NPT logo

LLEOLIADAU CELF A THEATRAU

Castell-nedd Port Talbot yw ffwrnais greadigol Cymru. Mae rhywbeth am yr ardal hon yn ysbrydoli pobl i greu pethau hardd.

Mae’n llwyfan naturiol, sy’n gosod yr olygfa ar gyfer pa bosibiliadau dramatig bynnag y gallwch chi eu dychmygu.

Yn y lleoliadau sydd gennym ar gyfer y celfyddydau mae holl wahanol ffurfiau’r creadigrwydd hwn yn dod ynghyd, gan gynnwys theatr, sinema, cerddoriaeth, comedi, dawns a’r celfyddydau gweledol.

NEUADD GWYN

CANOLFAN CELFYDDYDAU PONTARDAWE

THEATR Y DYWYSOGES FRENHINOL

ARTWALK PORT TALBOT