LLEOLIAD:

Vale of Neath

Addas i Gŵn

Addas i Grwpiau (20+ o Westeion)

Croeso i Feicwyr Mynydd a Beicwyr

Croeso i Gerddwyr

Dan Y Coed

Mae’r llety hunanddarpar hyfryd yma â chynllun agored yn encil perffaith i gerddwyr ac yn ddewis delfrydol i deuluoedd neu grwpiau o ffrindiau sydd am archwilio harddwch naturiol ysgubol yr ardal. Mae digon o le yn yr eiddo ar gyfer pedwar o westeion, gyda gwely dwbl clyd a gwely bync, gan sicrhau noson dda o gwsg ar ôl diwrnod o deithiau cerdded egnïol.

Mae’r lleoliad heb ei ail yn golygu y gallwch ymgolli’n llwyr yn nhawelwch yr ardal a darganfod y rhaeadrau godidog a’r llwybrau cerdded hyfryd sydd ar gael ar garreg y drws.

Ar ôl archwilio rhyfeddodau natur yn ystod y dydd, manteisiwch ar y cyfle i ymlacio a mwynhau bwyd blasus a diodydd adfywiol yn y tafarnau lleol croesawgar.  Mae eu hawyrgylch cyfeillgar yn berffaith ar gyfer cymdeithasu â chyd-deithwyr a’r bobl leol hynaws. Cewch fwynhau bwydydd traddodiadol Cymru a chwrw a seidr lleol a phrofi chroeso cynnes Cymreig.

Mae’r eiddo yn croesawu anifeiliaid anwes. Mae croeso i’ch ffrind blewog ymuno â’r anturiaethau gan fod y mannau agored a’r llwybrau cerdded di-ri yn cynnig digon o gyfleoedd iddyn nhw grwydro a mwynhau’r awyr iach gyda chi.