Blogiau

I ddathlu Dydd Gŵyl Dewi eleni, rydyn ni’n ymuno gyda Croeso Cymru i Wneud y Pethau Bychain er……

Gwaith Tun a Sgwd Aberdulais yn ail-agor

Yn swatio o fewn yr ardal yn Ne Cymru sy’n cael ei hadnabod fel Gwlad y Sgydau, mae…

Darllen mwy

Llefydd i Aros dros Hanner Tymor yng Nghalon Ddramatig Cymru

Mae hanner tymor yn egwyl i’w groesawu ynghanol hwrlibwrli’r tymor ysgol – amser i deuluoedd ddod at ei…

Darllen mwy

Blwyddyn newydd, person newydd: Anturiaethau egnïol yng Nghalon Ddramatig Cymru

Wrth i ni gamu i mewn i 2024, gadewch i ni ei wneud yn flwyddyn o ddarganfod: darganfod…

Darllen mwy

Gwres y Gaeaf: Teithiau cerdded gaeafol a’r mannau cynnes am luniaeth

Does dim ffordd well i ganfod trysorau cudd ardal newydd na thrwy ddod i’w hadnabod ar droed. Mae…

Darllen mwy

Dewch am wyliau unigryw yn Ne Cymru i osgoi digalondid y gaeaf

Gyda nosweithiau tywyll y gaeaf yn cau amdanom mae llawer ohonom yn dechrau chwilio am ein gwyliau haf…

Darllen mwy

O fynd i weld pantomeim i gerdded yn oerni braf y gaeaf: digwyddiadau dros yr ŵyl yng Nghalon Ddramatig Cymru

Wrth i’r dyddiau fyrhau mae Calon Ddramatig Cymru yn newid i fod yn wlad aeafol hudolus yn llawn…

Darllen mwy

Ar drywydd y geiriau: sut mae Calon Ddramatig Cymru yn ysbrydoli awduron lleol

Mae Tachwedd yn gychwyn ar y tymor cwtsio mewn; mae tannau coed yn cael eu cynnau, barrug yn…

Darllen mwy

Blog Gwadd: Gwyliau Laura Sidestreet yn y Galon Ddramatig Cymru

Roedd hi’n bleser croesawu’r blogiwr Laura Sidestreet i aros am benwythnos yng Nghalon Ddramatig Cymru. Cewch wybod beth…

Darllen mwy

Dewch i fwynhau anturiaethau llawn adrenalin dros hanner tymor

Mae gweithgareddau sbwci ar yr agenda dros hanner tymor yr Hydref. Mae gan Galon Ddramatig Cymru ddigonedd o…

Darllen mwy

Dadorchuddiwch y llofruddiaethau, y gwallgofrwydd a’r dirgelwch sy’n rhan o orffennol Margam dros Galan Gaeaf

Gyda thystiolaeth o aneddiadau yn dyddio’n ôl mor bell â’r Oes Efydd,  mae Parc Gwledig Margam wedi bod…

Darllen mwy

Llwybrau beicio mynydd gorau yng Nghalon Ddramatig Cymru i weddu i bob beiciwr

Mae Calon Ddramatig Cymru yn gyfystyr ag antur beicio mynydd: mae pobl o bob rhan o’r byd yn…

Darllen mwy

Cerdded yn yr Hydref yng Nghalon Ddramatig Cymru

Dychmygwch: anadlwch awyr iach yr hydref a mwynhewch liwiau coch, ore a melyn sy’n lliwio’r tirwedd o’ch blaen….

Darllen mwy