Pethau i'w gweld a'u gwneud

Gan fod byd natur wedi darparu maes chwarae mor dda i ni, byddai’n ffôl peidio â rhoi cynnig arno.  

Bydd calon y rhai sy’n hoffi cyffro yn cyflymu wrth fentro ar gyfuniad Parc Coedwig Afan o lethrau creigiog, adrannau serth, sgafellau, tramwyau a rhedfeydd du, sy’n creu uchafbwynt profiad beicio mynydd. Os oes angen gwlychu i deimlo’r adrenalin yn llifo, mae’r ardal syrffio ym mhen dwyreiniol Traeth Aberafan yn cynnig profiad serth a grymus pan fydd y llanw’n uchel.

 

Os yw’n well gennych ostwng eich pwysau gwaed, mae Castell-nedd Port Talbot yn llawn rhyfeddodau i gerddwyr. Mae milltiroedd o lwybrau yn gwau trwy ddyffrynnoedd coediog dwfn, y creigiau gwaelodol a naddwyd gan afonydd a rhaeadrau cyflym eu llif. Ac os dringwch ein bryniau, fe gewch eich hun ar ben llwyfan, yn mwynhau theatr naturiol yr wybren, y môr, y tir a’r bobl islaw.

 

Os dyw hynny ddim yn apelio chwaith, ac mae’n well gennych chi wylio eraill ar waith, go brin cewch chi esiampl gadarnach o ddoniau corfforol na’n tîm rygbi Pro14, y Gweilch.

Darllen mwy
Abaty Margam ac Amgueddfa’r Cerrig

Abbey Road, Port Talbot, SA13 2TA

Sefydlwyd Abaty Margam yn 1147, a hi yw’r unig fynachdy...

Darllen mwy
Adventure Britain

Seven Sisters, Neath, SA10 9DT

Mae Adventure Britain yn cynnig gweithgareddau awyr agored llawn adrenalin...

Darllen mwy
Afan A Blast

Glyncorrwg Mountain Bike Centre, Ynyscorrwg Park, Glyncorrwg, SA13 3EA

Mae Afan A Blast yn rhan o Ganolfan Beicio Mynydd...

Darllen mwy
Afan Lodge

Afan Rd, Duffryn Rhondda, Port Talbot SA13 3ES

Yn Afan Lodge mae’r cogydd yn creu bwydlenni gyda chynnyrch...

Darllen mwy
Afan Tavern

Jersey Terrace, Cwmafan, Port Talbot SA12 9AS

Mae Tafarn Afan wedi’i lleoli ar waelod Cwm Afan ac...

Darllen mwy
Amgueddfa Glofa Cefn Coed

Cefn Coed Colliery Museum, Neath Road, Creunant, SA10 8SN

Pan agorodd Glofa Cefn Coed yn y 1920au, roedd mwy...

Darllen mwy
Amgueddfa Glowyr De Cymru

Afan Forest Park, SA13 3HG

Mae’r amgueddfa hon, sy’n rhan o Ganolfan Ymwelwyr Parc Coedwig...

Darllen mwy
Anturiaethau Parc Margam

Parc Gwledig Margam

Mae Canolfan Weithgareddau Margam yn cynnig beicio mynydd, caiacio, cyfeiriadu,...

Darllen mwy
ARTwalk Port Talbot

Port Talbot

Lansiwyd llwybr celf stryd ac ap ffôn clyfar Artwalk Port...

Darllen mwy
Bar Gallois

130 Victoria Rd, Port Talbot SA12 6AY

Mae Bar Gallois yn Far a Bwyty cyfeillgar, yn cael...

Darllen mwy
Bella Caio

20 Forge Rd, Port Talbot SA13 1NU

Mae Bella Caio (sef ‘Hwyl Fawr i ti berson Hardd)...

Darllen mwy
Bollywood Lounge

94 Talbot Rd, Port Talbot SA13 1LB

Mae Bollywood Lounge yn adnabyddus yn yr ardal am ei...

Darllen mwy

Tanysgrifio i’n Rhestr Bostio

Chwilio