Pump o Brofiadau Gwych i Bawb sy’n hoff o Gyffro

13.09.21
Calon Ddramatig Cymru

Yn galw pob un sy’n hoffi mentro a phrofi gwefr – os ydych chi’n chwilio am ychwanegu cyffro i’ch gwyliau yn y DU, yna rydych chi wedi dod i’r lle iawn! O gerdded ceunentydd dŵr gwyn a syrffio i ddringo a beicio mynydd, mae eich antur yn Ne Cymru o fewn eich cyrraedd. Cyflymwch guriad eich calon gyda’r pum profiad bythgofiadwy yma sydd i’w cael yng Nghastell-nedd Port Talbot, Calon Ddramatig Cymru.

 

Beicio Mynydd
Estynnwch am eich helmed ac ewch i brofi’r cyffro wrth i chi reidio ar hyd lwybrau troellog Parc Fforest Afan gyda chefndir hardd mynyddoedd y cwm. Dyma freuddwyd i’r beicwyr mynydd, gan fod y parc yn gartref i chwech o lwybrau anhygoel yn cynnwys ‘Penhydd’, ‘Y Wâl’, ‘White’s Level’ ac ‘W²‘, gyda dros 100km o draciau yn aros amdanoch chi. Gallwch gychwyn ar eich profiad gyda’r lefel sy’n boblogaidd ymhlith dechreuwyr, y Llwybr Rwci, profwch daith dywys ar eich beic gyda’r criw gwych o Campbell Coaching, neu, i feicwyr profiadol iawn, heriwch eich hun gyda’r llwybr du W² sy’n addo bod yn gorfforol heriol ond yn gwbl wefreiddiol!

 

Cerdded Ceunentydd
Dewch i archwilio afonydd mynydd troellog sgydiau hardd Cwm Nedd; llywiwch eich ffordd ar hyd gwelyau’r afonydd a nofiwch drwy byllau hardd o ddŵr mynydd ffres gydag Adventure Britain. Cewch eich arwain gan arweinydd lleol profiadol i archwilio tirweddau cudd a diarffordd Castell-nedd Port Talbot tra’n neidio oddi ar silffoedd creigiau a neidio ar draws clogfeini, wedi eich amgylchynu gan sgydau llifeiriol ac ewyn dŵr gwyn. Nid rhywbeth i’r gwangalon!

 

Dringo
Profwch wefr wahanol i bopeth arall wrth i chi ddringo wynebau creigiau uchel fydd yn rhoi pendro i chi gyda sesiwn flasu dringo creigiaiu sydd hefyd yn cael ei harwain gan Mountain and River Activities. Mae poblogrwydd dringo yn ffrwydro’n rhyngwladol, felly dyma’r amser perffaith i gychwyn ar gamp heriol a chyffrous hon. Pan fyddwch chi’n cyrraedd copa’r graig, bydd hyfforddwyr lleol yn dysgu technegau abseilio i chi er mwyn i chi allu mynd yn ôl i lawr i’r gwaelod yn y ffordd fwyaf cyffrous posibl!

 

Syrffio
Gwnewch sblash a reidiwch y tonnau ar draeth Aberafan, gan feistroli’r grefft o syrffio gyda Surf School Wales. Bydd y tîm cyfeillgar o hyfforddwyr lleol yn dysgu popeth sydd ei angen i chi wybod ac yn rhannu eu cariad a’u hangerdd tuag at y môr a’i donnau. Mae Aberafan yn gartref i un o draethau tywod hiraf Cymru ac mae’n dal ton ffantastig pan fydd y brig y don yn dda gan addo bodloni hyd yn oed y rhai sy’n chwilio am y wefr fwyaf.

 

Go Ape ym Mharc Gwledig Margam
Profiadau gwefreiddiol yn uchel yn y coed gydag unig Her Coedwig Go Ape yng Nghymru! Mae’n gartref i Swing Tarzan mwyaf y DU, a chewch y profiad syfrdanol o gael disgyn yn rhydd am chwe metr sy’n sicr o’ch gwefreiddio’n llwyr. Ewch ar Gadair y Bosn, Balans y Boncyffion a’r Gwartholion i gryfhau’r craidd wrth i chi wneud eich ffordd ar draws y cwrs rhaffau uchel ysblennydd gydag amrywiaeth o groesfannau o goeden i goeden a heriau cydbwyso. O frig y coed gallwch weld y golygfeydd hardd o’r byd o’ch cwmpas, ac efallai y byddwch hyd yn oed yn cael cip ar geirw enwog Margam!

 

Wedi eich arfogi â’r wybodaeth am y pum profiad cyffrous sydd i’w cael yng Nghalon Ddramatig Cymru, mae’n amser i chi ddringo allan o’ch man cysurus a mynd i’r afael â’r rhestr epig yma o weithgareddau gwefreiddiol! Dim ond eich ysbryd di-ofn fydd ei angen arnoch chi; mae gwyliau llawn antur yn eich disgwyl. I’r ifanc a’r rhai ifanc eu hysbryd!

 

*Mae syrffio yn weithgaredd tymhorol. Am ragor o wybodaeth a manylion y dyddiadau sydd ar gael cysylltwch â Surf School Wales.

Tanysgrifio i’n Rhestr Bostio

Chwilio