NPT logo

LLEOLIAD:

Swansea Valley

Addas i Gŵn

Croeso i Feicwyr Mynydd a Beicwyr

Croeso i Gerddwyr

Dragonstone

Cartref gwyliau hunan arlwyo modern gyda chwech ystafell wely, wedi’i ddylunio gyda’r gwesteion mewn golwg.

 

Wedi’i addurno’n fywiog mae cyfleusterau moethus yma, yn wir mae gan Dragonstone bopeth y gallai unrhyw un fod ei angen yn ogystal â golygfeydd panoramig o Fannau Brycheiniog a’r Mynyddoedd Du.

Mae gan yr eiddo mawr hwn diroedd eang i chi eu mwynhau a lawntiau trwsiadus i’ch cŵn chwarae arnynt. Mae ardal fawr o ddecin ar gyfer bwyta gyda thŷ bach twt, barbeciw i westeion ei fwynhau ac ystafell chwaraeon ar wahân i chwarae tennis bwrdd. Os nad yw hyn yn ddigon, bydd y twba poeth yn eich ymlacio yma yn yr encil tangnefeddus hwn.

Cysgwch yn braf yn y gwely dwbl ar y llawr gwaelod gyda’i en-suite neu dewiswch rhwng gwely mawr iawn, tair ystafell gyda dau wely sengl neu’r ystafell wely deuluol yn y llofft. Deffrwch i fwynhau cawod yn yr ystafell gawod foethus neu cewch fwynhau bath braf yn yr ystafell ymolchi.