NPT logo

LLEOLIAD:

Amman Valley

Addas i Gŵn

Croeso i Feicwyr Mynydd a Beicwyr

Croeso i Gerddwyr

Cilbrwyn

Lleolir Cilbrwyn mewn ardal wledig ar safle 3 erw sy’n cynnwys coetir gwyllt, lawntiau a llwyni. Mae’n gweddu orau i ymwelwyr sy’n chwilio am leoliad tawel, heddychlon, ond eto’n agos at drefi gwledig Pontardawe, Ystalyfera ac Ystradgynlais a thaith 15 munud mewn car o’r M4. Bellter tebyg o Benrhyn Gŵyr a Pharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog, mae amrywiaeth o weithgareddau awyr agored, cerdded a dringo o fewn taith hwylus o Gilbrwyn.

 

Ceir 3 ystafell wely yn amrywio o safon Economi i ystafelloedd Moethus, gyda phrisiau addas at bob cyllideb.

 

Mae’r cyfleusterau’n cynnwys gardd wedi’i thirlunio, gasebo wedi’i amgáu, barbeciw a balconi awyr agored – i gyd â golygfeydd godidog dros Gwm Tawe. Croesewir anifeiliaid anwes. Ceir maes parcio diogel am ddim a chysylltiad cyflym iawn â’r Rhyngrwyd ym mhob ystafell, gyda theledu a chyfleusterau en-suite.

 

Mae gan Gilbrwyn sgôr adolygiadau rhagorol (94%), statws Superhost a gradd 5 seren ar wefannau gwahanol asiantaethau.