NPT logo

Digwyddiadau

Digwyddiadau dan Sylw

Fri 12 Jul 2024

17:00

Cwrt Herbert Playing Fields Neath

Mae NRT Fest yn ŵyl gerddoriaeth flynyddol sy’n addas i’r teulu, a drefnir gan wirfoddolwyr elusen Neath Round Table.

Mae’r digwyddiad yn dod â pherfformwyr gwreiddiol o’r gorffennol i’r llwyfan ar feysydd chwarae Cwrt Herbert, Castell-nedd, yn ogystal ag arddangos doniau lleol.

Dyma’r prif berfformwyr:
Dydd Gwener – Reef
Dydd Sadwrn – Liberty X

Wed 31 Jul 2024

10:00 (10hrs)

Neath Cricket Club

Bydd Clwb Criced Castell-nedd unwaith eto’n cynnal gemau cwpan undydd Metro Bank. Cynhelir y gêm gyntaf yn erbyn Swydd Nottingham ar 31 Gorffennaf a’r ail gêm yn erbyn Sussex ar 2 Awst.

Fri 2 Aug 2024

10:00 (10hrs)

Neath Cricket Club

ydd Clwb Criced Castell-nedd unwaith eto’n cynnal gemau cwpan undydd Metro Bank. Cynhelir y gêm gyntaf yn erbyn Swydd Nottingham ar 31 Gorffennaf a’r ail gêm yn erbyn Sussex ar 2 Awst.

Fri 4 Oct 2024

10:00

Neath Town Centre

Mae Gŵyl Fwyd a Diod Castell-nedd yn cael ei gynnal dros ddau ddiwrnod ac mae’n ddathliad gwirioneddol o gynnyrch Cymreig. Mae’n croesawu tua 70 o stondinwyr bob blwyddyn, llawer ohonyn nhw’n gynhyrchwyr lleol.

Wed 20 Nov 2024

16:00

Margam Country Park

Llwybr goleuedig gogoneddus, yn llawn rhyfeddod a chwilfrydedd, i ymhyfrydu a swyno’ch synhwyrau.

