Cylchdaith Sarn Helen

ANHAWSTER:

Rhywfaint o Ymdrech, Some Exertion

PELLTER:

4.6 km / 2.9 m

CANIATAU:

1 awr a 45 munud

CYNEFIN:

Ucheldir/planhigfa/coetir, Upland / Plantation / Woodland

Gan ddilyn y B4242 am gyfnod byr, byddwch yn gweld arwydd amlwg y llwybr cyhoeddus sy’n nodi dechrau’r daith gerdded hon ar eich ochr chwith. Gan ddechrau ar waelod y ffordd Rufeinig, Sarn Helen, mae’n hawdd anghofio am y ddringfa 1km raddol wrth i’ch sylw gael ei dynnu gan y cymysgedd deniadol o ffermdir a choetir a’r barcutiaid coch uwch eich pen. Trowch i’r chwith yn syth ar ôl y grid gwartheg, lle mae’r llwybr yn darparu rhai o’i eiliadau gorau ar eich cyfer; wrth i chi gerdded ychydig islaw crib y mynydd, arhoswch am eiliad neu ddwy i werthfawrogi’r golygfeydd helaeth dros Gwm Nedd. Ar ôl cyrraedd y gyffordd nesaf, gallech chi ddilyn y prif lwybr i’r dde, gan ddychwelyd i’r B4242 os ydych yn brin eich amser. Fodd bynnag, argymhellir i chi fwrw ymlaen a mwynhau llonyddwch Coed Craig Ynysbwllog lle mae rhaeadr fach ddeniadol yn y pen pellaf. Ar ôl dilyn y ddisgynfa serth i lawr i’r ffordd, trowch i’r dde i ddilyn y ffordd yn ôl i’r man cychwyn, gan fynd heibio i dafarn y Rock and Fountain.
Gwylio Bywyd Gwyllt: Cadwch lygad am gigfrain yn hedfan uwchben gyda’u galwad ‘cronc’ cras. Aderyn mwy cerddorol yw’r ehedydd y gellir ei glywed yn canu’n fry dros laswelltiroedd. Os ydych yn lwcus, gallech chi weld ysgyfarnog.

Cylchdaith Sarn Helen

Bro Nedd, Vale of Neath

Gan ddilyn y B4242 am gyfnod byr, byddwch yn gweld arwydd amlwg y llwybr cyhoeddus sy’n nodi dechrau’r daith gerdded…

Pontardawe – Ystalyfera

Cwm Tawe

Yn ei phen deheuol, mae’r daith gerdded yn dechrau ar faes hamdden Pontardawe. Dilynwch y llwybr glan afon i’r dde…

Camlas Nedd Resolfen – Glyn-nedd

Bro Nedd

Llwybr gwastad dymunol iawn, yn addas i bawb. Dechrau yn y maes parcio ger y gylchfan ar yr A465 yn…