LLEOLIAD:

Port Talbot

Addas i Grwpiau (20+ o Westeion)

Croeso i Feicwyr Mynydd a Beicwyr

Croeso i Gerddwyr

Gwesty a Bwyty Blancos

Mae Gwesty a Bwyty Blanco’s yn cynnig amgylchedd eang ac apelgar, a luniwyd i gynnig y profiad gwesty gorau i westeion.

 

Mae pob cyfleuster yn ein 62 o ystafelloedd, ac maen nhw wedi’u haddurno’n chwaethus mewn lliwiau niwtral, ymlaciol gyda gwelyau hyfryd wedi’u gorchuddio â dillad gwely gwyn braf, ffres. Mae ystafelloedd ymolchi helaeth a thywelion meddal i gyd yn cyfuno i greu naws ail gartref moethus.

 

Mae yma bedair cyfres o ystafelloedd tra moethus a gynlluniwyd yn unigol i’ch pampro a’ch mwytho. Felly, beth am roi eich traed i fyny, ymlacio a dadflino yn eich ystafell breifat. Mae Blanco’s yn westy moethus, cain a soffistigedig mewn lleoliad canolog cyfleus ym Mhort Talbot.

 

Lleolir Gwesty a Bwyty Blanco’s 2 funud yn unig o Gyffordd 41 yr M4, 5 munud o Gyffordd 40 yr M4 a 15 munud yn unig o ganol dinas Abertawe.