Digwyddiadau Eraill yng Nghalon Ddramatig Cymru

Wed 12 Jun 2024
10:00
Llyfrgell Cwmafan
Dewch draw am ddiod poeth a sgwrs, cyfeillgar a chroesawgar. Agored i bawb.
Wed 12 Jun 2024
10:00
Llyfrgell Cwmafan
Clwb crefft cyfeillgar a chroesawgar. Agored i bawb.
Wed 12 Jun 2024
10:00
Llyfrgell Sandfields
Croeso i bawb.
Wed 12 Jun 2024
10:30
Llyfrgell Port Talbot
Amser rhigwm i fabanod a phlant bach.
Wed 12 Jun 2024
13:00
Llyfrgell Pontardawe
Cymorth a Chyngor.
Wed 12 Jun 2024
13:00
Llyfrgell Port Talbot
Prynhawn coffi cyfeillgar a chroesawgar. Dewch draw i sgwrsio gyda'r rheolaidd sy'n cyfarfod neu sydd newydd gael paned yn y llyfrgell yn darllen llyfr/papur newydd. Mae'r Tîm Cysylltu Cymunedol hefyd yn mynychu ac yn gallu rhoi gwybodaeth am grwpiau eraill yn yr ardal leol.
Wed 12 Jun 2024
13:00
Llyfrgell Port Talbot
Dysgwch grefft ymasiad gwydr. Gellir archebu lle gyda Claire O'Flynn. £15 y pen, y sesiwn.
Wed 12 Jun 2024
14:15
Llyfrgell Port Talbot
Grŵp darllen cyfeillgar a chroesawgar, trafodaeth anffurfiol am amrywiaeth o lyfrau gwahanol. Croeso i bawb.
Wed 12 Jun 2024
15:30
Llyfrgell Sandfields
Gemau bwrdd, lliwiau, posau, Lego a phêl-droed ar gael i'w benthyg.
Thu 13 Jun 2024
10:00
llyfrgell Castell-nedd
ARCHEBU'N LLAWN
Thu 13 Jun 2024
10:30
Llyfrgell Port Talbot
Cwis gwybodaeth gyffredinol hwyliog, croeso i bawb.
Thu 13 Jun 2024
10:30
Llyfrgell Pontardawe
Diod boeth, cacen a sgwrs. Croeso i bawb.
Thu 13 Jun 2024
10:30
Llyfrgell Port Talbot
Dewch â'ch prosiectau crefft memrwn eich hun ac ymunwch â'r grŵp crefftau croesawgar hwn.
Thu 13 Jun 2024
13:00
Llyfrgell Pontardawe
Cymorth a Chyngor. Darparu cymorth, cefnogaeth a gwasanaethau i bobl leol 50+ oed sydd eu hangen i fyw bywyd iachach, mwy actif/annibynnol.
Thu 13 Jun 2024
13:30
Llyfrgell Port Talbot
Dewch â'ch prosiectau crefft eich hun/dysgwch grefft newydd ac ymunwch â'r grŵp crefft croesawgar hwn.
Thu 13 Jun 2024
14:00
Llyfrgell Pontardawe
Croeso i Bawb, ymunwch â ni am gefnogaeth gyfeillgar am ddim i wella eich sgiliau digidol.
Thu 13 Jun 2024
14:00
Llyfrgell Baglan
Sesiwn galw heibio anffurfiol i ddarganfod gorffennol eich teulu
Thu 13 Jun 2024
14:00
Llyfrgell Glynneath
Mae croeso i bob crefftwr, dewch â'ch prosiect presennol, rhannwch eich angerdd, cymdeithasu â gwneuthurwyr crefftau eraill. Croeso i bob lefel sgiliau. Os oes gennych ddiddordeb mewn dysgu gwau neu crosio ond heb yr offer i ddechrau, mae gennym nodwyddau, bachau a gwlân ar gael i chi ddechrau arni.
Thu 13 Jun 2024
14:00
Llyfrgell Baglan
Cefnogaeth Am Ddim a Chyfeillgar i wella eich sgiliau TG. Amser Tymor yn Unig
Thu 13 Jun 2024
14:00
Llyfrgell Baglan
Grŵp darllen cyfeillgar a chroesawgar. Cysylltwch â'r llyfrgell i gadw lle oherwydd gall dyddiad y cyfarfod newid.
Thu 13 Jun 2024
15:30
Llyfrgell Sandfields
Gemau bwrdd, lliwiau, posau, Lego a phêl-droed ar gael i'w benthyg.
Thu 13 Jun 2024
15:30
Llyfrgell Glynneath
Mae'n addas i'r rhai rhwng 7 a 15 oed, ddefnyddio cyfrifiaduron, llyfrau ac arwynebau gwaith i gwblhau gwaith cartref, neu dim ond hongian allan gyda ffrindiau. Nifer cyfyngedig o argraffu am ddim sydd ar gael at ddibenion gwaith cartref.
