Gweithgareddau ac Atyniadau

Gan fod byd natur wedi darparu maes chwarae mor dda i ni, byddai’n ffôl peidio â rhoi cynnig arno.  

Bydd calon y rhai sy’n hoffi cyffro yn cyflymu wrth fentro ar gyfuniad Parc Coedwig Afan o lethrau creigiog, adrannau serth, sgafellau, tramwyau a rhedfeydd du, sy’n creu uchafbwynt profiad beicio mynydd. Os oes angen gwlychu i deimlo’r adrenalin yn llifo, mae’r ardal syrffio ym mhen dwyreiniol Traeth Aberafan yn cynnig profiad serth a grymus pan fydd y llanw’n uchel.

 

Os yw’n well gennych ostwng eich pwysau gwaed, mae Castell-nedd Port Talbot yn llawn rhyfeddodau i gerddwyr. Mae milltiroedd o lwybrau yn gwau trwy ddyffrynnoedd coediog dwfn, y creigiau gwaelodol a naddwyd gan afonydd a rhaeadrau cyflym eu llif. Ac os dringwch ein bryniau, fe gewch eich hun ar ben llwyfan, yn mwynhau theatr naturiol yr wybren, y môr, y tir a’r bobl islaw.

 

Os dyw hynny ddim yn apelio chwaith, ac mae’n well gennych chi wylio eraill ar waith, go brin cewch chi esiampl gadarnach o ddoniau corfforol na’n tîm rygbi Pro14, y Gweilch.

Darllen mwy
Abaty Margam ac Amgueddfa’r Cerrig

Abbey Road, Port Talbot, SA13 2TA

Sefydlwyd Abaty Margam yn 1147, a hi yw’r unig fynachdy...

Darllen mwy
Adventure Britain

Seven Sisters, Neath, SA10 9DT

Mae Adventure Britain yn cynnig gweithgareddau awyr agored llawn adrenalin...

Darllen mwy
Afan A Blast

Glyncorrwg Mountain Bike Centre, Ynyscorrwg Park, Glyncorrwg, SA13 3EA

Mae Afan A Blast yn rhan o Ganolfan Beicio Mynydd...

Darllen mwy
Amgueddfa Glofa Cefn Coed

Cefn Coed Colliery Museum, Neath Road, Creunant, SA10 8SN

Pan agorodd Glofa Cefn Coed yn y 1920au, roedd mwy...

Darllen mwy
Amgueddfa Glowyr De Cymru

Afan Forest Park, SA13 3HG

Mae’r amgueddfa hon, sy’n rhan o Ganolfan Ymwelwyr Parc Coedwig...

Darllen mwy
Anturiaethau Parc Margam

Parc Gwledig Margam

Mae Canolfan Weithgareddau Margam yn cynnig beicio mynydd, caiacio, cyfeiriadu,...

Darllen mwy
ARTwalk Port Talbot

Port Talbot

Lansiwyd llwybr celf stryd ac ap ffôn clyfar Artwalk Port...

Darllen mwy
Bro’r Sgydau, Pontneddfechan

Pontneddfechan, Neath, SA11 5NP

Yn swatio ar lethrau deheuol masiff y Fforest Fawr, i’r...

Darllen mwy
Caffi Cwtsh Corrwg

Ynyscorrwg Park, Glyncorrwg, Port Talbot. SA13 3EA

Lleolir busnes teuluol poblogaidd caffi Cwtsh Corrwg yng Nghanolfan Beicio...

Darllen mwy
Camlas Tawe

Pontardawe

Adeiladwyd Camlas Tawe, sy’n 16-milltir o hyd, rhwng 1794 ac...

Darllen mwy
Camlesi Nedd a Thenant

Castell-nedd

Mae dwy adran o gamlas yng Nghastell-nedd Port Talbot, Camlas...

Darllen mwy
Campbell Coaching

Parc Coedwig Afan

Mae Campbell Coaching yn cynnig gwasanaeth hyfforddiant a thywys beiciau...

Darllen mwy

Tanysgrifio i’n Rhestr Bostio

Chwilio