Ein Teithiau Cerdded

Mae pobl yn dweud mai’r ffordd orau o ddod i nabod rhywun yw cerdded milltir yn eu sgidiau. Mae hynny’r un mor wir am ddod i nabod Castell-nedd Port Talbot.

Felly parciwch y car, rhowch eich sgidiau cerdded ymlaen, a dewch yn gyfarwydd â’r lle a’r bobl (rydyn ni’n ddigon cyfeillgar).

 

Mae drama ac amrywiaeth ein rhanbarth bron yn ddigymar. Byd natur a gwaith dyn. Rhaeadrau a thonnau. Parciau gwledig a chamlesi. Llwybrau arfordirol ac yng nghefn gwlad. Nhw sy’n dylanwadu ar bopeth a wnawn a’n hunaniaeth, a gallwch ddod i’w nabod ar eich cyflymdra eich hun, trwy grwydro’n hamddenol ar lan yr afon neu heibio i fyny’r bryniau ac i lawr i’r cymoedd.

 

Doedd dim modd yn y byd i ni wasgu ein holl lwybrau cerdded ar un dudalen, felly rydyn ni wedi’u rhoi ar un map rhyngweithiol i chi. I gael manylion y llwybrau, gan gynnwys mapiau a chardiau, pwyntiwch a chliciwch ar y llwybr(au) unigol sydd o ddiddordeb i chi.

Camlas Nedd Resolfen – Glyn-nedd
 • Castell nedd /
 • Castell-nedd
 • Bro Nedd
 • Llwybr gwastad dymunol iawn, yn addas i bawb. Dechrau yn y maes parcio ger y...

  Darllen mwy
  Cwm Cryddan
 • Castell nedd /
 • Castell-nedd
 • Bro Nedd
 • Dynodwyd Cwm Cryddan, sy'n goetir derw gan mwyaf, yn warchodfa natur leol yn 2008. Mae'r...

  Darllen mwy
  Cwm Du a Phlanhigfa Glanrhyd
 • Pontardawe /
 • Pontardawe
 • Cwm Tawe
 • Mae modd cyrraedd y trysor cuddiedig hwn o gwm o'r Groes yng nghanol tref Pontardawe...

  Darllen mwy
  Cylchdaith Sarn Helen
 • Castell nedd /
 • Castell-nedd
 • Bro Nedd
 • Gan ddilyn y B4242 am gyfnod byr, byddwch yn gweld arwydd amlwg y llwybr cyhoeddus...

  Darllen mwy
  Dolydd a Choedydd y Banwen
 • Cwm Dulais
 • NGan gychwyn o weithdy Dove, cymerwch eich amser i archwilio harddwch Dolydd a Choedydd y...

  Darllen mwy
  Ffen Pant-y-sais
 • Castell nedd /
 • Castell-nedd
 • Bro Nedd
 • Gellir cael mynediad i'r llwybr hwn yn uniongyrchol o'r palmant ar hyd y brif ffordd....

  Darllen mwy
  Geo-lwybr Cwm Gwrelych
 • Bro Nedd
 • Taith gerdded hyfryd gyda golygfeydd hardd lle gallwch gerdded yn ôl mewn amser a darganfod...

  Darllen mwy
  Llwybr Afon a Rheilffordd
 • Port Talbot /
 • Port Talbot
 • Cwm Afan
 • Dilynwch y llwybr islaw mynedfa'r ganolfan ymwelwyr, trwy'r isffordd ac ar draws y llwybr beicio....

  Darllen mwy
  Llwybr Arfordir Cymru – Camlas Tennant

  Ewch i'r gamlas yn Jersey Marine gan ddilyn cyfeirbyst Llwybr yr Arfordir i gyfeiriad gorllewinol...

  Darllen mwy

  Tanysgrifio i’n Rhestr Bostio

  Chwilio