Fri 14 Jun 2024
10:00
Llyfrgell Cwmafan
Dewch draw am ddiod poeth a sgwrs, cyfeillgar a chroesawgar. Agored i bawb.
Fri 14 Jun 2024
10:00
llyfrgell Castell-nedd
Wedi'i Archebu'n Llawn nawr
Fri 14 Jun 2024
10:00
Llyfrgell Sgiwen
Sesiwn cymorth TG wythnosol. Dim angen archebu.
Fri 14 Jun 2024
10:00
Llyfrgell Glynneath
Cyfle i ddysgwyr ymarfer eu Cymraeg dros baned a rhad ac am ddim. Croeso i bob lefel. Dewch draw i ymarfer neu helpu i gefnogi eraill gyda'u dysgu.
Fri 14 Jun 2024
10:30
Llyfrgell Port Talbot
Amser rhigwm i fabanod a phlant bach.
Fri 14 Jun 2024
10:30
Llyfrgell Port Talbot
Bore coffi cyfeillgar a chroesawgar. Dewch draw i sgwrsio gyda'r rheolaidd sy'n cyfarfod neu sydd newydd gael paned yn y llyfrgell yn darllen llyfr/papur newydd. Mae Grŵp Cefnogi Ffoaduriaid Port Talbot ar gael i roi cymorth/cyngor i'r rhai mewn angen.
Fri 14 Jun 2024
10:30
Llyfrgell Sandfields
Amser rhigwm i fabanod a phlant bach.
Fri 14 Jun 2024
11:00
Llyfrgell Sandfields
Yn addas ar gyfer babanod a phlant bach. Gadewch i'r rhai bach chwarae tra bod rhieni/gwarcheidwaid yn cael sgwrs.
Fri 14 Jun 2024
11:00
Parc Gwledig Margam
Mwynhewch daith hamddenol o amgylch Llwybr y Fferm gyda'n trigolion cyfeillgar Alpacas Taffi, Gwyn ac Uncle Bryn.
Fri 14 Jun 2024
11:00
Llyfrgell Sgiwen
Amser rhigwm i fabanod a phlant bach. Archebu. Wedi'i archebu'n llawn ond ffoniwch i gael eich ychwanegu at y rhestr aros.
Fri 14 Jun 2024
11:45
Parc Gwledig Margam
Mwynhewch daith hamddenol o amgylch Llwybr y Fferm gyda'n trigolion cyfeillgar Alpacas Taffi, Gwyn ac Uncle Bryn.
Fri 14 Jun 2024
13:30
Llyfrgell Port Talbot
Dewch â'ch prosiectau celf diemwnt eich hun ac ymunwch â'r grŵp crefftau croesawgar hwn.
Fri 14 Jun 2024
15:00
Llyfrgell Baglan
Gweithgaredd hwyliog a hamddenol i blant.
Fri 14 Jun 2024
15:30
Llyfrgell Sandfields
Gemau bwrdd, lliwiau, posau, Lego a phêl-droed ar gael i'w benthyg.
Sat 15 Jun 2024
09:30
Parc Gwledig Margam
Mwynhewch daith hamddenol o amgylch Llwybr y Fferm gyda'n trigolion cyfeillgar Alpacas Taffi, Gwyn ac Uncle Bryn.
Sat 15 Jun 2024
10:00
Llyfrgell Cwmafan
Gweithgaredd hwyliog a hamddenol i blant.
Sat 15 Jun 2024
10:00
Llyfrgell Baglan
Gweithgaredd hwyliog a hamddenol i blant.
Sat 15 Jun 2024
10:00
Llyfrgell Sandfields
Gemau bwrdd, lliwiau, posau, Lego a phêl-droed ar gael i'w benthyg.
Sat 15 Jun 2024
10:15
Parc Gwledig Margam
Mwynhewch daith hamddenol o amgylch Llwybr y Fferm gyda'n trigolion cyfeillgar Alpacas Taffi, Gwyn ac Uncle Bryn.
Sat 15 Jun 2024
10:30
Llyfrgell Pontardawe
Sesiwn celf i blant Archebadwy.
Sat 15 Jun 2024
11:00
Parc Gwledig Margam
Artisan Market in the CASTLE
Sat 15 Jun 2024
11:00
Parc Gwledig Margam
Barrio Fiesta SA Wales 2024 organized by Filipinos in Wales. Witness our cultural, food, music and dance showcase. It's with full of surprises and fun!!
Sat 15 Jun 2024
11:00
Parc Gwledig Margam
Mwynhewch daith hamddenol o amgylch Llwybr y Fferm gyda'n trigolion cyfeillgar Alpacas Taffi, Gwyn ac Uncle Bryn.
Sat 15 Jun 2024
14:30
Llyfrgell Port Talbot
Hwyl Lego i'r plantos.
Sun 16 Jun 2024
09:30
Parc Gwledig Margam
