Digwyddiadau

Digwyddiadau dan Sylw

Sun 24 Mar 2024

10:00 (11hrs)

Margam, Port Talbot, SA13 2PA

Wed 20 Nov 2024

16:00

Margam Country Park

Llwybr goleuedig gogoneddus, yn llawn rhyfeddod a chwilfrydedd, i ymhyfrydu a swyno’ch synhwyrau.

Digwyddiadau Eraill yng Nghalon Ddramatig Cymru

Wed 28 Feb 2024
09:30
Llyfrgell Pontardawe
Archebu'n Hanfodol.
Wed 28 Feb 2024
10:00
Llyfrgell Sandfields
Croeso i bawb.
Wed 28 Feb 2024
10:00
Llyfrgell Cwmafan
Dewch draw am ddiod poeth a sgwrs, cyfeillgar a chroesawgar. Agored i bawb.
Wed 28 Feb 2024
10:00
Llyfrgell Cwmafan
Clwb crefft cyfeillgar a chroesawgar. Agored i bawb.
Wed 28 Feb 2024
10:30
Llyfrgell Cwmafan
Amser rhigwm i fabanod a phlant bach
Wed 28 Feb 2024
10:30
Llyfrgell Port Talbot
Amser rhigwm i fabanod a phlant bach.
Wed 28 Feb 2024
13:00
Llyfrgell Port Talbot
Dysgwch grefft ymasiad gwydr. Gellir archebu lle gyda Claire O'Flynn. £15 y pen, y sesiwn.
Wed 28 Feb 2024
13:00
Llyfrgell Port Talbot
Prynhawn coffi cyfeillgar a chroesawgar. Dewch draw i sgwrsio gyda'r rheolaidd sy'n cyfarfod neu sydd newydd gael paned yn y llyfrgell yn darllen llyfr/papur newydd. Mae'r Tîm Cysylltu Cymunedol hefyd yn mynychu ac yn gallu rhoi gwybodaeth am grwpiau eraill yn yr ardal leol.
Wed 28 Feb 2024
13:00
Llyfrgell Pontardawe
Cymorth a Chyngor.
Wed 28 Feb 2024
15:30
Llyfrgell Sandfields
Gemau bwrdd, lliwiau, posau, Lego a phêl-droed ar gael i'w benthyg.
Thu 29 Feb 2024
10:00
llyfrgell Castell-nedd
ARCHEBU'N LLAWN
Thu 29 Feb 2024
10:00
Llyfrgell Sandfields
Croeso i bawb ymuno â’n grŵp darllen cyfeillgar.
Thu 29 Feb 2024
10:30
llyfrgell Castell-nedd
Cyfle i sgwrsio ac ymarfer eich Cymraeg yn wythnosol.
Thu 29 Feb 2024
10:30
Llyfrgell Port Talbot
Dewch â'ch prosiectau crefft memrwn eich hun ac ymunwch â'r grŵp crefftau croesawgar hwn.
Thu 29 Feb 2024
10:30
Llyfrgell Baglan
Bore coffi cyfeillgar a chroesawgar. Agored i bawb.
Thu 29 Feb 2024
10:30
Llyfrgell Pontardawe
Diod boeth, cacen a sgwrs. Croeso i bawb.
Thu 29 Feb 2024
13:00
Llyfrgell Pontardawe
Cymorth a Chyngor. Darparu cymorth, cefnogaeth a gwasanaethau i bobl leol 50+ oed sydd eu hangen i fyw bywyd iachach, mwy actif/annibynnol.
Thu 29 Feb 2024
13:30
Llyfrgell Port Talbot
Dewch â'ch prosiectau crefft eich hun/dysgwch grefft newydd ac ymunwch â'r grŵp crefft croesawgar hwn.
Thu 29 Feb 2024
14:00
Llyfrgell Baglan
Cefnogaeth Am Ddim a Chyfeillgar i wella eich sgiliau TG. Amser Tymor yn Unig
Thu 29 Feb 2024
14:00
Llyfrgell Pontardawe
Croeso i Bawb, ymunwch â ni am gefnogaeth gyfeillgar am ddim i wella eich sgiliau digidol.
