NPT logo

Mwynhau’r haul ar Draeth Aberafan

Gyda’r haf ar ei anterth dim ond un lle sydd ar gyfer mwynhau’r haul yng Nghastell-nedd Port Talbot.

 

Gydag awyr hallt y môr, llwybr arfordirol ymlaciol a golygfeydd gwych o’r machlud, mae’n werth ymweld â Thraeth Aberafan, p’un a ydych chi ar wyliau gartref neu’n mwynhau diwrnod allan.

 

Mae’r tair milltir o draeth tywod yn cynnig y lleoliad perffaith ar gyfer mynd am dro yn yr haul, chwarae gêm o bêl-droed ar y traeth, neu i gael picnic gyda ffrindiau.

 

Bydd rhieni’n gallu ymlacio hefyd diolch i Aqua Splash Aberafan ar lan y môr; mae’n gwbl hygyrch ac yn cynnwys dros 30 o nodweddion dŵr, yn cynnwys ffynhonnau a jetiau.

 

Mae’r parc sblasio ar agor rhwng 10am a 7pm bob dydd, mae’n rhad ac am ddim, ac yn rhoi digon o amser i’r plantos fwynhau hwyl yn y dŵr yn yr haul. Mae’r Aqua Splash hefyd yn cynnwys sesiynau cynhwysol bob Dydd Mercher rhwng 10 ac 11am, ac mae cyfarpar ar gael i’w logi ar gyfer plant ag anghenion ychwanegol, er mwyn i bawb allu mwynhau diwrnod allan arbennig.

 

Ac os nad yw hynny’n ddigon o adloniant i chi ar gyfer eich taith i lan y môr, mae’r cwrs golff antur Pirate Cove newydd ail-agor ac wedi’i leoli ar hyd llwybr yr arfordir.

 

P’un a ydych chi’n bump oed neu’n 99 gall pawb fwynhau’r cwrs yma, ar thema môr-ladron, gyda 12 o dyllau diddorol i’w mwynhau. Mae’r cwrs hygyrch hefyd yn cynnig gorsafoedd eli haul i wneud yn siŵr eich bod yn cadw’n ddiogel yn yr haul.

 

Mae caban ar gael ar y cwrs hefyd sy’n gwerthu bob math o bethau o hufen iâ Gwynne sy’n cael ei wneud yn lleol ac ar gael mewn amryw o flasau, i goffi wedi’i falu’n ffres o gadwyn coffi Cymreig Roselli’s.  

 

Gall teuluoedd, yn ddau oedolyn a dau blentyn, fwynhau gêm am ddim ond £15 a bydd disgownt os byddan nhw’n chwarae rownd arall.

 

A gall y rhai sy’n mwynhau’r arfordir hardd fod yn dawel eu meddwl o ran diogelwch diolch i’r RNLI yn Aberafan sydd wedi bod yn achub bywydau ar lan y môr am 56 mlynedd.

 

Ar ôl yr hwyl i gyd mae’n amser chwilio am rywbeth bach i’w fwyta yn y Front, bwyty annibynnol hynod boblogaidd Aberafan, sy’n cynnig gwasanaeth drwy ffenest y car hefyd.

 

Cafodd y Front ei agor ym Mehefin 2021, ac mae’n agos iawn i’r traeth; mae’n cynnig dewis helaeth o gyrsiau cyntaf, prif gyrsiau a phwdinau i oedolion ac i blant. P’un a ydych chi awydd pryd ysgafn neu ginio i’ch llenwi, mae’r Front ar gael i fodloni pob archwaeth.

 

Mae’r bwyty annibynnol yn defnyddio’r cyflenwyr lleol gorau sy’n cynnwys Castell Howell, Distyllfa Penderyn, Missy’s Bakery a Cwtch Bakery i sicrhau bod eu prydau bwyd o’r safon gorau posibl.

 

Ac erbyn hyn gallwch fwyta yn yr awyr agored tra’n mwynhau diod adfywiol  yn yr heulwen yn eu gardd sydd newydd ei adnewyddu, gyda golygfeydd syfrdanol dros y traeth.

 

Mae Aberafan yn cynnig digonedd o opsiynau bwyta allan ar gyfer chwaeth pawb, p’un a ydych chi am alw i mewn i’r siop goffi, mwynhau sgŵp neu dri o hufen iâ, mwynhau pysgod a sglodion, neu dretio eich hun mewn bistro lleol – mae yma rywbeth i bawb.

 

Felly beth bynnag yw eich cynlluniau, Aberafan yw’r lle i fod!