NPT logo

Canolfan Ymwelwyr Parc Coedwig Afan

Cwm Afan

Yng nghanol y parc, y ganolfan ymwelwyr yw man cychwyn llwybrau beicio mynydd RookieBlue ScarPenhydd, a hefyd Y Wal, lôn feicio’r Rheilffordd (Llwybr Sustrans 887), a 3 o’r teithiau cerdded wedi’u cyfeirbwyntio.

 

Mae llogi a thrwsio beiciau ar gael o Sied Feiciau Cwm Afan ac mae Headstock Cafe ar agor bob dydd ar gyfer lluniaeth.  Mae’r Ganolfan Ymwelwyr hefyd yn gartref i Amgueddfa Glowyr De Cymru ac ardal chwarae antur newydd hygyrch i blant.

 

Mae toiledau cyhoeddus, cawodydd, golchi beiciau a lle parcio ar gael ar y safle (codir tâl).

 

Costau Parcio Ceir:

  • £1 hyd at 1 awr
  • £2.50 hyd at 4 awr
  • £3.50 fesul diwrnod calendr
  • £52 am docyn tymor blynyddol, y mae modd ei brynu ar-lein.