Thu 29 Feb 2024
15:30
Llyfrgell Sandfields
Gemau bwrdd, lliwiau, posau, Lego a phêl-droed ar gael i'w benthyg.
Thu 29 Feb 2024
15:30
Llyfrgell Glynneath
Mae'n addas i'r rhai rhwng 7 a 15 oed, ddefnyddio cyfrifiaduron, llyfrau ac arwynebau gwaith i gwblhau gwaith cartref, neu dim ond hongian allan gyda ffrindiau. Nifer cyfyngedig o argraffu am ddim sydd ar gael at ddibenion gwaith cartref.
Thu 29 Feb 2024
16:00
Llyfrgell Port Talbot
Cefnogaeth i'ch plentyn yn sefyll ei arholiad TGAU Mathemateg. Byddwn yn ymdrin â'r pedwar maes pwnc ac yn cwblhau cwestiynau cyn-bapurau.
Fri 01 Mar 2024
10:00
Llyfrgell Cwmafan
Dewch draw am ddiod poeth a sgwrs, cyfeillgar a chroesawgar. Agored i bawb.
Fri 01 Mar 2024
10:00
Llyfrgell Glynneath
Cyfle i ddysgwyr ymarfer eu Cymraeg dros baned a rhad ac am ddim. Croeso i bob lefel. Dewch draw i ymarfer neu helpu i gefnogi eraill gyda'u dysgu.
Fri 01 Mar 2024
10:00
llyfrgell Castell-nedd
Wedi'i Archebu'n Llawn nawr
Fri 01 Mar 2024
10:30
Llyfrgell Sandfields
Amser rhigwm i fabanod a phlant bach.
Fri 01 Mar 2024
10:30
Llyfrgell Port Talbot
Amser rhigwm i fabanod a phlant bach.
Fri 01 Mar 2024
10:30
llyfrgell Castell-nedd
Dewch i ddathlu Dydd Gŵyl Dewi gyda bore coffi yn Llyfrgell Castell-nedd
Fri 01 Mar 2024
10:30
Llyfrgell Port Talbot
Bore coffi cyfeillgar a chroesawgar. Dewch draw i sgwrsio gyda'r rheolaidd sy'n cyfarfod neu sydd newydd gael paned yn y llyfrgell yn darllen llyfr/papur newydd. Mae Grŵp Cefnogi Ffoaduriaid Port Talbot ar gael i roi cymorth/cyngor i'r rhai mewn angen.
Fri 01 Mar 2024
11:00
Llyfrgell Sandfields
Yn addas ar gyfer babanod a phlant bach. Gadewch i'r rhai bach chwarae tra bod rhieni/gwarcheidwaid yn cael sgwrs.
Fri 01 Mar 2024
13:30
Llyfrgell Port Talbot
Dewch â'ch prosiectau celf diemwnt eich hun ac ymunwch â'r grŵp crefftau croesawgar hwn.
Fri 01 Mar 2024
14:30
Llyfrgell Pontardawe
Cyfle i ddarllen amrywiaeth o lyfrau a chael trafodaeth anffurfiol gyda'r grŵp.
Fri 01 Mar 2024
15:00
Llyfrgell Baglan
Gweithgaredd hwyliog a hamddenol i blant.
Fri 01 Mar 2024
15:30
Llyfrgell Sandfields
Gemau bwrdd, lliwiau, posau, Lego a phêl-droed ar gael i'w benthyg.
Fri 01 Mar 2024
18:00
llyfrgell Castell-nedd
Dewch i ddathlu Dydd Gŵyl Dewi gyda cwis yn Llyfrgell Castell-nedd Archebu
Sat 02 Mar 2024
10:00
Llyfrgell Baglan
Gweithgaredd hwyliog a hamddenol i blant.
Sat 02 Mar 2024
10:00
Llyfrgell Cwmafan
Gweithgaredd hwyliog a hamddenol i blant.
Sat 02 Mar 2024
10:30
Llyfrgell Port Talbot
Dewch draw i sgwrsio am Hen Port Talbot. Edrychwch ar hen luniau, mapiau a The Port Talbot Guardian.
