gyfle gwych i gyflenwi gŵyl leol sy’n gysylltiedig â bwyd ac mae’n fanteisiol iawn pan mae’r ŵyl mor fawr, gyda chymaint yn dod iddi, fel un Castell-nedd.”

Tanysgrifio i’n Rhestr Bostio

Chwilio