NPT logo

LLEOLIAD:

Cwm Afan

Addas i Gŵn

Croeso i Feicwyr Mynydd a Beicwyr

Croeso i Gerddwyr

Tai Tŷ Skyline

Arhoswch am noson neu fwy yn ein tai gwyliau yng Nglyncorrwg am le delfrydol i ddianc yng nghefn gwlad. Byddwch yn gallu mwynhau gardd breifat, barbeciw a lolfa gysurus tra’n gwerthfawrogi’r golygfeydd gwych o’r mynyddoedd o’r ardd neu yn agosach fyth drwy fynd am dro pum munud. Mae’n agos at un o leoliadau beicio mynydd gorau Ewrop, at lwybrau rhedeg traws-gwlad gwych, a gweithgareddau awyr agored fel heicio, pysgota a rhai anturus. Heb sôn am y pethau mwy sedêt fel nofio, parciau, siopa, bwytai a phentrefi hardd De Cymru. WiFi, teledu sgrîn fflat, barbeciw, cegin gyda’r holl gyfarpar a pheiriant golchi a sychu maint llawn. Gardd furiog breifat ar gyfer lliw haul perffaith o’ch corun i’ch traed. Mae croeso i gŵn.