Mwynhewch daith hamddenol o amgylch Llwybr y Fferm gyda'n trigolion cyfeillgar Alpacas Taffi, Gwyn ac Uncle Bryn.
Sun 16 Jun 2024
10:15
Parc Gwledig Margam
Mwynhewch daith hamddenol o amgylch Llwybr y Fferm gyda'n trigolion cyfeillgar Alpacas Taffi, Gwyn ac Uncle Bryn.
Sun 16 Jun 2024
11:00
Parc Gwledig Margam
Barrio Fiesta SA Wales 2024 organized by Filipinos in Wales. Witness our cultural, food, music and dance showcase. It's with full of surprises and fun!!
Sun 16 Jun 2024
11:00
Parc Gwledig Margam
Artisan Market in the CASTLE
Sun 16 Jun 2024
11:00
Parc Gwledig Margam
Mwynhewch daith hamddenol o amgylch Llwybr y Fferm gyda'n trigolion cyfeillgar Alpacas Taffi, Gwyn ac Uncle Bryn.
Mon 17 Jun 2024
10:00
Llyfrgell Cwmafan
Dewch draw am ddiod poeth a sgwrs, cyfeillgar a chroesawgar. Agored i bawb.
Mon 17 Jun 2024
10:00
Llyfrgell Sandfields
Nid yn unig y gallwch fenthyg llyfr o’r llyfrgell ond os byddwch yn dod draw ar ddydd Llun a dydd Mawrth 9:30-12:30 gallwch fenthyg eitemau cartref fel driliau, offer garddio ac ati.
Mon 17 Jun 2024
10:00
Llyfrgell Pontardawe
Amser rhigwm i fabanod a phlant bach. Archebadwy.
Mon 17 Jun 2024
10:00
Llyfrgell Sandfields
Dewch draw am ychydig o hwyl gêm fwrdd a chwrdd â ffrindiau newydd.
Mon 17 Jun 2024
10:30
Llyfrgell Port Talbot
Amser rhigwm i fabanod a phlant bach.
Mon 17 Jun 2024
10:30
Llyfrgell Baglan
Grŵp crefft cyfeillgar a chroesawgar.
Mon 17 Jun 2024
10:30
Llyfrgell Port Talbot
Cefnogaeth ddigidol o sefydlu e-byst, chwilio'r rhyngrwyd, siopa ar-lein a chyngor TG cyffredinol.
Mon 17 Jun 2024
10:30
Llyfrgell Port Talbot
Bore coffi cyfeillgar a chroesawgar ar gyfer siaradwyr neu ddysgwyr Cymraeg rhugl.
Mon 17 Jun 2024
10:30
llyfrgell Castell-nedd
Amser rhigwm i fabanod a phlant bach.
Mon 17 Jun 2024
11:00
Parc Gwledig Margam
Mwynhewch daith hamddenol o amgylch Llwybr y Fferm gyda'n trigolion cyfeillgar Alpacas Taffi, Gwyn ac Uncle Bryn.
Mon 17 Jun 2024
11:45
Parc Gwledig Margam
Mwynhewch daith hamddenol o amgylch Llwybr y Fferm gyda'n trigolion cyfeillgar Alpacas Taffi, Gwyn ac Uncle Bryn.
Mon 17 Jun 2024
14:00
Llyfrgell Glynneath
Grŵp celf galw heibio - Lle ac amser i eistedd a braslunio, tynnu llun neu beintio. Dewch â'ch deunyddiau a'ch prosiectau eich hun i weithio arno mewn amgylchedd cyfeillgar a chynnes - wedi'i amgylchynu gan bobl greadigol eraill.
Mon 17 Jun 2024
15:00
Llyfrgell Baglan
Gweithgaredd hwyliog a hamddenol i blant.
Mon 17 Jun 2024
15:30
Llyfrgell Sandfields
Gemau bwrdd, lliwiau, posau, Lego a phêl-droed ar gael i'w benthyg.
Tue 18 Jun 2024
09:30
Llyfrgell Sandfields
Croesawu bore coffi gyda chymorth a chefnogaeth aml-asiantaeth. Cefnogaeth gyda: TG, tai, perthnasoedd, cyflogaeth, unigrwydd, cyllid. Cydgysylltydd Ardal Leol hefyd yn bresennol.
Tue 18 Jun 2024
10:00
Llyfrgell Sandfields
Nid yn unig y gallwch fenthyg llyfr o’r llyfrgell ond os byddwch yn dod draw ar ddydd Llun a dydd Mawrth 9:30-12:30 gallwch fenthyg eitemau cartref fel driliau, offer garddio ac ati.
Tue 18 Jun 2024
10:30
Llyfrgell Pontardawe
Amser rhigwm i fabanod a phlant bach. Archebadwy.
Tue 18 Jun 2024
11:00
Llyfrgell Port Talbot
