Blwyddyn newydd, person newydd: Anturiaethau egnïol yng Nghalon Ddramatig Cymru

Wrth i ni gamu i mewn i 2024, gadewch i ni ei wneud yn flwyddyn o ddarganfod: darganfod llefydd llai adnabyddus, mentro ar hobïau newydd a dilyn ffordd o fyw egnïol. Yn ddwfn yng Nghalon Ddramatig Cymru, mae Castell-nedd Port Talbot yn cynnig cyfoeth o weithgareddau cyffrous i’ch cadw ar flaenau eich traed eleni.

Dewch i ganfod rhai o’r anturiaethau sy’n disgwyl amdanoch yng Nghalon Ddramatig Cymru. Gadewch i ni fwynhau blwyddyn yn llawn o ddarganfod a rhyfeddod.

Beicio Mynydd Digymar

 

Os ydych chi’n fodlon rhyddhau eich ceisiwr gwefrau mewnol eleni, yna Chalon Ddramatig Cymru yw’r lle perffaith ar eich cyfer chi. Gyda rhai o’r llwybrau beicio mynydd gorau yn y DU, mae Castell-nedd Port Talbot yn cynnig profiadau beicio mynydd ar bob lefel gyda’r golygfeydd mwyaf bendigedig yn gefnlen. Gyda chribau creigiog, cymoedd coediog, bachdroeon alpaidd, llwybrau cyflym a llithrennau, dringfeydd serth a reidiau esmwyth, mae’r ardal yn croesawu beicwyr o bob oed a gallu. P’un a ydych chi’n meddwl am gael diwrnod llawn hwyl gyda’ch teulu neu am roi prawf ar eich gallu i feicio, mae gwahanol raddau o lwybr i bawb fan hyn.

Crwydrwch ar hyd lwybrau addas i’r teulu ym Mharc Gwledig Margam neu heriwch eich hun ar y 130km o lwybrau bob tywydd ym Mharc Coedwig Afan. I wneud eich gwyliau’n llai trafferthus fyth, llogwch feic gan yr Afan Valley Bike Shed.

 

Dringo Creigiau, Ogofa a Chanŵio Mentrus

 

Gyda chymoedd, systemau ogofâu, afonydd a mynyddoedd amrywiol Castell-nedd Port Talbot byddai’n ddwl peidio gwneud y gorau o’n maes chwarae naturiol sy’n aros i gael ei ddarganfod. Ymunwch â’r antur gydag Adventure Britain a Margam Park Adventure gyda gweithgareddau i gyflymu curiad y galon fel dringo creigiau, ogofa, cerdded ceunentydd, canŵio a phadlfyrddio. Mae’n gyfle perffaith i deuluoedd, ffrindiau neu hyd yn oed cyd-weithwyr i adeiladu perthnasoedd, i fwynhau natur ac i ymateb i her.

 

Hafan i Syrffio ar Draeth Aberafan

 

Ydych chi’n cynllunio eich gwyliau gwanwyn eto? Os ydych chi am gysylltu â’r dŵr agored, concro ymarfer corff i’r corff cyfan a theimlo gwefr unigryw reidio am y lan, yna mae syrffio yn aros amdanoch chi. Gydag ymchwydd y gellir ei reidio a gwyntoedd alltraeth tyner, y Gwanwyn yw amser gorau’r flwyddyn i fynd i’r afael â’r tonnau ar Draeth Aberafan.  Ac mae llawer o syrffwyr yn dewis mwynhau’r tonnau yn y fan hon gyda chymorth arbenigol Ysgol Syrffio Cymru.   Beth bynnag yw lefel eich profiad, bydd arbenigedd Ysgol Syrffio Cymru yn eich gadael yn teimlo’n hyderus ac yn barod i neidio ar eich bwrdd syrffio unwaith eto. Mae tymor Ysgol Syrffio Cymru yn rhedeg o fis Ebrill i fis Hydref, felly dyma’r amser perffaith i drefnu eich gwyliau glan môr.

 

Teithiau Cerdded Hardd

 

Pwy ddwedodd bod rhaid i anturiaethau fod yn eithriadol o egnïol? Mae cerdded mewn ardal newydd yn caniatáu i chi ganfod trysorau cudd a dod i adnabod diwylliant lleol, gan gynnig cyfleoedd am ddarganfod pethau yn fwy hamddenol.

Felly paciwch eich esgidiau cerdded oherwydd mae Calon Ddramatig Cymru yn dapestri o dirweddau hardd, natur eithafol a diwylliant hanesyddol. Mae pob cornel, pob dyffryn a phob cwm yn cynnig rhywbeth gwahanol –  o sgydau llawn i arfordiroedd dramatig, parciau gwledig toreithiog a chymoedd syfrdanol. Dewch o hyd i’r llwybrau cerdded gorau ar eich cyfer drwy ddefnyddio ein map rhyngweithiol am fanylion y llwybrau, mapiau a chardiau llwybrau fan hyn.

Gwnewch 2024 yn flwyddyn o antur, darganfod ac aros yn egnïol yng nghalon De Cymru. Dechreuwch gynllunio eich ymweliad llawn antur yng Nghalon Ddramatig Cymru fan hyn.