NPT logo

Ein Teithiau Cerdded

Mae pobl yn dweud mai’r ffordd orau o ddod i nabod rhywun yw cerdded milltir yn eu sgidiau. Mae hynny’r un mor wir am ddod i nabod Castell-nedd Port Talbot.

Felly parciwch y car, rhowch eich sgidiau cerdded ymlaen, a dewch yn gyfarwydd â’r lle a’r bobl (rydyn ni’n ddigon cyfeillgar).

Mae drama ac amrywiaeth ein rhanbarth bron yn ddigymar. Byd natur a gwaith dyn. Rhaeadrau a thonnau. Parciau gwledig a chamlesi. Llwybrau arfordirol ac yng nghefn gwlad. Nhw sy’n dylanwadu ar bopeth a wnawn a’n hunaniaeth, a gallwch ddod i’w nabod ar eich cyflymdra eich hun, trwy grwydro’n hamddenol ar lan yr afon neu heibio i fyny’r bryniau ac i lawr i’r cymoedd.

Doedd dim modd yn y byd i ni wasgu ein holl lwybrau cerdded ar un dudalen, felly rydyn ni wedi’u rhoi ar un map rhyngweithiol i chi. I gael manylion y llwybrau, gan gynnwys mapiau a chardiau, pwyntiwch a chliciwch ar y llwybr(au) unigol sydd o ddiddordeb i chi.

Camlas Nedd Resolfen – Glyn-nedd

Bro Nedd

Llwybr gwastad dymunol iawn, yn addas i bawb. Dechrau yn y maes parcio ger y gylchfan ar yr A465 yn…

Cwm Cryddan

Bro Nedd

Dynodwyd Cwm Cryddan, sy’n goetir derw gan mwyaf, yn warchodfa natur leol yn 2008. Mae’r llwybr hwn yn eich arwain…

Cwm Du a Phlanhigfa Glanrhyd

Cwm Tawe

Mae modd cyrraedd y trysor cuddiedig hwn o gwm o’r Groes yng nghanol tref Pontardawe (mynediad gyferbyn y Dillwyn Arms)…

Cylchdaith Sarn Helen

Bro Nedd, Vale of Neath

Gan ddilyn y B4242 am gyfnod byr, byddwch yn gweld arwydd amlwg y llwybr cyhoeddus sy’n nodi dechrau’r daith gerdded…

Dolydd a Choedydd y Banwen

Cwm Dulais

NGan gychwyn o weithdy Dove, cymerwch eich amser i archwilio harddwch Dolydd a Choedydd y Banwen. Mae’r rhwydwaith o lwybrau…

Ffen Pant-y-sais

Bro Nedd

Gellir cael mynediad i’r llwybr hwn yn uniongyrchol o’r palmant ar hyd y brif ffordd. Taith gerdded fer a hawdd…

Geo-lwybr Cwm Gwrelych

Bro Nedd

Taith gerdded hyfryd gyda golygfeydd hardd lle gallwch gerdded yn ôl mewn amser a darganfod treftadaeth ddiwydiannol gyfoethog a daeareg…

Llwybr Afon a Rheilffordd

Cwm Afan

Dilynwch y llwybr islaw mynedfa’r ganolfan ymwelwyr, trwy’r isffordd ac ar draws y llwybr beicio. Mae’r llwybr yn croesi’r afon,…

Llwybr Arfordir Cymru – Camlas Tennant

Ewch i’r gamlas yn Jersey Marine gan ddilyn cyfeirbyst Llwybr yr Arfordir i gyfeiriad gorllewinol tuag at Abertawe. Heblaw am…

Llwybr Arfordir Cymru – Gweunydd Margam

Y rhan leiaf ei darganfod o lwybr yr arfordir yw’r rhan hon o Lwybr Arfordir Castell-nedd Port Talbot, gan ddilyn…

Llwybr Arfordir Cymru – Mynydd Dinas

Mae’r gylchdaith hon yn cynnwys rhan o lwybr arfordir yr iseldir trwy Aberafan a Phort Talbot a llwybr arfordir yr…

Llwybr Bywyd Gwyllt Cwm Tawe

Cwm Tawe

Dilynwch y logo llwybrau bywyd gwyllt ar y gylchdaith hamddenol hon. Ewch ar lwybr halio’r gamlas i gyfeiriad gogleddol. Adeiladwyd…