Sat 02 Mar 2024
10:30
llyfrgell Castell-nedd
Cyflwyno'r plant i godio bloc. Archebu'n Hanfodol. ARCHEBU YN LLAWN YN AWR
Sat 02 Mar 2024
14:00
llyfrgell Castell-nedd
Cyflwyno'r plant i godio bloc. Archebu'n Hanfodol. ARCHEBU YN LLAWN YN AWR
Sat 02 Mar 2024
14:30
Llyfrgell Port Talbot
Hwyl Lego i'r plantos.
Sat 02 Mar 2024
15:30
Llyfrgell Sandfields
Gemau bwrdd, lliwiau, posau, Lego a phêl-droed ar gael i'w benthyg.
Mon 04 Mar 2024
09:30
Llyfrgell Sandfields
Nid yn unig y gallwch fenthyg llyfr o’r llyfrgell ond os byddwch yn dod draw ar ddydd Llun a dydd Mawrth 9:30-12:30 gallwch fenthyg eitemau cartref fel driliau, offer garddio ac ati.
Mon 04 Mar 2024
10:00
Llyfrgell Sandfields
Dewch draw am ychydig o hwyl gêm fwrdd a chwrdd â ffrindiau newydd.
Mon 04 Mar 2024
10:00
Llyfrgell Cwmafan
Dewch draw am ddiod poeth a sgwrs, cyfeillgar a chroesawgar. Agored i bawb.
Mon 04 Mar 2024
10:30
Llyfrgell Port Talbot
Bore coffi cyfeillgar a chroesawgar ar gyfer siaradwyr neu ddysgwyr Cymraeg rhugl.
Mon 04 Mar 2024
10:30
Llyfrgell Baglan
Grŵp crefft cyfeillgar a chroesawgar.
Mon 04 Mar 2024
10:30
llyfrgell Castell-nedd
Amser rhigwm i fabanod a phlant bach.
Mon 04 Mar 2024
10:30
Llyfrgell Baglan
Grŵp darllen Cymraeg cyfeillgar a chroesawgar. Cysylltwch â'r llyfrgell i gadw lle oherwydd gall dyddiad y cyfarfod newid.
Mon 04 Mar 2024
10:30
Llyfrgell Port Talbot
Amser rhigwm i fabanod a phlant bach.
Mon 04 Mar 2024
14:00
Llyfrgell Glynneath
Grŵp celf galw heibio - Lle ac amser i eistedd a braslunio, tynnu llun neu beintio. Dewch â'ch deunyddiau a'ch prosiectau eich hun i weithio arno mewn amgylchedd cyfeillgar a chynnes - wedi'i amgylchynu gan bobl greadigol eraill.
Mon 04 Mar 2024
14:00
Llyfrgell Cwmafan
Cefnogaeth TG anffurfiol.
Mon 04 Mar 2024
14:00
Llyfrgell Pontardawe
Croeso i Bawb, ymunwch â ni am gefnogaeth gyfeillgar am ddim i wella eich sgiliau digidol.
Mon 04 Mar 2024
14:30
llyfrgell Castell-nedd
Grŵp darllen cyfeillgar a chroesawgar. Archebadwy.
Mon 04 Mar 2024
14:30
Llyfrgell Port Talbot
Sgyrsiau hanes anffurfiol i'r rhai sydd â diddordeb ym Mhrydain yr Oesoedd Canol.
Mon 04 Mar 2024
15:00
Llyfrgell Baglan
Gweithgaredd hwyliog a hamddenol i blant.
Mon 04 Mar 2024
15:30
Llyfrgell Sandfields
Gemau bwrdd, lliwiau, posau, Lego a phêl-droed ar gael i'w benthyg.
Mon 04 Mar 2024
16:00
Llyfrgell Port Talbot
Cefnogaeth i'ch plentyn yn sefyll ei arholiad TGAU Mathemateg. Byddwn yn ymdrin â'r pedwar maes pwnc ac yn cwblhau cwestiynau cyn-bapurau.
Tue 05 Mar 2024
09:30
Llyfrgell Sandfields
Nid yn unig y gallwch fenthyg llyfr o’r llyfrgell ond os byddwch yn dod draw ar ddydd Llun a dydd Mawrth 9:30-12:30 gallwch fenthyg eitemau cartref fel driliau, offer garddio ac ati.
