Chwilio am berson creadigol lleol ar gyfer comisiwn dweud straeon

Mae Calon Ddramatig Cymru – ymgyrch twristiaeth Castell-nedd Port Talbot – wedi cyhoeddi ei fod am weithio gyda Llenyddiaeth Cymru yn y gobaith o dynnu sylw at dalent creadigol y Sir.

 

Mae’r comisiwn newydd ar agor i storïwyr o bob oedran, cefndir, gallu a phrofiad, boed yn feirdd, yn gerddorion, yn gofianwyr, yn awduron, yn awduron straeon byrion, yn ddramodwyr, yn artistiaid y gair llafar neu hyd yn oed yn gyfansoddwyr caneuon. Does dim angen portffolio proffesiynol: dim ond cysylltiad â’r ardal, llais grymus a dawn greadigol.

Gyda’r bwriad o greu fideo byr yn arddangos doniau creadigol yr ardal – gyda chlipiau o gorau meibion, grwpiau dawns, cerddorion, cantorion, artistiaid a mwy – bydd y tîm sy’n gyfrifol am yr ymgyrch yn comisiynu un storïwr i lunio’r naratif cyfan fydd yn cael ei gynnwys yn y fideo.

Meddai Karleigh Davies, Rheolwr Economi Ymwelwyr yng Nghyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot: “Mae Castell-nedd Port Talbot wedi cynhyrchu cenedlaethau o bobl greadigol yn cynnwys awduron, beirdd, actorion, cerddorion a gwneuthurwyr ffilm a theatr, pobl sy’n enwog ar draws Cymru a thu hwnt. Wrth i chi restru’r Cymru creadigol rydyn ni i gyd yn gwybod amdanynt o’r gorffennol a’r presennol, mae’n dod yn amlwg yn fuan iawn bod llawer ohonynt wedi galw’r ardal hon yn gartref.

“Mae ein tirwedd yn un o gyferbyniadau trawiadol a dramatig ac mae creadigrwydd yn llifo drwy ein cymunedau. Mae cymaint o dalent yn ein theatrau a’n gofodau celf, ond nid artistiaid sydd wedi sefydlu eu hunain yn unig rydyn ni’n gobeithio eu cefnogi gyda’r comisiwn hwn. Rydym yn awyddus i glywed gan feirdd, awduron a cherddorion llawn dyhead – unrhyw un sy’n teimlo wedi’i ysbrydoli gan yr ardal ac sy’n dymuno ein helpu i ddathlu yr holl bethau sy’n ein gwneud ni’n unigryw. Efallai mai ni yw trysor cudd twristiaeth Cymru, ond rydym yn sefyll yn falch fel ffwrnais greadigol y genedl.”

Rhaid i ymgeiswyr fod yn 18 oed neu’n hŷn a bod â chysylltiad â’r ardal, ond does dim angen unrhyw brofiad blaenorol. Yr unig beth sydd ei agen ar y rhai fydd yn anfon ceisiadau am o comisiwn yw angerdd dros y rhanbarth – drwy fyw yn yr ardal, mynd i’r ysgol yma neu ymweld â’r ardal yn aml ar gyfer hamdden neu waith – a dawn i ysgrifennu’n greadigol.

Mae’r comisiwn yma’n chwarae rhan ehangach i hyrwyddo Calon Ddramatig Cymru fel cyrchfan i deuluoedd, ffrindiau a theithwyr unigol sy’n gobeithio dod i adnabod ardaloedd llai adnabyddus o Gymru. Yn yr hir-dymor, y gobaith yw y bydd arddangos ysbryd creadigol a lliwgar yr ardal yn denu rhagor o ymwelwyr i dreulio eu gwyliau yma.

Mae’r prosiect hwn yn cael ei gyllido gan Lywodraeth y DU drwy Gronfa Ffyniant Gyffredin y DU.

Hoffech chi gynnwys eich busnes creadigol yn y fideo? Cysylltwch â Chalon Ddramatig Cymru am ragor o fanylion ar sut y gallwch chi gymryd rhan.

Am ragor o wybodaeth am y comisiwn, ewch i https://www.literaturewales.org/for-writers/opportunities/.