Grŵp gweu a chrosio cyfeillgar, croeso bob amser i aelod newydd. Dewch â'ch deunyddiau eich hun gyda chi.
Tue 18 Jun 2024
11:30
Llyfrgell Glynneath
Amser rhigwm i fabanod a phlant bach.
Tue 18 Jun 2024
14:00
llyfrgell Castell-nedd
Teimlo'n chwith ar ôl? Eisiau gwybod sut i fynd ar-lein yn ddiogel? Ymunwch â ni am gefnogaeth gyfeillgar am ddim i wella eich sgiliau digidol.
Tue 18 Jun 2024
15:30
Llyfrgell Sandfields
Gemau bwrdd, lliwiau, posau, Lego a phêl-droed ar gael i'w benthyg.
Wed 19 Jun 2024
10:00
Llyfrgell Cwmafan
Clwb crefft cyfeillgar a chroesawgar. Agored i bawb.
Wed 19 Jun 2024
10:00
Llyfrgell Cwmafan
Dewch draw am ddiod poeth a sgwrs, cyfeillgar a chroesawgar. Agored i bawb.
Wed 19 Jun 2024
10:00
Llyfrgell Sandfields
Croeso i bawb.
Mae grŵp ffotograffiaeth ar gyfer pobl â nam ar eu golwg yn cyfarfod ym Mhort Talbot neu'n mynd allan yn yr ardal leol i dynnu lluniau. Cyfarfod dydd Mercher 1af a 3ydd bob mis.
Wed 19 Jun 2024
10:30
Llyfrgell Port Talbot
Amser rhigwm i fabanod a phlant bach.
Wed 19 Jun 2024
13:00
Llyfrgell Port Talbot
Prynhawn coffi cyfeillgar a chroesawgar. Dewch draw i sgwrsio gyda'r rheolaidd sy'n cyfarfod neu sydd newydd gael paned yn y llyfrgell yn darllen llyfr/papur newydd. Mae'r Tîm Cysylltu Cymunedol hefyd yn mynychu ac yn gallu rhoi gwybodaeth am grwpiau eraill yn yr ardal leol.
Wed 19 Jun 2024
13:00
Llyfrgell Pontardawe
Cymorth a Chyngor.
Wed 19 Jun 2024
13:00
Llyfrgell Port Talbot
Dysgwch grefft ymasiad gwydr. Gellir archebu lle gyda Claire O'Flynn. £15 y pen, y sesiwn.
Wed 19 Jun 2024
14:30
Llyfrgell Port Talbot
Please phone/email to book.
Wed 19 Jun 2024
15:30
Llyfrgell Sandfields
Gemau bwrdd, lliwiau, posau, Lego a phêl-droed ar gael i'w benthyg.
Thu 20 Jun 2024
10:00
llyfrgell Castell-nedd
ARCHEBU'N LLAWN
Thu 20 Jun 2024
10:30
Llyfrgell Port Talbot
Dewch â'ch prosiectau crefft memrwn eich hun ac ymunwch â'r grŵp crefftau croesawgar hwn.
Thu 20 Jun 2024
10:30
Llyfrgell Pontardawe
Diod boeth, cacen a sgwrs. Croeso i bawb.
Thu 20 Jun 2024
13:00
Llyfrgell Pontardawe
Cymorth a Chyngor. Darparu cymorth, cefnogaeth a gwasanaethau i bobl leol 50+ oed sydd eu hangen i fyw bywyd iachach, mwy actif/annibynnol.
Thu 20 Jun 2024
13:30
Llyfrgell Port Talbot
Dewch â'ch prosiectau crefft eich hun/dysgwch grefft newydd ac ymunwch â'r grŵp crefft croesawgar hwn.
Thu 20 Jun 2024
14:00
Llyfrgell Glynneath
Mae croeso i bob crefftwr, dewch â'ch prosiect presennol, rhannwch eich angerdd, cymdeithasu â gwneuthurwyr crefftau eraill. Croeso i bob lefel sgiliau. Os oes gennych ddiddordeb mewn dysgu gwau neu crosio ond heb yr offer i ddechrau, mae gennym nodwyddau, bachau a gwlân ar gael i chi ddechrau arni.
Thu 20 Jun 2024
14:00
Llyfrgell Baglan
Cefnogaeth Am Ddim a Chyfeillgar i wella eich sgiliau TG. Amser Tymor yn Unig
Thu 20 Jun 2024
14:00
Llyfrgell Pontardawe
Croeso i Bawb, ymunwch â ni am gefnogaeth gyfeillgar am ddim i wella eich sgiliau digidol.
Thu 20 Jun 2024
15:30
Llyfrgell Glynneath
Mae'n addas i'r rhai rhwng 7 a 15 oed, ddefnyddio cyfrifiaduron, llyfrau ac arwynebau gwaith i gwblhau gwaith cartref, neu dim ond hongian allan gyda ffrindiau. Nifer cyfyngedig o argraffu am ddim sydd ar gael at ddibenion gwaith cartref.
