NPT logo

Hwyl i’r Teulu yng Nghalon Ddramatig Cymru dros Hanner Tymor mis Mai

O wyliau cerddoriaeth i’r teulu i anturiaethau ym myd natur – mae’r calendr bywiog o ddigwyddiadau yng Nghalon Ddramatig Cymru yn addo hanner tymor mis Mai i’w gofio i’r teulu i gyd.

Gwyliau i’r Teulu

Cychwynnwch y dathliadau hanner tymor yng ngŵyl In It Together, gŵyl orau a mwyaf y rhanbarth, sy’n digwydd rhwng Dydd Gwener 24ain a Dydd Sul 26ain Mai.

Gyda rhestr nodedig o berfformwyr, gweithgareddau addas i deuluoedd, hwyl y ffair a mwy, mae adloniant diddiwedd i bawb o bob oed.

Ar yr un penwythnos cewch weld barcutiaid o bob lliw a llun yng Ngŵyl Barcutiaid Rhyngwladol Margam o Ddydd Sadwrn 25ain i Ddydd Llun 27ain Mai. Ymunwch â’r creadigrwydd drwy hedfan eich barcut eich hun neu dewch i wylio’r barcutiaid yn dawnsio yn erbyn cefnlen anhygoel Castell Margam.

Ymdrochwch mewn chwaraeon dŵr

Dewch i fod yn egnïol yng Nghalon Ddramatig Cymru gyda phedalos, canŵs, caiacs ac SUPs – y cyfan ar gael i’w llogi gan South Wales Adventure Company a Margam Adventure.

Mae Traeth Aberafan yn lleoliad perffaith i’r rhai sy’n mwynhau syrffio ar bob lefel. P’un a ydych chi’n syrffio am y tro cyntaf neu’n perffeithio eich techneg, trefnwch eich gwers syrffio gydag Ysgol Syrffio Cymru.

Neu er mwyn croesi eitem oddi ar eich rhestr fwced, beth am antur o dan y sêr: caiacio yn y nos gyda’r South Wales Adventure Company. Cadwch lygad ar eu cyfryngau cymdeithasol am y newyddion diweddaraf am sesiynau.

Dyma ddigwyddiadau ar gyfer teuluoedd sy’n caru’r dŵr:

Beicio Mynydd Cyffrous

Beicio mynydd yw un o’r ffyrdd gorau i grwydro’r tirweddau hardd yng Nghalon Ddramatig Cymru. O fachdroeon a chwympiadau gwefreiddiol ym Mharc Fforest Afan i lwybrau addas i’r teulu ym Mharc Gwledig Margam, mae llwybrau beicio mynydd ar gyfer beicwyr o bob gallu.

Bydd Afan A Blast yng Nghanolfan Beicio Mynydd Glyncorrwg yn sicrhau eich bod yn barod am daith fythgofiadwy ar y beic gyda gwasanaeth llogi beiciau am y dydd.

Mae Margam Adventure hefyd yn cynnig opsiynau llogi, yn cynnwys go-certi pedal, beiciau trydan a beiciau mynydd sy’n addo gwyliau llawn gweithgaredd i feicwyr o bob oed.  Ymunwch â thaith dywys ar e-feiciau a thaith dywys beiciau mynydd ar Fehefin 1af gyda Margam Adventure, yn dod i adnabod y tirwedd caled a’r llwybrau gyda’u golygfeydd hardd yng nghwm Margam.

Anturiaethau Anifeiliaid

O weld yr hyddgant ceirw enwog i lwybr y fferm – mae Parc Gwledig Margam yn ddelfrydol ar gyfer y rhai sy’n caru anifeiliaid. Mae llwybr y fferm yn cynnig cyfle i gwrdd â’r anifeiliaid hoffus, yn cynnwys geifr pigmi, merlod, cwningod, defaid pedigri, gwartheg Morgannwg ac asynnod. Dyma fwy o hwyl gydag anifeiliaid:

Hwyl i anturiaethwyr ifanc
Mae Calon Ddramatig Cymru yn llawn o weithgareddau cyffrous sy’n berffaith ar gyfer anturiaethwyr ifanc. Dyma beth o’r arlwy:

Strafagansa Sinema Awyr Agored

O glasuron cyd-ganu i ffefrynnau teuluol, bachwch eich popcorn a’ch blancedi am noson fythgofiadwy dan y sêr.

Am wyliau hanner tymor mis Mai y bydd eich teulu’n ei fwynhau, cynlluniwch eich taith i Galon Ddramatig Cymru fan hyn.