Tue 05 Mar 2024
09:30
Llyfrgell Sandfields
Croesawu bore coffi gyda chymorth a chefnogaeth aml-asiantaeth. Cefnogaeth gyda: TG, tai, perthnasoedd, cyflogaeth, unigrwydd, cyllid. Cydgysylltydd Ardal Leol hefyd yn bresennol.
Tue 05 Mar 2024
10:00
Llyfrgell Port Talbot
Sesiwn chwarae i rieni a phlant bach mewn awyrgylch hamddenol.
Tue 05 Mar 2024
10:30
Llyfrgell Pontardawe
Amser rhigwm i fabanod a phlant bach. Archebadwy.
Tue 05 Mar 2024
11:00
Llyfrgell Port Talbot
Grŵp gweu a chrosio cyfeillgar, croeso bob amser i aelod newydd. Dewch â'ch deunyddiau eich hun gyda chi.
Tue 05 Mar 2024
11:30
Llyfrgell Glynneath
Amser rhigwm i fabanod a phlant bach.
Tue 05 Mar 2024
13:30
Llyfrgell Port Talbot
Amser rhigwm i fabanod a phlant bach gyda Flying Start. Croeso i siaradwyr Cymraeg a dechreuwyr
Tue 05 Mar 2024
14:00
Llyfrgell Sandfields
Dewch â'ch prosiectau eich hun. Croeso i Bawb
Tue 05 Mar 2024
14:00
llyfrgell Castell-nedd
Teimlo'n chwith ar ôl? Eisiau gwybod sut i fynd ar-lein yn ddiogel? Ymunwch â ni am gefnogaeth gyfeillgar am ddim i wella eich sgiliau digidol.
Tue 05 Mar 2024
15:30
Llyfrgell Sandfields
Gemau bwrdd, lliwiau, posau, Lego a phêl-droed ar gael i'w benthyg.
Wed 06 Mar 2024
09:30
Llyfrgell Pontardawe
Archebu'n Hanfodol.
Wed 06 Mar 2024
10:00
Llyfrgell Cwmafan
Clwb crefft cyfeillgar a chroesawgar. Agored i bawb.
Wed 06 Mar 2024
10:00
Llyfrgell Sandfields
Croeso i bawb.
Wed 06 Mar 2024
10:00
Llyfrgell Cwmafan
Dewch draw am ddiod poeth a sgwrs, cyfeillgar a chroesawgar. Agored i bawb.
Wed 06 Mar 2024
10:30
Llyfrgell Cwmafan
Amser rhigwm i fabanod a phlant bach
Wed 06 Mar 2024
10:30
Llyfrgell Port Talbot
Amser rhigwm i fabanod a phlant bach.
Wed 06 Mar 2024
11:00
Canolfan Cymunedau Blaendulais
Yn chwilio am waith? Ymunwch a ni ar gyfer ein diwrnod recriwtio cynorthwywyr dysgu! Gallwch gwrdd ag amrywiaeth o gyflogwyr lleol sy'n barod i recriwtio! Mynediad am ddim a croeso i bawb!
Wed 06 Mar 2024
13:00
Llyfrgell Port Talbot
Prynhawn coffi cyfeillgar a chroesawgar. Dewch draw i sgwrsio gyda'r rheolaidd sy'n cyfarfod neu sydd newydd gael paned yn y llyfrgell yn darllen llyfr/papur newydd. Mae'r Tîm Cysylltu Cymunedol hefyd yn mynychu ac yn gallu rhoi gwybodaeth am grwpiau eraill yn yr ardal leol.
Wed 06 Mar 2024
13:00
Llyfrgell Pontardawe
Cymorth a Chyngor.
Wed 06 Mar 2024
13:00
Llyfrgell Port Talbot
Dysgwch grefft ymasiad gwydr. Gellir archebu lle gyda Claire O'Flynn. £15 y pen, y sesiwn.
Wed 06 Mar 2024
14:00
Llyfrgell Cwmafan
Grŵp darllen hwyliog a chyfeillgar.
Wed 06 Mar 2024
15:30
Llyfrgell Pontardawe
Cymorth a Chyngor ynghylch ymchwilio i hanes eich teulu.
Wed 06 Mar 2024
15:30
Llyfrgell Sandfields
Gemau bwrdd, lliwiau, posau, Lego a phêl-droed ar gael i'w benthyg.
