Llwybr Bywyd Gwyllt Cwm Tawe

ANHAWSTER:

Hawdd

PELLTER:

9.5 km / 5.9 m

CANIATAU:

2 awr a 55 munud

CYNEFIN:

Glannau camlas/Coetir

Dilynwch y logo llwybrau bywyd gwyllt ar y gylchdaith hamddenol hon. Ewch ar lwybr halio’r gamlas i gyfeiriad gogleddol. Adeiladwyd y gamlas yn y 1790au ac ar y pryd roedd yn ymestyn yr holl ffordd o Abertawe i’r Hen Neuadd, ger Abercraf. Oherwydd ei graddiant serth, adeiladwyd 36 o lociau ar ei hyd er mwyn iddi gyrraedd yr uchder angenrheidiol. Rhoddwyd rhan o’r gamlas dan ddaear pan adeiladwyd y ffordd osgoi ger Godre’r-graig a, chan gydwybod y diddordeb bywyd gwyllt ar y safle, dynodwyd yr adran fwyaf gogleddol yn warchodfa natur leol yn ddiweddarach. Mae sawl nodwedd y gamlas wedi para, megis pontydd carreg a lociau, sy’n rhoi diddordeb hanesyddol a bywyd gwyllt i’r llwybr. Rydych yn dychwelyd ar hyd y Llwybr Beicio Cenedlaethol (llwybr 43) trwy Goed Cwm Tawe ac yn ôl i Bontardawe.
Gwylio Bywyd Gwyllt: Cadwch lygad am aderyn bach byrdew o’r enw bronwen y dŵr yn clwydo ar gerrig yn yr afon yn barod i blymio i’r dŵr i chwilio am larfau pryfed maent yn bwydo arnynt. Gellir gweld gweision neidr o’r enw ymerawdwyr ger rhannau’r gamlas sy’n araf eu llif. Os ydych yn lwcus iawn, byddwch yn gweld olion dyfrgi ar groesfannau dros y gamlas.

Llwybr Trac Trotian

Dyffryn Aman Uchaf

Mae’r daith gerdded gylchol hon yn enghraifft wych o sut mae hen ardaloedd diwydiannol wedi cael eu dychwelyd i fyd…

Llwybr Arfordir Cymru – Camlas Tennant

Ewch i’r gamlas yn Jersey Marine gan ddilyn cyfeirbyst Llwybr yr Arfordir i gyfeiriad gorllewinol tuag at Abertawe. Heblaw am…

Y Gnoll i Gronfa Ddŵr y Tŷ Mwsogl

Bro Nedd, Vale of Neath

Mae’r daith hwn yn dechrau o’r ganolfan ymwelwyr ac yn dringo’n raddol hyd at Gronfa Ddŵr y Tŷ Mwsogl, o…