Dathlwch Ddydd Gŵyl Dewi drwy Wneud y Pethau Bychain

I ddathlu Dydd Gŵyl Dewi eleni, rydyn ni’n ymuno gyda Croeso Cymru i Wneud y Pethau Bychain er mwyn dathlu popeth Cymreig yng Nghalon Ddramatig Cymru.

 

Dyma rai ffyrdd y gallwch ddangos eich bod yn Gwneud y Pethau Bychain o ran Cymreictod ar Ddydd Gŵyl Dewi eleni:

 

Bwytewch Fwyd Blasus Cymreig

 

Mae bwyd wrth galon Calon Ddramatig Cymru – felly beth am fwynhau’r mannau bwyd gwych sydd ar gael? Anelwch am Farchnad Dan Do Castell-nedd am fwydydd lleol blasus, neu gallwch fwynhau cynhesrwydd Cymru gyda bwyd tafarn cartrefol yn y Travellers’ Well yn Sgiwen. Mae’r dafarn Gymreig draddodiadol yn addo ein bwydo nes ein bod wedi’n digoni.

Mwynhewch flas o India yn y dull Cymreig drwy archebu ‘hanner a hanner’ yn yr Indian Cottage ym Mhontardawe. Mae’n enwog am ansawdd a chyflwyniad ei fwydydd Indiaidd sydd wedi eu paratoi’n ffres, ac mae’n lle perffaith i gael gwledd Indiaidd.

Does dim gwledd Gymreig yn gyflawn heb rywbeth melys blasus: beth am rywbeth bach traddodiadol fel pice ar y maen? Y dull traddodiadol o goginio’r rhain yw eu gwresogi ar faen haearn. Heddiw, mae Popty Baglan yn cynnig detholiad gwych o bice ar y maen sy’n toddi yn y geg, gan sicrhau diwedd melys i’ch taith fwyd.

 

Mwynhewch Ddiwylliant Cymru

 

Mae’r celfyddydau a chwaraeon yn chwarae rhan enfawr ym mywydau’r Cymry – felly beth am gofleidio calon ac enaid diwylliant Cymru i ddangos eich gweithred yn Gwneud y Pethau Bychain?

Cewch noson o chwerthin yn gwylio’r ffilm clasurol Twin Town yn Neuadd Gwyn Castell-nedd. Neu i wylion perfformiad byw, ymunwch â Chôr Meibion Cymric Port Talbot yn eu Cyngerdd Gŵyl Dewi yn Eglwys y Santes Fair Port Talbot. Mae’r harmonïau gwych yn sicr o’ch gwefreiddio.

I gwblhau’r profiad Cymreig, profwch angerdd y genedl dros rygbi yng Nghlwb Rygbi Castell-nedd. Gyda’r tymor rygbi yn ei anterth, dyma’r amser perffaith i ymuno â’ch cyd ffans rygbi i wylio gêm rygbi gyffrous yn fyw.  Amdani!

 

Dadorchuddiwch Hanes Cyfoethog Cymru

 

Dewch i ganfod straeon hanesyddol Calon Ddramatig Cymru, lle mae pob cornel yn adrodd stori. Dechreuwch eich taith yn amgueddfa Glowyr cyntaf Cymru Amgueddfa Glowyr De Cymru sydd wedi ymrwymo i hyrwyddo treftadaeth ddiwydiannol falch Cwm Afan.

Mentrwch ar draws y Cwm, lle mae 400 mlynedd arall o hanes yn aros i gael ei astudio yng Ngwaith Tun a Sgwd Aberdulais.  Mae’r safle hardd yn gartref i olwyn ddŵr cynhyrchu trydan fwyaf Ewrop.

Y tu hwnt i’r tirweddau diwydiannol, mae gan Gymru dros 600 o gestyll, gyda mwy o gestyll i bob milltir sgwâr nag unrhyw wlad arall yn Ewrop. Yn eu plith mae Castell Margam sy’n sefyll yn odidog ym Mharc Gwledig Margam, Plasty Gothig Tu duraidd trawiadol o’r 19eg Ganrif. Mae Abaty Margam, y Mynachdy Sistersaidd sydd wedi’i gadw orau yng Nghymru, yn cynnig teithiau hynod ddiddorol sy’n dadorchuddio hanesion cudd yr ardal.

 

Dewch i Adnabod ein Llwybrau Cerdded Cymreig Hardd

 

Mae ein sgydau, ein tonnau, ein camlesi a’n coetiroedd hardd yn siapio popeth a wnawn a phopeth sy’n rhan ohonom yng Nghalon Ddramatig Cymru. Gallwch fwynhau teithiau cerdded hardd ar eich cyflymder eich hun, boed yn daith hamddenol ar hyd yr afon neu’n dro i fyny’r bryniau ac i lawr y cymoedd. Gallwch hyd yn oed gwrdd â cheirw Margam a chael cyfle am ffotograff dramatig, i ddangos eich bod yn Gwneud un o’r Pethau Bychain ar Ddydd Gŵyl Dewi.

Dewiswch pa un o’r Pethau Bychain y byddwch yn ei wneud yng Nghalon Ddramatig Cymru a chofiwch dagio #GwnewchyPethauBychain a #CalonDdramatigCymru.

Cynlluniwch eich arhosiad Cymreig yng Nghalon Ddramatig Cymru fan hyn.

Dydd Gwyl Dewi Hapus i chi i gyd.