NPT logo

Beth sydd ymlaen yr Haf yma: Rhan 1

Mae llawer o ddigwyddiadau cyffrous yr haf yma yng Nghalon Ddramatig Cymru. O nosweithiau comedi fydd yn gwneud i chi rowlio chwerthin i gyngherddau lle bydd canu’n codi’r to, mae rhywbeth ar gyfer pawb. Dyma 12 o’n hoff awgrymiadau ar gyfer Mehefin a Gorffennaf.

 

Mae rhagor o wybodaeth ar y digwyddiadau hyn i’w gweld fan hyn.

 

16eg Mehefin:  Go Your Own Way

Ymunwch â ni yn Theatr y Dywysoges Frenhinol am sioe hudolus gyda cherddoriaeth y chwedlonol Fleetwood Mac.

Ewch i wefan Theatr y Dywysoges Frenhinol fan hyn.

 

16eg Mehefin:  Rocking with Laughter Mike Doyle

Gallwch ddisgwyl noson o gomedi unigryw fydd yn adloniant pur. Ymunwch â Mike Doyle a’i fand byw yn Neuadd Gwyn.

Ewch i wefan Neuadd Gwyn fan hyn.

 

18fed Mehefin:  Llwybr y Ddraig ym Mharc Margam

Dangoswch eich cefnogaeth neu gymryd rhan, hyd yn oed, yn Sportive mwyaf clodfawr y DU. Mae pob llwybr ar gyfer y marathon beicio anghystadleuol hwn yn dechrau ac yn gorffen ym Mharc Gwledig Margam.

Ewch i wefan Parc Gwledig Margam fan hyn.

 

24ain Mehefin:  Nick Cope

Bydd seren CBeebies a’r cerddor plant Nick Cope yn perfformio yng Nghanolfan y Celfyddydau Pontardawe! Digwyddiad perffaith i deuluoedd yr haf yma.

Ewch i wefan Canolfan y Celfyddydau Pontardawe fan hyn.

 

24ain Mehefin:  Noson gyda Warren Gatland

Pedwar pencampwriaeth y Chwe Gwlad, tair Camp Lawn a chyrraedd rownd gyn-derfynol Cwpan Rygbi’r Byd ddwywaith – dim ond rhai o gyflawniadau Gatland yw’r rhain. Ymunwch ag un o’r hyfforddwyr rygbi mwyaf llwyddiannus yn Neuadd Gwyn.

 

24ain Mehefin:  Cwrdd â’r World Wildlife Federation

Galwad i bob un sy’n caru anifeiliaid! Dewch i gwrdd â’r WWF ym Mharc Gwledig Margam i ddysgu mwy am eu gwaith pwysig yn datrys heriau amgylcheddol ar draws y byd.

 

25ain Mehefin:  Cyfres Valleys Enduro ym Mharc Coedwig Afan

Mae Western Bike Events yn cynnal ras VAS ym Mharc Beiciau Afan i feicwyr o bob gallu. Dewch i ddangos eich cefnogaeth neu i gystadlu yn y ras gyffrous.

Am ragor o wybodaeth.

 

30ain Mehefin:  Oh What a Night

Noson yng Nghanolfan y Celfyddydau Pontardawe fydd yn mynd â chi yn ôl i’r gorffennol pan oedd Franke Valli a’r Four Seasons i’w clywed ar y radio ym mhobman.

 

1af Gorffennaf:  Harry ReStyles

Bydd Kofi Taylor yn dod â rhywfaint o ‘Watermelon Sugar’ i Theatr y Dywysoges Frenhinol yr haf yma am noson o adloniant gyda chaneuon Harry Styles.

 

7fed ac 8fed Gorffennaf: Gŵyl NRT 2023

Dewch i Gaeau Chwarae Cwrt Herbert, Castell-nedd, am ŵyl deuluol yn llawn hiraeth a thalentau lleol. Y prif berfformwyr fydd Toploader, Dodgy a Tinchy Stryder.

Am ragor o wybodaeth.

 

8fed a 9fed Gorffennaf: Barrio Fiesta sa

Digwyddiad diwylliannol yn cael ei gyflwyno i chi gan Ffilipiniaid yng Nghymru. Dau ddiwrnod o fwyd, cerddoriaeth a dawns fydd yn brofiad pleserus ym Mharc Gwledig Margam.

 

13eg Gorffennaf:  Do you Believe in Ghosts? Theatr y Dywysoges Frenhinol

Mae stori ysbryd drwy brofiad yn aros am y rhai sy’n ddigon dewr i gadw’r ysbrydion drygionus i ffwrdd yn Theatr y Dywysoges Frenhinol. Awgrymir mai digwyddiad i 18+ yw hwn.