NPT logo

LLEOLIAD:

Castell-nedd

Addas i Gŵn

Croeso i Feicwyr Mynydd a Beicwyr

Croeso i Gerddwyr

Bwthyn Old Road

Bwthyn hunan arlwyo llawn cymeriad o’r 19eg Ganrif sydd wedi’i leol ar ymylon tref farchnad Castell-nedd.

Mae lle i hyd at 4 yma a chroeso i gŵn gyda gardd gefn ddiogel.

Mae’r lleoliad yn un delfrydol yn agos at goridor yr M4. Mae’n berffaith ar gyfer teithiau dydd neu fannau diddorol funudau o stepen y drws.