Thu 20 Jun 2024
15:30
Llyfrgell Sandfields
Gemau bwrdd, lliwiau, posau, Lego a phêl-droed ar gael i'w benthyg.
Fri 21 Jun 2024
10:00
llyfrgell Castell-nedd
Wedi'i Archebu'n Llawn nawr
Fri 21 Jun 2024
10:00
Llyfrgell Glynneath
Cyfle i ddysgwyr ymarfer eu Cymraeg dros baned a rhad ac am ddim. Croeso i bob lefel. Dewch draw i ymarfer neu helpu i gefnogi eraill gyda'u dysgu.
Fri 21 Jun 2024
10:00
Llyfrgell Sgiwen
Sesiwn cymorth TG wythnosol. Dim angen archebu.
Fri 21 Jun 2024
10:00
Llyfrgell Cwmafan
Dewch draw am ddiod poeth a sgwrs, cyfeillgar a chroesawgar. Agored i bawb.
Fri 21 Jun 2024
10:30
Llyfrgell Cwmafan
Amser rhigwm i fabanod a phlant bach
Fri 21 Jun 2024
10:30
Llyfrgell Port Talbot
Bore coffi cyfeillgar a chroesawgar. Dewch draw i sgwrsio gyda'r rheolaidd sy'n cyfarfod neu sydd newydd gael paned yn y llyfrgell yn darllen llyfr/papur newydd. Mae Grŵp Cefnogi Ffoaduriaid Port Talbot ar gael i roi cymorth/cyngor i'r rhai mewn angen.
Fri 21 Jun 2024
10:30
Llyfrgell Port Talbot
Amser rhigwm i fabanod a phlant bach.
Fri 21 Jun 2024
10:30
Llyfrgell Sandfields
Amser rhigwm i fabanod a phlant bach.
Fri 21 Jun 2024
11:00
Parc Gwledig Margam
Mwynhewch daith hamddenol o amgylch Llwybr y Fferm gyda'n trigolion cyfeillgar Alpacas Taffi, Gwyn ac Uncle Bryn.
Fri 21 Jun 2024
11:00
Llyfrgell Sandfields
Yn addas ar gyfer babanod a phlant bach. Gadewch i'r rhai bach chwarae tra bod rhieni/gwarcheidwaid yn cael sgwrs.
Fri 21 Jun 2024
11:45
Parc Gwledig Margam
Mwynhewch daith hamddenol o amgylch Llwybr y Fferm gyda'n trigolion cyfeillgar Alpacas Taffi, Gwyn ac Uncle Bryn.
Fri 21 Jun 2024
13:30
Llyfrgell Port Talbot
Dewch â'ch prosiectau celf diemwnt eich hun ac ymunwch â'r grŵp crefftau croesawgar hwn.
Fri 21 Jun 2024
15:00
Llyfrgell Baglan
Gweithgaredd hwyliog a hamddenol i blant.
Fri 21 Jun 2024
15:30
Llyfrgell Sandfields
Gemau bwrdd, lliwiau, posau, Lego a phêl-droed ar gael i'w benthyg.
Fri 21 Jun 2024
16:15
Llyfrgell Sgiwen
Clwb Lego i blant, 6 oed + Archebadwy.
Sat 22 Jun 2024
09:30
Parc Gwledig Margam
Mwynhewch daith hamddenol o amgylch Llwybr y Fferm gyda'n trigolion cyfeillgar Alpacas Taffi, Gwyn ac Uncle Bryn.
Sat 22 Jun 2024
10:00
Llyfrgell Cwmafan
Gweithgaredd hwyliog a hamddenol i blant.
Sat 22 Jun 2024
10:00
Llyfrgell Sandfields
Gemau bwrdd, lliwiau, posau, Lego a phêl-droed ar gael i'w benthyg.
Sat 22 Jun 2024
10:00
Llyfrgell Baglan
Gweithgaredd hwyliog a hamddenol i blant.
Sat 22 Jun 2024
10:15
Parc Gwledig Margam
Mwynhewch daith hamddenol o amgylch Llwybr y Fferm gyda'n trigolion cyfeillgar Alpacas Taffi, Gwyn ac Uncle Bryn.
Sat 22 Jun 2024
10:30
Llyfrgell Port Talbot
Dewch draw i fasnachu/brwydr. Helfa Cymeriadau a Lego hefyd! 6 oed+
Sat 22 Jun 2024
11:00
Parc Gwledig Margam
Mwynhewch daith hamddenol o amgylch Llwybr y Fferm gyda'n trigolion cyfeillgar Alpacas Taffi, Gwyn ac Uncle Bryn.
Sat 22 Jun 2024
14:00
llyfrgell Castell-nedd
Cyflwyno'r plant i godio bloc. Archebu'n Hanfodol. ARCHEBU YN LLAWN YN AWR
Sat 22 Jun 2024
14:30
Llyfrgell Port Talbot