Thu 07 Mar 2024
10:00
llyfrgell Castell-nedd
ARCHEBU'N LLAWN
Thu 07 Mar 2024
10:30
Llyfrgell Baglan
Bore coffi cyfeillgar a chroesawgar. Agored i bawb.
Thu 07 Mar 2024
10:30
llyfrgell Castell-nedd
Cyfle i sgwrsio ac ymarfer eich Cymraeg yn wythnosol.
Thu 07 Mar 2024
10:30
Llyfrgell Port Talbot
Dewch â'ch prosiectau crefft memrwn eich hun ac ymunwch â'r grŵp crefftau croesawgar hwn.
Thu 07 Mar 2024
10:30
Llyfrgell Pontardawe
Diod boeth, cacen a sgwrs. Croeso i bawb.
Thu 07 Mar 2024
13:00
Llyfrgell Pontardawe
Cymorth a Chyngor. Darparu cymorth, cefnogaeth a gwasanaethau i bobl leol 50+ oed sydd eu hangen i fyw bywyd iachach, mwy actif/annibynnol.
Thu 07 Mar 2024
13:30
Llyfrgell Port Talbot
Dewch â'ch prosiectau crefft eich hun/dysgwch grefft newydd ac ymunwch â'r grŵp crefft croesawgar hwn.
Thu 07 Mar 2024
14:00
Llyfrgell Baglan
Cefnogaeth Am Ddim a Chyfeillgar i wella eich sgiliau TG. Amser Tymor yn Unig
Thu 07 Mar 2024
14:00
Llyfrgell Pontardawe
Croeso i Bawb, ymunwch â ni am gefnogaeth gyfeillgar am ddim i wella eich sgiliau digidol.
Thu 07 Mar 2024
14:30
llyfrgell Castell-nedd
Grŵp darllen cyfeillgar a chroesawgar. Archebadwy.
Thu 07 Mar 2024
15:30
Llyfrgell Glynneath
Mae'n addas i'r rhai rhwng 7 a 15 oed, ddefnyddio cyfrifiaduron, llyfrau ac arwynebau gwaith i gwblhau gwaith cartref, neu dim ond hongian allan gyda ffrindiau. Nifer cyfyngedig o argraffu am ddim sydd ar gael at ddibenion gwaith cartref.
Thu 07 Mar 2024
15:30
Llyfrgell Sandfields
Gemau bwrdd, lliwiau, posau, Lego a phêl-droed ar gael i'w benthyg.
Thu 07 Mar 2024
16:00
Llyfrgell Port Talbot
Cefnogaeth i'ch plentyn yn sefyll ei arholiad TGAU Mathemateg. Byddwn yn ymdrin â'r pedwar maes pwnc ac yn cwblhau cwestiynau cyn-bapurau.
“All Things Must Pass”, they say. Well, George Harrison’s name will live on forever.
Fri 08 Mar 2024
10:00
llyfrgell Castell-nedd
Wedi'i Archebu'n Llawn nawr
Fri 08 Mar 2024
10:00
Llyfrgell Cwmafan
Dewch draw am ddiod poeth a sgwrs, cyfeillgar a chroesawgar. Agored i bawb.
Fri 08 Mar 2024
10:00
Llyfrgell Glynneath
Cyfle i ddysgwyr ymarfer eu Cymraeg dros baned a rhad ac am ddim. Croeso i bob lefel. Dewch draw i ymarfer neu helpu i gefnogi eraill gyda'u dysgu.
Fri 08 Mar 2024
10:30
Llyfrgell Port Talbot
Amser rhigwm i fabanod a phlant bach.
Fri 08 Mar 2024
10:30
Llyfrgell Port Talbot
Bore coffi cyfeillgar a chroesawgar. Dewch draw i sgwrsio gyda'r rheolaidd sy'n cyfarfod neu sydd newydd gael paned yn y llyfrgell yn darllen llyfr/papur newydd. Mae Grŵp Cefnogi Ffoaduriaid Port Talbot ar gael i roi cymorth/cyngor i'r rhai mewn angen.
Fri 08 Mar 2024
10:30
Llyfrgell Sandfields
Amser rhigwm i fabanod a phlant bach.
