Carl Gough – Storïwr Proffesiynol

Mae Carl Gough wedi perfformio ar draws y Deyrnas Unedig ac yn rhyngwladol, gan ddarparu ei wasanaeth fel perfformiwr, hwylusydd gweithdai, addysgwr ac ymgynghorydd. Mae Carl yn rhannu straeon gwerin, mythau a chwedlau er mwyn helpu pobl i greu cysylltiad o’r newydd â’i gilydd a’r byd o’u cwmpas.

 

Mae Carl yn delio â phob math o archebion adrodd storïau, o sesiynau ‘oddi ar y rhestr arferol’, i rywbeth wedi’i deilwra i’ch anghenion, ac o gleientiaid rheolaidd, i gleientiaid sy’n troi at storïwr am y tro cyntaf. Beth bynnag yw eich sefyllfa, rwy’n siŵr bydd Carl yn medru dod o hyd i rywbeth sydd at eich dant.