NPT logo

Mwynhau’r gwanwyn yng Nghymru: gweithgareddau yn y glaw

Pan fydd cawodydd Ebrill yn cyrraedd, mae’n hawdd teimlo nad oes modd mwynhau’r gwyliau bellach. Ond yma yng Nghalon Ddramatig Cymru rydym yn cynnig amrywiaeth o weithgareddau addas i bob tywydd, sy’n cael gwared ar wastraffu dyddiau glawog a chreu atgofion gydag anturiaethau eraill.

Dianc am Ddiwylliant:

Awydd ychydig o hud y theatr? Gwiriwch beth sydd ymlaen yn ein lleoliadau celfyddydau, ein theatrau a’n sinemâu lleol. Mae Neuadd Gwyn yng Nghastell-nedd yn cynnal cynyrchiadau clasurol yn rheolaidd ac yn ffrydio ballets, dramâu ac operâu yn fyw. Mae Canolfan y Celfyddydau Pontardawe yn cynnal nosweithiau comedi, clybiau ffilm a pherfformiadau theatrig sy’n siwtio pob chwaeth yn y lleoliad bendigedig.

Mae Oriel Stryd y Frenhines yng Nghastell-nedd ac Amgueddfa Glöwr De Cymru hefyd yn cynnig dihangfa dan do, gyda’r ddwy opsiwn yn llawn diwylliant, creadigrwydd a threftadaeth lleol.

Mae yna rywbeth am wylio perfformiad da sy’n gallu goleuo’r diwrnod mwyaf glawog. Fe gewch chi hyd i bethau i’w gwneud fan hyn: https://dramaticheart.wales/discover-our-area/activities/

Mentro Allan i’r Glaw:

Pwy sy’n dweud fod rhaid aros dan do pan fydd hi’n bwrw glaw? Gwisgwch eich esgidiau glaw ac ewch i ddilyn y llwybrau.

Crwydrwch drwy dirwedd hardd, cyferbyniol a mannau cudd Castell-nedd Port Talbot, gyda llwybrau beicio mynydd mwdlyd ar gael i’r anturiaethwyr mwyaf brwd y Mharc Coedwig Afan. Mae cysgod coed dros y llwybrau ar hyd Camlas Castell-nedd i’ch cadw rhag y glaw, a bydd achubwyr bywyd ar Draeth Aberafan ar y ddau benwythnos gŵyl banc ym mis Mai, boed law neu hindda. Bydd gwersi syrffio’n cael eu cynnal hyd yn oed os bydd glaw, felly beth am adael i’r dafnau glaw ychwanegu drama at eich antur?

Ewch i edrych ar ein tudalen cerdded i ganfod rhywbeth addas i chi: https://dramaticheart.wales/discover-our-area/activities/walking/

Ymlacio’n llwyr:

Ydy cael eich lapio mewn gŵn gynnes, mwynhau cwpanaid o de blasus tra’ch bod yn cael eich pampro mewn sba yn swnio’n dda i chi?

Tretiwch eich hun i ddiwrnod sba yng Ngwesty a Sba’r Tŵr a gadewch i’r glaw tu allan fod yn esgus perffaith dros fwynhau ymlacio’n llwyr.

O dylino i driniaethau wyneb, gadewch i’r dwylo medrus yn y sba eich tynnu i fyd o ddedwyddwch pur.

Cwtsio o flaen y tân

Pan fydd y glaw yn curo yn erbyn y ffenestri, does unman gwell i fod na chaffi neu dafarn cynnes a deniadol. Cwtsiwch i mewn gyda phaned o goffi neu siocled poeth hufennog, sbwyliwch eich hun gyda darn o deisen, a mwynhewch yr awyrgylch braf. Gwell fyth os oes tân agored hyfryd i ychwanegu at y teimlad eich bod wedi camu i mewn i dudalennau nofel.

O Dafarn y Brit Cwmafan i Siop Goffi Forty Six a’r Pontardawe Inn, mae digon o guddfannau clud i ddewis o’u plith yng Nghastell-nedd Port Talbot.

Felly, y tro nesaf y bydd cymylau glaw yn ymddangos dros Gastell-nedd Port Talbot, peidiwch â gadael iddyn nhw eich digalonni. Cofleidiwch y glaw a chreu atgofion bythgofiadwy.