NPT logo

Dilynwch olion traed enwog y Mis Cerdded Cenedlaethol hwn

Ledled y DU, mae cerddwyr a crwydrwyr wedi bod yn cymryd rhan yn y mis cerdded cenedlaethol. Mae’r mis yn argymell manteision cerdded ar gyfer eich iechyd a’ch hapusrwydd. Mae hefyd yn gyfle gwych i wneud y gorau o Gymru gan Lwybrau Croeso Cymru, a manteisio ar y dreftadaeth, natur ac ysbryd cymunedol a gynigir gan lwybrau troed Cymru.

 

Rydym yn edrych ar deithiau cerdded yng Nghalon Ddramatig Cymru sy’n dilyn ôl troed rhai o’r bobl fwyaf eiconig sydd wedi byw neu aros yma. Wedi’r cyfan, y ffordd orau i ddod i adnabod rhywun yw cerdded milltir yn eu hesgidiau. Felly, cydiwch eich esgidiau cerdded a darganfyddwch rai o’n hoff lwybrau ‘In Their Footsteps’.

 

Gallwch ddod o hyd i’r rhestr lawn yma.

 

Llwybr Richard Burton

Ganwyd yr actor nodedig o Hollywood, Richard Burton, ym Mhontrhydyfen ac mae’n fwyaf adnabyddus am ei berfformiadau dramatig Shakespeare. Mae’r taith gerdded ddymunol tair milltir yn dilyn bywyd a dylanwadau Burton. Mae’r llwybr yn eich cymryd heibio Traphont Ddŵr a Thraphont Reilffordd Pontrhydyfen ac yn gorffen yng Nghapel Bethel, lle cynhaliwyd gwasanaeth coffa ar gyfer pasio Burton yn 1984.

 

Llwybr Turner

Dadleuir yn aml mai William Turner yw’r artist rhamantus Saesneg mwyaf annwyl, sy’n cael ei gyfystyru fel ‘the painter of light’. Cafodd Turner ei ysbrydoli gan harddwch a chyferbyniadau cymoedd dramatig Calon Cymru yn ystod ei ymweliad â De Cymru yn 1795. Mae Llwybr Turner yn llwybr pum milltir sy’n dilyn Camlas Castell-nedd ac mae’n cynnig cipolwg ar y dirwedd ddiwydiannol ysbrydoledig, sydd bellach wedi’i hadennill gan natur.

 

Llwybr Alfred Wallace

Mae’r naturiaethwr a chyd-gyhoeddwr The Theory of Evolution, Alfred Russel Wallace, yn cydnabod ei bum mlynedd a dreuliodd yng Nghastell-nedd am danio ei angerdd dros y byd naturiol. Gellir dewis y llwybr hwn i fod naill ai’n daith 5-6 milltir neu 10–11 milltir. Mae’r ddau ohonynt yn cynnig llwybr sy’n llawn hanes, diwylliant a natur. Un o uchafbwyntiau’r teithiau cerdded yw Neuadd y Dref Castell-nedd, lle bu Wallace unwaith yn mynychu darlithoedd a oedd yn meithrin ei feddwl gwych.