NPT logo

Cwcis

Beth yw Cwci?

Cwcis yw ffeiliau testun yn cynnwys darnau bach o wybodaeth sy’n cael eu lawrlwytho i’ch dyfais pan fyddwch chi’n ymweld â gwefan. Yna caiff cwcis eu hanfon yn ôl i’r wefan wreiddiol ar bob ymweliad dilynol, neu i wefan arall sy’n adnabod y cwci dan sylw. Mae cwcis yn ddefnyddiol oherwydd eu bod yn caniatáu i wefan adnabod dyfais defnyddiwr.

Cewch ragor o wybodaeth am gwcis yn:

www.allaboutcookies.org a www.youronlinechoices.eu

Mae cwcis yn gwneud llawer o bethau gwahanol, fel gadael i chi symud yn effeithlon rhwng tudalennau, cofio eich dewisiadau, a gwella profiad y defnyddiwr yn gyffredinol. Gallan nhw hefyd helpu i sicrhau bod hysbysebion rydych chi’n eu gweld ar-lein yn fwy perthnasol i chi a’ch diddordebau.

Gallwch chi ddileu a blocio cwcis sydd ddim yn hanfodol o’r safle hwn, ond ni fydd rhannau o’r safle’n gweithio. Trwy ddefnyddio ein gwefan rydych chi’n cytuno y cawn ni osod cwcis sy’n gwbl hanfodol ar eich dyfais.

Cwcis a ddefnyddir ar Ein Safle

Cwcis angenrheidiol a ddefnyddir ar DramaticHeart.Wales

Mae cwcis angenrheidiol yn hanfodol os yw’r wefan i weithio’n iawn. Mae’r cwcis hyn yn cyflawni swyddogaethau sylfaenol a nodweddion diogelwch y wefan, yn ddienw.

Cwcis Marchnata, Dadansoddeg a Thracio a ddefnyddir ar DramaticHeart.Wales

  • Facebook Pixel
  • Google Ads
  • Google Analytics
  • Google Tag Manager

Rydyn ni’n defnyddio Facebook Pixel, Google Ads, Google Analytics, a Google Tag Manager i gasglu gwybodaeth am sut mae pobl yn defnyddio’r safle yma. Rydyn ni’n gwneud hynny i sicrhau ei fod yn cyflawni anghenion y defnyddwyr, ac i ddeall sut gallen ni wneud hynny’n well.

Mae Google Analytics yn storio gwybodaeth am y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw, pa mor hir rydych chi ar y safle, sut cyrhaeddoch chi yno, ac ar beth rydych chi’n clicio, yn ogystal â pheth gwybodaeth ddemograffig gyffredinol. oes dim modd defnyddio’r wybodaeth hon i’ch adnabod. I optio allan o gael eich tracio gan Google Analytics ar draws pob gwefan, ewch i http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Mae Facebook Pixel, Google Ads a Tag Manager yn cynnwys opsiwn i aildargedu’r rhai sydd wedi ymweld â’n gwefan. Mae’r wybodaeth hon yn gwbl ddienw, a does dim modd ei defnyddio i ganfod pwy ydych, ond bydd y cwcis hyn yn tracio eich gweithgarwch ar draws gwefannau eraill.

Gallwch chi reoli eich dewisiadau cwcis ar wefan Calon Ddramatig Cymru trwy glicio ar Manage Consent a dewis ‘Cookie Settings’.