NPT logo

LLEOEDD I AROS

Edrychwch yn ofalus ac fe welwch ysbryd cenedin Mae popeth y mae pobl yn ei fwynhau ac yn ei ddisgwyl gan Gymru yn fyw yma yn sir Castell-nedd Port Talbot.

Mae’n lle eithriadol amrywiol, ac yn fan cyfarfod i ddwyrain trefol a gorllewin gwledig Cymru. Mae’r cyfuniad o gymoedd ac arfordir, sgydau a thonnau, harddwch a gwytnwch, yn creu profiad annisgwyl a bythgofiadwy.

Y ffordd orau o werthfawrogi tirweddau ein harfordiroedd a’n cymoedd yw gadael y car a gweld drosoch eich hunan beth sy’n gwneud hon yn ardal unigryw. Mae beicio mynydd, beicio, cerdded a syrffio i gyd i’w hargymell yn fawr fel ffyrdd gwych o brofi cyferbyniadau naturiol a diwydiannol cynhenid ein hardal.

Mae Castell-nedd Port Talbot yng nghanol De Cymru, sy’n golygu bod ein hardal yn ganolbwynt delfrydol i archwilio’r rhanbarth cyfan. Mae prifddinas Caerdydd yn gyfleus o agos, gyda chysylltiadau trafnidiaeth gwych â digwyddiadau chwaraeon pwysig, cyngherddau a siopa yng nghanol y ddinas.

Mae Gŵyr, Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol, arfordir Sir Benfro, ac encilfannau gwledig ym Mharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog a Sir Gaerfyrddin i gyd o fewn 30-40 munud yn y car o dirweddau dramatig ein hardal ninnau.

Adeiladau Gwyliau Fferm Tŷ’n Cellar

Fferm Tŷ'n Cellar, Stryd y Dŵr, Margam

Llety 4* o ansawdd uchel sydd ar safle Tyn Cellar Farm, sy’n cynnwys llety gwely a brecwast The Barn, bythynnod…

Afan Lodge

Heol Afan, Duffryn Rhonnda, Port Talbot, SA13 3ES

Mae Afan Lodge yn ganolfan berffaith i archwilio ardal Castell-nedd Port Talbot. O draethau tywod ac ystadau gwledig hanesyddol, i…

Afan Valley Escapes – Riverside

Riverside, 19-20 Commercial Street Glyncorrwg, Port Talbot, SA13 3BA

Afan Valley Escapes are proud to present “Riverside”. Just 200 metres from the mountain bike trails so is perfectly located…

Afan Valley Escapes – The Nook, Peak, Trail and View

60-62 Afan Road, Duffryn Rhondda, Port Talbot, SA13 3ET

The Nook is a 2 bedroom apartment which sleeps 5.  The Nook has everything that you need for a home…

Bryn Bettws Lodge

Gyfylchi Farm, Pontryhdyfen, Port Talbot, SA12 9SP

Cewch hyd i Fryn Betws yng Nghoedwig Afan. Mae ganddyn nhw 4 Caban Pren gyda 5 gwely ym mhob un…

Brynglas Retreat Campsite

1 Brynglas, Heol y Brenin Edward, Tairgwaith, Rhydaman, Castell-nedd Port Talbot, SA18 1YN

Gwersyllfa fach, dawel a heddychlon i oedolion yn unig yw Brynglas ar safle aml-lefel mewn amgylchedd godidog ac ymlaciol. Mae’n…

Bwthyn Cape

12 Jersey Rd, Blaengwynfi, Port Talbot.

Croeso i Fwthyn Cape, dihangfa ddiddorol, tair ystafell wely mewn teras. Byddwch yn dod i mewn drwy’r cyntedd i ardal…

Bwthyn Lothlorien

49 Heol Yr Gors, Cwm Gors, Ammanford, SA18 1PT

Cartref hunan arlwyo tair ystafell wely gyda WiFi yw Bwthyn Lothlorien, wedi leoli yng nghalon Cymru. Mae ein cartref yn…

Bwthyn Old Road

Old Rd, Neath SA11 2BT

Bwthyn hunan arlwyo llawn cymeriad o’r 19eg Ganrif sydd wedi’i leol ar ymylon tref farchnad Castell-nedd. Mae lle i hyd…

Bythynnod Gwyliau Creunant

Fferm Llwyn Llanc Uchaf, Creunant, Castell-nedd, SA10 8SF

Mae’r tri bwthyn 5 seren wedi’u lleoli ar fferm yn y Creunant, mewn cefn gwlad hardd. Mae pwll nofio dan…

Bythynnod Gwyliau Cwm Tawe

Fferm y Plas, Cilybebyll, Pontardawe, SA8 3JQ

Clwstwr o wyth o fythynnod gwyliau yw’r rhain, ar fferm y plas ar stâd hanesyddol Plas Cilybebyll. Mae croeso i…

Cabanau Rose Cotterill

Pine and Cedar Lodge, Heol Tyllwyd, Bryncoch, Castell-nedd, SA10 7DX

Lleolir y pâr o gabanau pren hardd o Ganada mewn cefn gwlad agored, hardd, lle mae digon o bethau i’w…