Fri 08 Mar 2024
11:00
Llyfrgell Sandfields
Yn addas ar gyfer babanod a phlant bach. Gadewch i'r rhai bach chwarae tra bod rhieni/gwarcheidwaid yn cael sgwrs.
Fri 08 Mar 2024
13:30
Llyfrgell Port Talbot
Dewch â'ch prosiectau celf diemwnt eich hun ac ymunwch â'r grŵp crefftau croesawgar hwn.
Fri 08 Mar 2024
15:00
Llyfrgell Baglan
Gweithgaredd hwyliog a hamddenol i blant.
Fri 08 Mar 2024
15:30
Llyfrgell Sandfields
Gemau bwrdd, lliwiau, posau, Lego a phêl-droed ar gael i'w benthyg.
Sat 09 Mar 2024
10:00
Llyfrgell Baglan
Gweithgaredd hwyliog a hamddenol i blant.
Sat 09 Mar 2024
10:00
Llyfrgell Cwmafan
Gweithgaredd hwyliog a hamddenol i blant.
Sat 09 Mar 2024
10:30
Llyfrgell Port Talbot
Dewch draw i fasnachu/brwydr. Helfa Cymeriadau a Lego hefyd! 6 oed+
Sat 09 Mar 2024
14:30
Llyfrgell Port Talbot
Hwyl Lego i'r plantos.
Sat 09 Mar 2024
15:30
Llyfrgell Sandfields
Gemau bwrdd, lliwiau, posau, Lego a phêl-droed ar gael i'w benthyg.
Mon 11 Mar 2024
09:30
Llyfrgell Sandfields
Nid yn unig y gallwch fenthyg llyfr o’r llyfrgell ond os byddwch yn dod draw ar ddydd Llun a dydd Mawrth 9:30-12:30 gallwch fenthyg eitemau cartref fel driliau, offer garddio ac ati.
Mon 11 Mar 2024
10:00
Llyfrgell Sandfields
Dewch draw am ychydig o hwyl gêm fwrdd a chwrdd â ffrindiau newydd.
Mon 11 Mar 2024
10:00
Llyfrgell Port Talbot
Bore coffi croesawgar a chyfeillgar, grŵp cefnogi colli golwg.
Mon 11 Mar 2024
10:00
Llyfrgell Cwmafan
Dewch draw am ddiod poeth a sgwrs, cyfeillgar a chroesawgar. Agored i bawb.
Mon 11 Mar 2024
10:30
llyfrgell Castell-nedd
Amser rhigwm i fabanod a phlant bach.
Mon 11 Mar 2024
10:30
Llyfrgell Baglan
Grŵp crefft cyfeillgar a chroesawgar.
Mon 11 Mar 2024
10:30
Llyfrgell Baglan
Bore coffi cyfeillgar a chroesawgar i godi arian at elusen.
Mon 11 Mar 2024
10:30
Llyfrgell Port Talbot
Amser rhigwm i fabanod a phlant bach.
Mon 11 Mar 2024
10:30
Llyfrgell Port Talbot
Bore coffi cyfeillgar a chroesawgar ar gyfer siaradwyr neu ddysgwyr Cymraeg rhugl.
Mon 11 Mar 2024
14:00
Llyfrgell Glynneath
Grŵp celf galw heibio - Lle ac amser i eistedd a braslunio, tynnu llun neu beintio. Dewch â'ch deunyddiau a'ch prosiectau eich hun i weithio arno mewn amgylchedd cyfeillgar a chynnes - wedi'i amgylchynu gan bobl greadigol eraill.
Mon 11 Mar 2024
14:00
Llyfrgell Cwmafan
Cefnogaeth TG anffurfiol.
Mon 11 Mar 2024
15:00
Llyfrgell Baglan
Gweithgaredd hwyliog a hamddenol i blant.
Mon 11 Mar 2024
15:30
Llyfrgell Sandfields
Gemau bwrdd, lliwiau, posau, Lego a phêl-droed ar gael i'w benthyg.
Mon 11 Mar 2024
16:00
Llyfrgell Port Talbot
Cefnogaeth i'ch plentyn yn sefyll ei arholiad TGAU Mathemateg. Byddwn yn ymdrin â'r pedwar maes pwnc ac yn cwblhau cwestiynau cyn-bapurau.