Beth sydd ymlaen yr Haf yma: Rhan 2

Yn yr ail o’n blogiau ‘Beth sydd ymlaen yr Haf yma’, byddwn yn rhannu ein hoff ddigwyddiadau dros wyliau’r haf yng Nghalon Ddramatig Cymru.

Gydag antur, gweithgaredd ac adloniant, mae digon i gadw’r plant yn hapus. Gydag awgrymiadau i’r rhieni hefyd, mae digon o ysbrydoliaeth ar gyfer crwydro Calon Ddramatig Cymru yr haf hwn.

Am restr llawn o weithgareddau’r haf, ac am ragor o wybodaeth am y digwyddiadau sydd wedi’u rhestru, ewch i dudalen Digwyddiadau CNPT fan hyn. (https://www.npt.gov.uk/1411)

 

15fed Gorffennaf:  Alice in Dreamland – Dance Wales UK

Ymunwch ag Alice ar antur anhygoel gan gwrdd â dawnswyr, acrobatiaid, cantorion a chodwyr hwyl. Mae Dance Wales UK yn arddangos ei dalent lleol yn Theatr y Dywysoges Frenhinol.

Dysgwch ragor: http://www.princessroyaltheatre.com/

 

15fed Gorffennaf: Cwrs Sgiliau Bacpacio i Ddechreuwyr

Ydych chi awydd canfod eich Bear Grylls mewnol? Ymunwch â Wales Outdoors i ddysgu sylfeini bacpacio a gwersylla gwyllt cyn mynd am antur dros nos yng Nglyn-nedd.

Dysgwch ragor: https://walesoutdoors.co.uk/

 

15ed a 16eg Gorffennaf: Camu’n Ôl Mewn Amser gyda Marchogion y Canol Oesoedd…

Ymunwch â marchogion a saethwyr Grŵp Lions and Lillies ym Mharc Gwledig Margam a dysgwch am fywyd y canol oesoedd.

Dysgwch ragor: http://www.margamcountrypark.co.uk/

 

15ed a 16eg Gorffennaf:  Uwchfarathon Cerdded a Rhedeg y Ddraig

Dewch i gefnogi’r rhedwyr anhygoel ym Mharc Gwledig Margam neu ar draeth Aberafan. Dyw hi ddim yn rhy hwyr i gofrestru os ydych chi awydd cymryd rhan yn yr uwch-farathon hwn.

Dysgwch ragor: https://www.timeoutdoors.com/

 

21ain & 22ain Gorffennaf: Gŵyl Cwrw a Seidr Go Iawn Castell-nedd

Mae Gŵyl Cwrw a Seidr Go Iawn Castell-nedd yn ôl yn Hen Neuadd y Dref gyda digwyddiadau ar draws Castell-nedd yn dathlu’r diwrnod. Archebwch yn gynnar i hawlio’r tancard dathlu: nifer cyfyngedig sydd ar gael.

Dysgwch ragor: https://neathrealalefest.co.uk/

 

23ain Gorffennaf: Diwrnod Hwyl Haf i’r Teulu

Dewch i gwrdd â Marshall a Chase Patrôl Pawennau, yn ogystal â Paddington Bear a llawer mwy yn Niwrnod Hwyl Haf i’r Teulu Parc Gwledig Margam.

 

29ain Gorffennaf: Prosiect Wildblitz Lost Peatlands

Ydych chi’n caru natur ac am fod yn naturiaethwr? Os felly, ymunwch â Phrosiect Lost Peatlands am ddiwrnod yn llawn o weithgareddau addas i’r teulu cyfan. Mae’n werth dysgu am amserlen lawn Lost Peatlands dros yr haf: mae ganddyn nhw ddigon i’w wneud, yn cynnwys teithiau cerdded ystlumod yn y nos a gwylio dyfrgwn.

Dysgwch ragor: https://www.npt.gov.uk/21280

 

8fed Awst: Slimy Science

Dewch i Barc Gwledig Margam i fwynhau arbrofion gwyddonol gwallgof. Bydd digonedd i’w wneud ac, wrth gwrs, i fynd adref. Digwyddiad i blant 4+.

 

8fed a 10fed Awst Criced Morgannwg (Durham a Swydd Warwick)

Dewch i weld y criced yr haf hwn a gwyliwch Criced Morgannwg yn chwarae yn erbyn Durham a Swydd Warwick yng Nghlwb Criced Castell-nedd.

Dysgwch ragor: https://glamorgancricket.com/

 

13eg Awst: The Big Cycle

Mae’r digwyddiad hwn, er budd Prostate Cymru, yn gweld cystadleuwyr yn rasio ar hyd llwybr heriol, anodd a hanesyddol. Mae dau lwybr – un 54 milltir a’r llall yn 72 milltir – yn cychwyn ym Mharc Gwledig Margam.

 

17eg ac 20fed Awst Gŵyl Gerdd Pontardawe

Mae Gŵyl Gerdd Pontardawe wedi bod yn ffynnu ers 1978. Gyda 100 o fandiau, dros bedwar diwrnod, y cyfan ym Mhontardawe, gŵyl eleni yw’r mwyaf erioed ac mae’n sicr o gynnig profiad anhygoel i’r teulu cyfan.

 

18fed – 20fed Awst: Sinema Awyr Agored Antur

Mae Pharc Gwledig Margam yn cynnig ei brofiad arbennig o sinema awyr agored dros dair noson. Yn dangos Elvis, Dirty Dancing a Top Gun Maverick. Mae pob ffilm yn 12+.

 

19eg Awst: Freemen of Gwent

Dewch i gwrdd â chwmni’r Freemen of Gwent yn Abaty Nedd a chlywed eu straeon hudolus am fywyd a brwydrau’r canol oesoedd yng Nghalon Ddramatig Cymru.

 

24ain Awst Noson gydag Adam Jones a Joe Marler yn Neuadd Gwyn

Ymunwch â’r ddau chwaraewr rygbi chwedlonol wrth iddyn nhw rannu eu hanesion yn Neuadd Gwyn.  Gyda’r arwr rygbi lleol Rowland Phillips yn arwain y noson, dyma ddigwyddiad na ddylai unrhyw ffan rygbi ei golli. Digwyddiad 15+.

Dysgwch ragor: https://gwynhall.com/

 

26ain Awst: Cyngerdd Maastricht 2023 Andre Rieu: Love is All Around

Profiad sinema unigryw o berfformiad Brenin y Walts o Sgwâr eiconig Vrijthof yn cael ei ddangos yn Neuadd Gwyn. Mae Rieu yn dod â’r Côr Gospel i ymuno â’i Gerddorfa Johann Strauss i gynnig gwledd o gerddoriaeth.

 

2il a 3ydd Medi: The Great British Food Festival

Peidiwch â methu digwyddiad bwydydd eiconig de Cymru ym Mharc Gwledig Margam. Gydag arddangosfeydd gan gogyddion, llwyfannau her, llwyfannau pobi a llawer, llawer mwy.

Dysgwch ragor: https://greatbritishfoodfestival.com/