Llawer o weithgareddau hwyliog i Blant 5+ oed gan gynnwys gemau, crefftau, Lego a phosau. Galw Heibio
Sat 22 Jun 2024
14:30
Llyfrgell Port Talbot
Hwyl Lego i'r plantos.
Sun 23 Jun 2024
Parc Gwledig Margam
Dragon Ride The UK’s most prestigious Sportive, a non-competitive Cycling marathon held over a mountainous course using public Roads in South Wales and the Brecon Beacons.
Mon 24 Jun 2024
10:00
Llyfrgell Sandfields
Dewch draw am ychydig o hwyl gêm fwrdd a chwrdd â ffrindiau newydd.
Mon 24 Jun 2024
10:00
Llyfrgell Sandfields
Nid yn unig y gallwch fenthyg llyfr o’r llyfrgell ond os byddwch yn dod draw ar ddydd Llun a dydd Mawrth 9:30-12:30 gallwch fenthyg eitemau cartref fel driliau, offer garddio ac ati.
Mon 24 Jun 2024
10:00
Llyfrgell Cwmafan
Dewch draw am ddiod poeth a sgwrs, cyfeillgar a chroesawgar. Agored i bawb.
Mon 24 Jun 2024
10:30
Llyfrgell Port Talbot
Amser rhigwm i fabanod a phlant bach.
Mon 24 Jun 2024
10:30
Llyfrgell Port Talbot
Bore coffi cyfeillgar a chroesawgar ar gyfer siaradwyr neu ddysgwyr Cymraeg rhugl.
Mon 24 Jun 2024
10:30
Llyfrgell Baglan
Grŵp crefft cyfeillgar a chroesawgar.
Mon 24 Jun 2024
10:30
llyfrgell Castell-nedd
Amser rhigwm i fabanod a phlant bach.
Mon 24 Jun 2024
10:30
Llyfrgell Port Talbot
Cefnogaeth ddigidol o sefydlu e-byst, chwilio'r rhyngrwyd, siopa ar-lein a chyngor TG cyffredinol.
Mon 24 Jun 2024
11:00
Parc Gwledig Margam
Mwynhewch daith hamddenol o amgylch Llwybr y Fferm gyda'n trigolion cyfeillgar Alpacas Taffi, Gwyn ac Uncle Bryn.
Mon 24 Jun 2024
11:45
Parc Gwledig Margam
Mwynhewch daith hamddenol o amgylch Llwybr y Fferm gyda'n trigolion cyfeillgar Alpacas Taffi, Gwyn ac Uncle Bryn.
Mon 24 Jun 2024
14:00
Llyfrgell Glynneath
Grŵp celf galw heibio - Lle ac amser i eistedd a braslunio, tynnu llun neu beintio. Dewch â'ch deunyddiau a'ch prosiectau eich hun i weithio arno mewn amgylchedd cyfeillgar a chynnes - wedi'i amgylchynu gan bobl greadigol eraill.
Mon 24 Jun 2024
14:00
Llyfrgell Pontardawe
Croeso i Bawb, ymunwch â ni am gefnogaeth gyfeillgar am ddim i wella eich sgiliau digidol.
Mon 24 Jun 2024
15:00
Llyfrgell Baglan
Gweithgaredd hwyliog a hamddenol i blant.
Mon 24 Jun 2024
15:30
Llyfrgell Sandfields
Gemau bwrdd, lliwiau, posau, Lego a phêl-droed ar gael i'w benthyg.
EXCITING NEWS! We are hosting a monthly film club at Gwyn Hall. The Film Club will be on a Monday, with the movie & date varying each month. (BBFC ratings apply). We want to reach out to people in our local community and bring those who have a passion for film together to watch films once a month, Sound Good? Watch classic films on the big screen with like minded locals, socialise with people who have similar interests as you and come together for one great big meeting of film buffs! Why not purchase a Phoenix Film Club Membership? Priority booking for the film club and all films in the film club programme included Just £45 a year Plus… Enjoy all the benefits of our regular Phoenix Membership: 2 for 1 cinema tickets on ‘Phoenix Thursdays’ Discounted cinema tickets (not applicable with any other offers) 10% discount with café (The Place) Excludes Alcohol