Gŵyl Feicio Mynydd i Fenywod yn dod i Afan

Mae gŵyl feicio mynydd sydd wedi’i anelu at fenywod sydd ar dân dros y gamp yn dod i Borthdy Bryn Betws yng Nghwm Afan ym mis Mai. Bydd y digwyddiad Sisters of Send cyntaf yn digwydd ar 14eg a 15fed Mai yn dilyn dros ddwy flynedd o gynllunio ac oedi oherwydd y pandemig.

 

Mae’r dathliad o feicio mynydd yn gyfle i fenywod ddod at ei gilydd a dysgu rhagor am y gamp tra’n cael cyfle i feicio ar hyd y llwybrau yn Afan a dysgu sgiliau newydd. Mae’r tair ffrind, Jessica Strange, Ali Campbell ac Emma Hawkins yn hyfforddwyr a thywyswyr beicio mynydd ac maen nhw wedi creu’r digwyddiad allan o ddymuniad cyffredin i gynyddu diddordeb menywod yn y gamp. Mae Sisters yn cyfeirio at y chwaeroliaeth sydd wedi’i chreu o gwmpas eu cariad tuag at feicio mynydd ac mae ‘send’ yn derm beicio mynydd ar gyfer taro naid neu reidio llwybr gydag ymroddiad llwyr.

 

Yma mae Jessica, y blogiwr gwadd, yn esbonio rhagor am Sisters of Send:

“Yn draddodiadol mae beicio mynydd wedi bod yn gamp sy’n cael ei dominyddu gan ddynion ond gwyddom bod ei phoblogrwydd yn cynyddu ymysg menywod. Roedden ni eisiau cynnal digwyddiad sydd ddim yn unig yn cysylltu beicwyr mynydd benywaidd â’i gilydd ond sydd hefyd yn cynyddu eu hyder ac yn rhoi sgiliau a phrofiadau newydd iddyn nhw.

 

“Bydd Sisters of Send yn ddigwyddiad llawn hwyl gyda rhaglen wedi’i churadu’n ofalus. Yn bwysicaf oll, bydd yn amgylchedd diogel fydd yn meithrin beicwyr o bob gallu. Yn ogystal â chael mynediad neilltuedig i Barc Beicio Cwm Afan am y penwythnos cyfan, bydd y rhai sy’n mynychu’n cael y cyfle i ddysgu sgiliau newydd megis neidio a rasio. Byddwn yn cynnig clinigau brand gyda rhai o brif gyflenwyr beicio mynydd i fenywod lle gall ein gwesteion ddysgu sut i newid eu teiars neu sefydlu hongiad yn gywir. Bydd llawer o feiciau prawf ar gael i feicwyr eu cymharu a’u cyferbynnu.

 

“Ond nid beicio mynydd fydd y cyfan y byddwn yn ei gynnig. Mae gennym fand a DJ yn chwarae ar y nos Sadwrn a bydd hyfforddwr yoga’n arwain sesiynau ar y dydd Sadwrn a’r dydd Sul i helpu ein gwesteion i ymlacio’n barod ar gyfer y dyddiau i ddod. Rydym hefyd am gynnal sesiynau yn yr awyr agored o gwmpas y tân lle y gobeithiwn rannu ein straeon beicio mynydd a thrafod dyfodol y gamp a beth y gellir ei wneud gan y cyfryngau a sefydliadau eraill i helpu i gefnogi ei thwf.

 

“Ar ôl y ddwy flynedd ddiwethaf fedrwn ni ddim aros i groesawu pawb i Sisters of Send. Rydym yn gwybod ei bod hi wedi bod yn gyfnod anodd dros ben i lawer o fusnesau yn yr ardal felly rydym yn gweithio gyda chwmnïau lleol lle mae hynny’n bosibl er mwyn darparu’r digwyddiad. O werthwyr bwyd lleol i argraffwyr lleol, gobeithiwn y bydd busnesau lleol yn gallu elwa yn sgil cymaint o ymwelwyr yn dod i’r ŵyl.

 

“Rydyn ni’n disgwyl hyd at 250 o fenywod i ymuno â ni am y penwythnos ac mae bron hanner y tocynnau wedi mynd yn barod. Mae tocyn penwythnos yn cynnwys safle campio, pob gweithgaredd i feicwyr, mynediad i’r pentref digwyddiadau a bag o nwyddau. Rydym yn eich annog i archebu lle ymlaen llaw er mwyn sicrhau eich presenoldeb yn y digwyddiad unigryw yma!”

 

Am ragor o wybodaeth ac i archebu eich lle ewch i: www.sistersofsend.com